Odborníci preskúmali údaje z klinických skúšok vakcín proti chrípke u zdravých dospelých

28.07.2010 20:42

Infection Control Today - 27.VII.2010

 

       Pôvodný článok "Experts Review Trial Data on Vaccines for Preventing Flu in Healthy Adults"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Odborníci z Acute Respiratory Infections Group (pracovnej skupiny pre akútne nákazlivé ochorenia dýchacích ciest) v Cochrane Collaboration (= skupina vyše 27.000 dobrovoľníkov z vyše 90 krajín, ktorí prehodnocujú účinky zdravotníckych zásahov testovaných v klinických štúdiách - pozn. prekl.) prehodnotili všetky údaje z klinických skúšok v lekárskej literatúre, ktoré porovnávajú zaočkovaných jedincov s nezaočkovanými. Výskumníci T. Jefferson a kol. oznámili, že za ideálnych podmienok (obzvlášť keď sa vírus vo vakcíne zhoduje s vírusom v obehu) štúdie ukazujú, že 33 dospelých musí byť zaočkovaných, aby sa predišlo jednej sade príznakov chrípky (tzn. jednému chrípkovému či chrípke podobnému ochoreniu - pozn. prekl.).

       V správe sa píše: "Za priemerných podmienok (sčasti sa zhodujúca vakcína) treba zaočkovať 100 ľudí, aby sa predišlo jednej sade príznakov chrípky. Použitie vakcíny neovplyvnilo počet hospitalizácií alebo dní práceneschopnosti, ale spôsobilo jeden prípad Guillian-Barrého syndrómu na každý milión očkovaní. 15 z celkových 36 štúdií bolo financovaných výrobcami očkovacích látok a štyri neuvádzali zdroje financií. Naše výsledky môžu byť optimistickým odhadom, lebo výrobcami sponzorované skúšky vakcín proti chrípke zvyčajne skončia výsledkami priaznivými pre ich výrobky, lebo niektoré údaje pochádzajú zo skúšok vykonaných za ideálneho obehu vírusu a pri zhode vírusu obiehajúceho s vírusom vo vakcíne, a tiež preto, lebo údaje o poškodeniach očkovaním sú len obmedzené."

       Podľa tejto správy vyše 200 rôznych vírusov vyvoláva chrípku a chrípke podobné ochorenia, ktoré majú rovnaké príznaky, vrátane horúčky, bolestí hlavy a iných bolestí, kašľa a nádchy, pričom praktickí lekári nedokážu bez laboratórnych testov rozlíšiť medzi týmito chorobami. Prinajlepšom môže byť "vakcína účinná proti iba chrípke typu A a B, ktoré predstavujú okolo 10% všetkých obiehajúcich vírusov." Každý rok WHO (= World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN) odporučí, ktoré kmene vírusov by mali byť zahrnuté do očkovania v nadchádzajúcej chrípkovej sezóne.

Zdroj:
       Jefferson T, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E: "Vaccines for preventing influenza in healthy adults" ("Vakcíny pre prevenciu chrípky u zdravých dospelých"), Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, č. 7, článok č.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub4.