„Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Marta Špániková nevie ani čo je to PCV

18.07.2011 02:09

Ing. Marián Fillo

 

       Neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď čítam v poradni o očkovaní na stránke časopisu Mama a ja slová údajnej odborníčky na očkovanie MUDr. Marty Špánikovej:

"... neviem presne, čo je skratka PCV, aké očkovanie ..."

       Nuž, keď niečo neviem, tak sa v prvom rade spýtam Googlu, nie? Takže si otvorím www.google.com, napíšem tam PCV, klepnem na Enter a dostanem takéto výsledky (výsledky na Vašom počítači sa môžu mierne líšiť, keďže Google pri vyhľadávaní zohľadňuje napr. zemepisnú polohu):

Výsledky vyhľadávania

       Na obrázku vidíte prvú stránku, tzn. prvých 10 nálezov. Z povahy veci je jasné, že PCV v našom prípade nebude skratka Positive Crankcase Ventilation, ani skratka Packed Cell Volume, ani skratka Programu Celoživotného Vzdelávania, a nepôjde zrejme ani o kontajner na výbušniny či PCV ventil v aute značky Chevrolet. Oko teda padne na nález č. 8 - Pneumococcal Conjugate Vaccine, čo je presne to, čo sme hľadali. Prípadne je ešte možné kliknúť na nález č. 2, čo je rozcestník na Wikipedii k rôznym vysvetleniam skratky PCV. Tam potom nájdeme ako bod č. 5 "Pneumococcal conjugate vaccine".

       Takže Dr. Špánikovej na jednej strane môžeme poďakovať za úprimnosť, keď nepredstiera že vie niečo, čo nevie, na druhej strane však človeka zarazí hrubá neznalosť niečoho, čo by odborník na očkovanie mal mať v malíčku, a navrch k tomu ešte lenivosť vyhľadať si význam neznámej skratky. Zarážajúce je to o to viac, že práve táto "odborníčka" na očkovanie má tú drzosť vyjadriť sa na adresu autorov stránky www.slobodaVockovani.sk a iných podobných stránok, že o očkovaní nevedia nič. K tomu viď článok "MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk: Nezmohla sa na žiadny vecný argument, len na samé osobné výpady".

       Pravda, je ešte možné, že Dr. Špániková nie je ani tak lenivá, ako skôr neznalá angličtiny, a to až do takej miery, že nevie, čo to je "vaccine" ani nevie, čo to je "pneumococcal". Okrem toho by bolo ešte možné na význam skratky PCV prísť vylučovacou metódou, ale až taký prejav inteligencie od Dr. Špánikovej naozaj neočakávam. Ak však niekto nevie po anglicky ani len význam slova "vaccine" alebo slova "pneumococcal", tak potom sa môže na odborníka leda tak hrať, ale rozhodne ním v skutočnosti NIE JE.

       Okrem toho Dr. Špániková čitateľkám časopisu Mama a ja "odborne" odporúča očkovanie proti chrípke v tehotenstve. Nuž ale keď niekto nevie ani len čo to je PCV, tak potom ho ozaj nemožno upodozrievať zo znalosti neurologických dopadov očkovania v tehotenstve. K tomu viď články

       Pritom Dr. Špániková o vedeckom testovaní očkovania tehotných žien tvrdí:

"... je eticky neprípustné robiť štúdie na tehotných ženách ..."

       Zaujímavé je, že už nie je neetické podávať im medikamenty, ktoré nie sú na tehotných ženách vôbec testované, ba dokonca odporúčať tieto medikamenty (tentokrát očkovanie proti chrípke) VŠETKÝM tehotným ženám. Aký to dvojitý meter na etiku!

       Skutočnosť je však taká, že očkovanie tehotných žien sa skutočne testuje, nie však v klinických skúškach, ale v "ostrej prevádzke" - na všetkých tých tehotných ženách, ktoré nenabrali dosť rozumu na to, aby očkovanie proti chrípke v tehotenstve rázne odmietli. A takéto testovanie je vstkutku neetické, pretože nijaká proti chrípke zaočkovaná tehotná žena nedostala na podpis súhlas so zaradením do testovania vakcíny.

       V tej istej odpovedi na otázku čitateľky Dr. Špániková tvrdí:

"... mnohé ženy na svete ani nevedia, že sú tehotné, zaočkujú sa a žiaden teratogénny / teda vývoj plodu ohrozujúci / účinok nebol pozorovaný."

       A 7-násobné zvýšenie samovoľnej potratovosti v USA po masovom očkovaní tehotných žien proti prasacej chrípke je akože nič? Alebo Dr. Špániková zase nie je v obraze, keďže nevie dosť dobre po anglicky, prípadne po anglicky vie, ale je lenivá akokoľvek sa o očkovaní ďalej vzdelávať (hoci sa pasuje za odborníčku na očkovanie)? Z jej vyjadrení mám pocit, že jej nejde vôbec o blaho detí a ich matiek, ale len o predaj čo najväčšieho množstva vakcín, obzvlášť keď strašila, že

 "... na vrchole epidémie [prasacej chrípky] u nás ... bude chorých asi 30 percent obyvatelstva."

       Nič také sa samozrejme nekonalo a nakoniec vysvitlo, že išlo len o marketingový ťah za účelom zvýšenia zisku.

       V tlačenom časopise Mama a ja č. 5/2011 zase Dr. Špániková píše:

"Štúdie u tehotných žien sa z etických dôvodov nerobia. Sú však informácie o tehotných, ktoré boli očkované (napríklad preto, že o svojom tehotenstve v čase očkovania nevedeli), a tie nepoukazujú v prípade očkovania proti chrípke na zvýšené riziko pre tehotnú ženu ani plod. Pre očkovanie tehotných žien vo všeobecnosti platí, že očkujeme vtedy (platí to aj pre iné očkovania, nie iba pre chrípku), keď riziko ochorenia prevyšuje riziko očkovania. Práve preto som popísala fakty o ochorení na chrípku u tehotných žien, aby bolo jasné, že toto ochorenie predstavuje pre budúce mamičky veľké riziko. Podľa WHO patria tehotné ženy medzi rizikovú skupinu obyvateľstva ohrozeného chrípkou a pre všetky rizikové skupiny je odporučené očkovanie."

       Aké asi môžu byť tie informácie o nedopatrením zaočkovaných tehotných ženách, keď to nebolo v poriadnej klinickej skúške? Informácie typu JPP (jedna pani povedala)? A do akého veku novonarodeného dieťaťa sa sledovalo, že netrpí nejakou vývojovou vadou? Krátko po narodení totiž nemožno prísť ani zďaleka na všetky poškodenia plodu, obzvlášť nie na mnohé poškodenia mozgu a nervovej sústavy.

       Zaujímavé je konštatovanie, že "Pre očkovanie tehotných žien vo všeobecnosti platí, že očkujeme vtedy (platí to aj pre iné očkovania, nie iba pre chrípku), keď riziko ochorenia prevyšuje riziko očkovania". Mám tomu rozumieť tak, že pre iné očkovania, než sú očkovania tehotných žien, to neplatí? Tzn. že všetci okrem tehotných žien sa očkujú bežne aj v prípade, že riziko očkovania prevyšuje riziko choroby? Zrejme áno, keď sa na Slovensku doposiaľ očkuje proti záškrtu a detskej obrne, čo sú choroby, ktoré tu neboli zaznamenané od roku 1980 resp. od roku 1960 (!!!), takže riziko choroby je prakticky nulové, čo však o riziku očkovania nemôžeme povedať ani omylom.

       Chrípka nepochybne je rizikom pre vývoj plodu i pre samotnú tehotnú ženu, avšak reálne ochorie na chrípku len malý zlomok tehotných žien. Ak by sa však proti chrípke plošne očkovali všetky tehotné ženy, tak by riziko znášali všetky, a to je nepomerne viac než bez očkovania. Pritom mnoho ľudí ochorie na chrípku aj napriek očkovaniu, takže mnohé z očkovaných žien znášajú okrem rizika očkovania ešte aj riziko ochorenia.

       K tomu treba dodať, že vyše 200 rôznych vírusov vyvoláva chrípku a chrípke podobné ochorenia, ktoré majú rovnaké príznaky, vrátane horúčky, bolestí hlavy a iných bolestí, kašľa a nádchy, pričom praktickí lekári nedokážu bez laboratórnych testov rozlíšiť medzi týmito chorobami. Prinajlepšom môže byť vakcína účinná iba proti chrípke typu A a B, ktoré predstavujú okolo 10% všetkých obiehajúcich vírusov, viď článok "Odborníci preskúmali údaje z klinických skúšok vakcín proti chrípke u zdravých dospelých". Potenciál proti-chrípkovej vakcíny (aj keby fungovala úplne dokonale, čo nikdy nebude) je teda len veľmi malý, takmer zanedbateľný.

       A nakoniec argumentácia výrokmi WHO je už úplný úlet, pritom na Slovensku vôbec nie ojedinelý! Je snáď skorumpovaná WHO pre slovenských "odborníkov" na očkovanie akýmsi Písmom Svätým, teda niečím nespochybniteľným, na čo sa stačí odvolať?

 

       Nuž, ak je MUDr. Marta Špániková typickou ukážkou odbornosti slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej obce, tak potom nás chráň Pán Boh!

 


Tvorba tohto článku (vrátane korektúry) zabrala autorovi vyše dve a pol hodiny čistého času.