Očkovanie - výzva mainstreamovým výskumníkom

24.11.2010 18:38

NoMoreFakeNews.com - 22.XI.2010 - Jon Rappoport

 

       Pôvodný článok "A Vaccine Challenge to Mainstream Researchers"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Bola vôbec niekedy vykonaná skutočná placebom kontrolovaná štúdia očkovacej látky?

       Skôr, než popíšem vec, ktorá je výzvou, musím prehlásiť, že drvivá väčšina kontrolovaných skúšok liečiv nespĺňa príslušné vedecké štandardy. V týchto štúdiách sú nedostatky, medzery a diery.

       Ako by mala byť vykonaná kontrolovaná štúdia?

       Predpokladajme, že ideme testovať bezpečnosť a účinnosť novej očkovacej látky na ochranu pred X - chorobou, ktorú podľa výskumníkov spôsobuje vírus Y.

       Budeme mať dve skupiny detí. Prvá skupina 700 detí bude zaočkovaná. Druhá skupina 700 detí dostane neutrálny neškodný roztok.

       Nikto z výskumníkov nebude vedieť, ktorá skupina dostane očkovaciu látku a ktorá tzv. "placebo".

       Tu sú podmienky, ktoré by mala štúdia spĺňať:

       Po prvé, musíme overiť, že choroba X je skutočne spôsobená vírusom Y. Potrebujeme tretiu skupinu 700 detí, tentokrát s diagnostikovanou chorobou X. Prinajmenšom u 90% z týchto 700 detí treba nájsť vírus Y priamou izoláciou. To znamená, že nepoužívame nijaké nepriame testy (protilátkové alebo PCR). Technici musia nájsť vírus Y u najmenej 630 detí.

       Po druhé, u týchto 630 detí musia technici nájsť vírus Y v dostatočnom množstve, aby bolo zjavné, že vírus môže uškodiť. Nepatrné stopy vírusu Y nestačia. Treba celú armádu na to, aby sa dala viesť vojna s telom.

       Musím podotknúť, že tento prvý krok sám o sebe, táto prvá podmienka, v mnohých prípadoch diskvalifikuje zvyšok štúdie. Ukáže sa, že nie je dostatok dôkazov, aby sa dalo tvrdiť, že výskumníci našli určitú chorobu spôsobenú určitým mikróbom.

       Ak je však splnená táto prvá podmienka, prejdeme do druhej fázy.

       Táto druhá podmienka zaručí, že prvé dve skupiny 700 detí sú v zásade porovnateľné.

       Všeobecný stav imunitného systému všetkých 1400 detí musí byť podobný. Nemôžeme napr. do jednej skupiny dať oveľa viac detí s oslabenou imunitou než do druhej.

       Podobne musí byť zhodný všeobecný stav výživy u oboch skupín. To dá rozum, že ak sa 500 detí v prvej skupine stravuje v McDonalde (KFC, Burger Kingu a pod.) a v druhej skupine len 100, tak to bude vážny nedostatok v návrhu štúdie. Treba vykonať testy stavu výživy.

       Treba tiež porovnať zdravotné záznamy a v súčasnosti užívané lieky u oboch skupín detí. Musíme sa uistiť, že tieto zdravotné záznamy sú čisté, lebo vôbec nechceme, aby sa deti, v minulosti oslabené takouto liečbou, zúčastnili testovania.

       Podobne sa chceme uistiť, aby sa štúdie nezúčastnili deti, ktoré utrpeli nežiadúce účinky chemického znečistenia životného prostredia.

       Teraz už môžeme dať očkovaciu látku alebo placebo všetkým 1400 deťom.

       Deti dôkladne sledujeme 18 mesiacov, počas ktorých sú zaznamenávané všetky možné nežiadúce účinky. To zahŕňa akékoľvek choroby, horúčky, mentálnu nerovnováhu a samozrejme akékoľvek prípady choroby X, ktoré nastanú v ľubovoľnej skupine.

       Na konci 18-mesačného obdobia preskúmame častosť výskytu všetkých možných nežiadúcich účinkov a získame tak porovnanie zaočkovanej skupiny s placebo skupinou. Obe skupiny budeme naďalej sledovať 5 rokov, aby sme zistili, koľko prípadov choroby X nastalo v placebo skupine oproti očkovanej skupine.

       Potom sa niečo dozvieme. Bola očkovacia látka úspešná v ochrane pred chorobou X? Bola placebo skupina rovnako úspešná alebo dokonca úspešnejšia pri vysporiadaní sa s chorobou?

       Stavím sa, že ukazovatele a testy pôvodného stavu imunity a výživy i definície s očkovaním spojených nežiadúcich účinkov, všetky tieto činitele budú živnou pôdou pre spory. Ale kým sa tieto veci nevysporiadajú, nemožno vypracovať nijakú presnú štúdiu.

       Tvrdím, že takáto dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia očkovacej látky nikdy nebola vykonaná - pre žiadnu očkovaciu látku, nikde na svete. A nemám žiadny dôvod veriť tomu, že vôbec niekedy vykonaná bude. Ak môžete, ukážte mi takúto nejakú štúdiu očkovacej látky, pošlite mi citáciu.

       Ak žiadna nejestvuje, môžeme povedať, že nijaké testy, ktoré by nás spoľahlivo ubezpečili o bezpečnosti a účinnosti očkovacích látok, neboli nikdy vykonané.

       Samozrejme, výskumníci budú argumentovať, že zníženie výskytu až vymiznutie prenosných chorôb vďaka očkovaniu, je zjavný fakt. Je mi ľúto, ale je tu dostatok dôkazov, že väčšina (ak nie všetky) prenosných ochorení bola na ústupe dávno pred vynájdením očkovacích látok proti nim. A ak choroba, proti ktorej sa očkovalo, sa síce už neskôr neobjaví, ale zvýši sa výskyt podivných, problematických a závažných chorôb, nie sme ubezpečení, že očkovacia látka je bezpečná. A ani by sme nemali byť.