Odhalený škandál v hlavnej štúdii o autizme a ortuti

29.10.2011 16:06

Coalition for Mercury-free Drugs (CoMeD) - 25.X.2011

 

       Pôvodný článok "Scandal Exposed in Major Study of Autism and Mercury"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Koalícia za lieky bez ortuti (Coalition for Mercury-free Drugs = CoMeD) vystavila na webe komunikáciu medzi zamestnancami CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) a výskumníkmi očkovacích látok, z ktorej vyplýva, že štátni úradníci USA sa očividne dopustili zakrývania poklesu výskytu autizmu v Dánsku po odstránení ortuti z vakcín.

       Dokumenty, získané na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ukazujú, že úradníci CDC si boli vedomí, dánskych údajov, ktoré vypovedajú o spojitosti medzi odstránením thimerosalu (zlúčeniny, ktorej 49,55% hmotnosti tvorí ortuť) a poklesom výskytu autizmu v Dánsku. Napriek vedomosti o tom dovolili títo úradníci v roku 2003 zverejniť  článok v časopise Pediatrics. ktorý neobsahoval túto informáciu, prekrútil pokles na nárast a viedol k pomýlenému záveru, že thimerosal v očkovacích látkach nespôsobuje autizmus.

       Thimerosal, kontroverzná zlúčenina ortuti, používaná ako konzervant v niektorých očkovacích látkach, bol odstránený zo všetkých dánskych vakcín v roku 1992. Dobre známa "dánska štúdia", zverejnená v časopise Pediatrics v roku 2003, tvrdila, že výskyt autizmu sa po stiahnutí thimerosalu z vakcín zvýšil. Táto štúdia sa následne stala základným kameňom tvrdenia, že ortuť nespôsobuje autizmus. Avšak jeden z dokumentov, získaných zo CDC, jasne svedčí o tom, že táto štúdia ignorovala veľké množstvo údajov, ktoré dokazujú, že výskyt autizmu v skutočnosti klesol po tom, čo bola ortuť z dánskych vakcín odstránená.

       Jeden zo spoluautorov štúdie z Aarhuskej univerzity v Dánsku, si bol vedomý vynechania týchto údajov a v roku 2002 e-mailom vystríhal predstaviteľov CDC tvrdiac:

"V prílohe Vám posielam krátky a dlhý rukopis o thimerosale a autizme v Dánsku ... Musím povedať, že uvedené čísla nezahŕňajú najnovšie údaje z roku 2001 ... pričom výskyt nových prípadov autizmu i celkový počet autistických detí v roku 2001 naďalej klesal."

       Vieme, že hlavný autor článku si bol vedomý chýbajúcich údajov o autizme, pretože v odpovedi na tento e-mail napísal:

"Nie som práve na univerzite, ale zajtra sa s Vami spojím aby sme sa spoločne rozhodli, čo s tým."

       Napriek tomu v konečnej verzii článku, odoslanej do časopisu Pediatrics na zverejnenie, údaje z roku 2001, ukazujúce pokles výskytu autizmu, neboli zmienené. Ignorujúc toto vynechanie CDC naďalej schvaľovalo tento článok a 10.XII.2002 napísalo odporúčací list redaktorovi časopisu Pediatrics, v ktorom ho vyzývalo k urýchlenému zhodnoteniu a zverejneniu článku. Zavádzajúca dánska štúdia bola zverejnená v časopise Pediatrics v roku 2003.

       Dr. Poul Thorsen, jeden zo spoluautorov a "vedec na stáži" v CDC v rokoch 2000 až 2002, bol následne prepustený Aarhuskou univerzitou a tohto roku obvinený v Atlante zo sprenevery 11 miliónov dolárov z grantu CDC.

       CoMeD požadoval od CDC, aby bolo okamžite začaté trestné vyšetrovanie vo veci vedeckého podvodu tých úradníkov CDC, čo mali do činenia s touto štúdiou. CoMeD tiež požaduje úplné stiahnutie zavádzajúceho článku z časopisu Pediatrics.

       Lisa Sykes, predsedníčka CoMeD, povedala:

"Tento druh trestného činu by nemal byť tolerovaný tými, ktorým je zverené do opatery zdravie a blaho našich detí."

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.