Očkovanie — eugenická domestikácia sapienta

12.08.2010 15:26

       Úlohou tejto úvahy nie je odhovárať, či naopak nahovárať občanov na očkovanie detí, hoci ma k jej napísaniu inšpirovala návšteva stránky občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Nepopieram však, že ja sám mám špecifické výhrady proti plošnému očkovaniu, výhrady, ktoré ďalej uvediem. Ale ani to by nemal byť podstatný odkaz úvahy. Skôr by ním mal byť nezaujatý pohľad na očkovanie ako eugenickej formy domestikácie Homo sapiens sapiens (ďalej sapientov) kultúrou, teda z pohľadu darwinistickej teórie prostredníctvom mémov.

       [...]

       Stále totiž nerozumieme evolučným procesom. Dnes sa napríklad evolúcia nejaví ako spojitý proces, ale ako proces prebiehajúci fázovo, medzi fázou stabilného ustálenia ekosystému, kde nepribúdajú evolučné novinky a fázou prudkého rozvoja a vzniku evolučných noviniek (druhov) v krátkom období. Narušenie stability prvej fázy zrejme býva dôsledkom nejakej ekologickej katastrofy, keď sa buď naruší ekologická rovnováha planetárnou katastrofou, alebo rozšírením organického druhu, ktorý sa vymyká ekologickej stabilite. Ak teda rozširovaním celoplošného očkovania budeme vyraďovať stále viac druhov patogénov z hry, v princípe robíme to isté, ako dopad veľkého meteoritu, alebo celokontinentálny požiar lesov.

 

       Viac na stránke Anima et Machina.