Očkovanie proti pneumokokom zachraňuje životy detí

13.04.2011 00:00

       Očkovanie proti pneumokokom zachraňuje detské životy. Na Slovensku už pred desiatimi rokmi vytvorili pracovnú skupinu pre problematiku pneumokokových nákaz, ktorá mala za úlohu analyzovať výskyt pneumokokových ochorení u detí na Slovensku, ich sérotypovú charakteristiku, či rezistenciu na antibiotiká. Na základe týchto analýz odborníci vytvorili odhad, podľa ktorého sa pred zavedením očkovania proti pneumokokom na Slovensku u detí do päť rokov každý rok vyskytovalo približne 18 prípadov pneumokokovej meningitídy, z toho štyri prípady sa skončili smrťou a šesť s ťažkým neurologickým postihnutím, sto prípadov pneumokokovej bakterémie, teda otravy krvi, 2 500 prípadov pneumokokovej pneumónie a 35-tisíc prípadov pneumokokového zápalu stredného ucha. Závažné pneumokokové ochorenia tak predstavujú nielen zdravotný, ale aj ekonomický problém.

       [...]

       Štúdia Detskej ORL kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave poukazuje na fakt, že 54 percent akútnych zápalov stredného ucha bolo spôsobených sérotypmi 19A, 6A a 3. Sú rezistentné na antibiotickú liečbu a spôsobujú ťažké zápaly s tvorbou granulácií, ktoré si vyžadujú chirurgickú liečbu v celkovej anestézii a často sú príčinou následného zníženia sluchu, či trvalej invalidity. "Tieto sérotypy sú obsiahnuté jedine v 13-valentnej pneumokokovej vakcíne. Očkovanie proti 13 sérotypom je preto predpokladom pre zníženie výskytu nielen pneumokokových otitíd, ale aj závažných komplikácií u detí, najmä medzi 6 a 18 mesiacom života," uviedla prednostka Pediatrickej ORL kliniky LFUK a DFNsP v Bratislave Janka Jakubíková. "Najčastejšou príčinou invazívnych pneumokokových infekcií u detí do piatich rokov je sérotyp 19A, ktorý je navyše typický svojou multirezistenciou na antibiotiká, čím môže ohrozovať pacienta pre neskoro indikovanú cielenú antibiotickú liečbu," vysvetlil prednosta Pediatrickej kliniky FN v Trenčíne Pavol Šimurka. "Ochranu proti sérotypu 19A, ale aj proti pneumokokovým pneumóniám vo všeobecnosti poskytuje jedine 13-valentná vakcína," dodal Šimurka.

 

       Viac na stránke 24hod.sk