Očkovanie – pomocné informácie pre Vaše slobodné rozhodnutie (časť 7.)

20.06.2010 14:08

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť

 

       Pôvodnú nemeckú verziu týchto informácií v aktualizovanom vydaní dostať vo forme brožúry ako zošit at2/2 2009. Vydalo:

gesudheit aktiv – anthroposophische heilkunst e.V.
(občianske združenie „zdravie aktívne – antroposofické liečebné umenie“)
Johannes Kepler-Str. 56
75378 Bad Liebenzell
Tel.: +49 7052 9301-0
Fax: +49 7052 9301-10

       Pôvodný nemecký článok nazvaný "Impfungen – Hilfen zur freien Entscheidung" nájdete tu:
https://www.drkummer.de/jom/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=105

       Z nemčiny preložila Lucia Pastuchová. Preklad doladil a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Ďalšie očkovania

       Teraz ešte niekoľko informácií o očkovaniach, ktoré doposiaľ neboli spomenuté, a o očkovaniach potrebných pred vycestovaním do zahraničia.

 

Očkovanie proti rotavírusom

       V ostatných rokoch boli vyvinuté dve orálne podávané očkovacie látky proti rotavírusom. Priebeh choroby je podobný ako u salmonelových infekcií: horúčka, prudké (sčasti až krvavé) hnačky s rizikom dehydratácie z dôvodu straty vody a solí v črevnom systéme. Na rozdiel od väčšiny iných očkovacích látok ide v tomto prípade o látku, ktorá sa podáva orálne (prehĺta). Prvá generácia tejto očkovacej látky vykazovala značné nežiadúce účinky, aj o druhej generácii očkovacej látky existujú údaje o závažných problémoch, ktoré spôsobuje: zauzlenie čriev krátko po očkovaní. Aj v prípade súčasných očkovacích látok (v čase písania pôvodiny tohto článku – pozn. prekl.) sa možno obávať vážnych nežiadúcich účinkov. Očkovacia látka môže na jednej strane poskytnúť ochranu proti prudkému priebehu choroby, aj tak je však potrebné ďalšie vylepšenie tejto očkovacej látky. Okrem toho sa (ako aj u všetkých ostatných nových očkovacích látok) celý rozsah nežiadúcich reakcií ukáže väčšinou až po niekoľkých rokoch.

       Toto očkovanie momentálne Stála komisia pre očkovanie (= STIKO = STändige ImpfKOmmission – pozn. prekl.) neodporúča, všetko však nasvedčuje tomu, že v krátkom čase bude takéto odporúčanie vydané. Dôvod však nie je medicínsky, ale skôr chýbajúci hospodársky prospech. Celkom dobre si viem predstaviť, že toto očkovanie by mohlo byť zmysluplné pre deti z tretieho sveta, tam je však tak-či-tak nezaplatiteľné (pridrahé). V Európe nemá z dlhodobého medicínskeho hľadiska žiadny zmysel.

 

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde (kliešťovému zápalu mozgových blán)

       Ide o vysoko horúčkovitý, ťažký, nehnisavý zápal mozgových blán. Vyskytuje sa viac-menej len v určitých oblastiach južného Nemecka (Odenwald, oblasť Horného Rýna okolo miest Offenburg, Freiburg, Lörrach a Waldshut, Hochschwarzwald, oblasť Bodamského jazera a okolo mesta Passau). Najprv sa zistilo, že túto chorobu prenášajú kliešte, preto pôvodný názov „kliešťová encefalitída“. Asi jeden z 1000 kliešťov môže v rizikových oblastiach tento vírus prenášať. Po ťažkom horúčkovitom priebehu môže dôjsť aj k pretrvávajúcemu ochrnutiu rúk a nôh, k poruchám videnia alebo k ochrnutiu dýchacieho ústrojenstva.

       Takže dopyt po očkovaní pre rizikové skupiny a v rizikových oblastiach je oprávnený, hlavne pre ľudí, ktorí sa v uvedených oblastiach často pohybujú v lese.

       Očkovanie môže spôsobiť vedľajšie účinky a dlhodobé následky podobnej povahy ako samotná choroba. Často je kritizovaná agresívna a strach naháňajúca reklama. U tohto očkovania by sa mal človek rozhodnúť v každom jednotlivom prípade individuálne, v závislosti od ohrozenia a pobytu v rizikových oblastiach. V každom prípade je zmysluplné zaviesť všeobecné opatrenia proti kliešťom: nosiť klobúk proti slnku so strieškou a večer skontrolovať, či na sebe nemáme kliešte. Kliešť by sa mal opatrne vykrútiť von a miesto uhryznutia dôkladne dezinfikovať. Aj natrieť sa éterickými olejmi má zmysel, aby sme kliešťom vzali chuť zahryznúť sa.

