Očkovanie proti pneumokokom zas o niečo účinnejšie

11.08.2010 14:03

       Pneumokoky sú najčastejšou príčinou závažných ochorení, akými sú zápal mozgových blán, otrava krvi, zápal pľúc, ale sú aj častým pôvodcom zápalov stredného ucha. Pôvodná 7-valentná konjugovaná vakcína, ktorou sa na Slovensku povinne očkovalo od roku 2009, chránila proti siedmim najnebezpečnejším sérotypom: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F a 23F. Zavedenie plošného očkovania viedlo k významnému poklesu ochorení na infekcie spôsobené pneumokokom. „Po zavedení očkovania konjugovanou pneumokokovou vakcínou do rutinnej praxe došlo na našej klinike k zníženiu počtu hospitalizácií kvôli ťažkému zápalu stredného ucha o 31 %,“ hovorí Prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc., prednostka Detskej otorinolaryngologickej kliniky Lekárskej fakulty UK.

       Aj napriek zavedeniu očkovania a zaznamenanému poklesu chorobnosti sa však objavujú prípady ochorení spôsobených pneumokokmi. Väčšinu z takýchto vážnych pneumokokových ochorení spôsobuje šesť sérotypov 1, 3, 5, 6A, 7F a 19A. „Viac ako polovica hospitalizovaných detí s akútnym pneumokokovým zápalom stredného ucha bola infikovaná sérotypmi 3, 6A a 19A, proti ktorým doposiaľ používaná 7-valentná konjugovaná vakcína nechránila,“ vysvetľuje súčasnú situáciu prof. Jakubíková. Práve proti týmto sérotypom však chráni nová 13-valentná konjugovaná vakcína Prevenar 13. Tá poskytuje najširšie pokrytie sérotypov spomedzi všetkých pneumokokových konjugovaných vakcín a ako jediná chráni proti spomínaným vysoko rezistentným kmeňom 3, 6A a 19A. Prevenar 13 je pritom rovnako bezpečný ako jeho 7-valentný predchodca.

 

       Viac na stránke Beauty.sk.