       Častokrát sa zamieňa kliešťová encefalitída s  lymskou boreliózou, ktorá je spôsobená baktériou, podobnou pôvodcovi syfilisu a vyskytuje sa desať krát častejšie.

       V závislosti od oblasti je miera zamorenosti kliešťov pôvodcami boreliózy 20% až 50%. K nákaze však dôjde len v malom počte prípadov. Choroba sa typicky prejavuje sčervenaním kože Erythema (chronicum) migrans, t.j. zväčšujúcim sa červenkastým alebo modrasto–červeným fľakom, často v tvare prstenca. K rizikovým následným ochoreniam patria ochorenia nervového systému alebo kĺbov. V prípade možnej nákazy boreliózou by mala byť nasadená včasná antibiotická liečba. Počet nákaz nervového systému boreliózou sa zreteľne zvýšil.

 

Očkovanie proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu A

       by malo byť zaujímavé pre cestovateľov, ktorí sa zdržiavajú v krajinách s nedostatočnou hygienou. Deti väčšinou nie sú ohrozené touto chorobou, ktorá sa podobne ako veľa iných vírusových chorôb, prejavuje mierne horúčkovitou hnačkou. Pre deti sa teda toto očkovanie spravidla neodporúča ani pred vycestovaním. Každopádne však môžu deti touto chorobu nakaziť svoje okolie. Existuje kombinovaná očkovacia látka proti hepatitíde typov A a B. Táto však poskytuje len nízku mieru ochrany proti jednotlivým chorobám, obzvlášť u mladistvých.

 

Očkovanie proti cholere a týfusu

Proti obidvom chorobám existuje orálne podávaná ako aj injekčná očkovacia látka. Pretože s deťmi by sa (pokiaľ možno) nemalo cestovať do oblastí, v ktorých je značné riziko nákazy, možno si tieto očkovania spravidla ušetriť. Ich aplikovanie využitie sa obmedzuje na takých ľudí, ktorí musia ísť do rizikových oblastí; má zmysel v prípade ciest do trópov.

 

Očkovanie proti žltej horúčke (žltej zimnici)

       Toto očkovanie patrí tiež medzi špeciálne očkovania pre cestujúcich do určitých krajín, predovšetkým do Južnej Ameriky (Bolívia alebo Kolumbia). Spravidla je požadované len v prípade, že cestujúci prichádzajú z oblastí, kde sa žltá zimnica vyskytuje. Očkovanie môžu vykonávať len špeciálne autorizované úrady alebo lekári.

 

Očkovanie proti tuberkulóze (BCG)

sa vykonávalo do roku 1993 takmer u všetkých novorodencov (na Slovensku sa vykonáva doteraz - pozn. red.). Podávalo sa ihneď po narodení, kedy je imunitný systém veľmi nezrelý. Na to, či malo toto očkovanie podiel na úbytku tejto choroby, existujú odlišné názory. Pravdepodobne očkovanie skôr prispelo k tomu, že zabránilo vzniku závažných infekcií. Momentálne vedci diskutujú o tom, či je očkovanie BCG účinné v rozvojových krajinách ako India alebo Uganda. Dnes by sa mali očkovať len mimoriadne ohrozené deti, napríklad tie, ktoré majú tuberkulózu v rodine. Iným dôvodom môže byť dlhší pobyt v krajinách s vyšším výskytom tuberkulózy, ako napr. Rusko alebo chudobné krajiny tretieho sveta.

 

Očkovanie proti besnote

patrí k tým niekoľko málo očkovaniam, ktoré má zmysel vykonávať krátko po sebe v krátkych alebo extrémne krátkych rozostupoch niekoľkých dní. Ochrana očkovaním sa vytvorí skôr, ako prepukne nebezpečná choroba. Tým je možné zabrániť prepuknutiu besnoty, ak dôjde k uhryznutiu zvieraťom, ktoré môže byť nakazené besnotou. V krajinách tretieho sveta môžu besné zvieratá predstavovať zvýšené riziko, takže je potrebné zvážiť toto očkovanie pred pobytom v cudzine.

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť