Očkovanie - čoraz väčšia debata

25.11.2010 01:34

Health & Healing - jún 2004 - JUDr. Alan Phillips

 

       Pôvodný článok "Immunizations: A Growing Debate"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V posledných rokoch sa čoraz viac v medzinárodnom meradle debatuje o plošnom povinnom očkovaní. Úplný úvod k tejto komplexnej diskusii by zabral niekoľko zväzkov. Postoje občanov USA sú v rozmedzí od úplného súhlasu s odporúčaniami CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako slovenský Úrad verejného zdravotnictva - pozn. prekl.) až po úplné odmietanie očkovania, a zahŕňajú aj strednú cestu ako napr. názor antroposofických lekárov, že deti by mali byť zaočkované len proti detskej obrne a tetanu. V nasledujúcom texte nájdete stručný prehľad niekoľkých pozoruhodností nasledovaný stručným komentárom o zákonných možnostiach (v USA - pozn. prekl.).

       Málokto by spochybnil, že prenosné ochorenia narobili poriadnu spúšť v prvej polovici 20. storočia, stále však úplne nezmizli z dnešnej modernej spoločnosti. Avšak zásluha očkovania na ústupe prenosných ochorení je veľmi otázna. Okolo 90% ústupu prenosných ochorení v 20. storočí bolo PRED zavedením očkovania proti nim, a niektoré vymizli úplne bez očkovania. Navyše rýchlosť ústupu týchto ochorení sa po zavedení očkovania takmer nezmenila oproti stavu pred jeho zavedením. V skutočnosti sa výskyt detskej obrny v dvoch rokoch po zavedení prvej očkovacej látky proti detskej obrne ZVÝŠIL.

       Ďalším spochybnením našej rozšírenej viery v očkovanie sú štúdie dokumentujúce prípady epidémií v skupinách obyvateľov vysoko alebo úplne zaočkovaných proti danej chorobe. Zdravotnícke úrady nás však stále ubezpečujú o minulých úspechoch a dnešnej nevyhnutnosti očkovania.

       To, že očkovanie samo o sebe predstavuje vážne zdravotné riziko, už nemožno viac popierať. Stovky úmrtí a trvalých zdravotných postihnutí je každý rok zaznamenaných vo VAERS (= Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania - pozn. prekl.), ktorý bol zriadený Kongresom (parlament v USA - pozn. prekl.) na základe Federálneho zákona o kompenzácii detí poškodených očkovaním (National Childhood Vaccine Injury Compensation Act) z roku 1986. Čo je však ešte horšie, zdroje ako CDC a NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní - pozn. prekl.) uvádzajú, že 90% - 99% vážnych nežiadúcich účinkov očkovania nie je hlásených (odhady sa líšia v závislosti od zdroja).

       Pritom daňoví poplatníci v USA platia až 100.000.000 dolárov ročne na kompenzácie rodinám očkovaním postihnutých detí za poškodenia zdravia, ktoré boli nahlásené a odškodnenie im bolo priznané (odškodnenie je však priznané len menej než jednej tretine žiadostí o odškodnenie - pozn. prekl). Preto sa debata o očkovaní prinajmenšom pre niektorých zvrhne na analýzu nákladov a prínosov. Odborníci sa však medzi sebou hádajú o tom, ako by mala konečná analýza vypadať.

       Dlhodobé nežiadúce účinky očkovania zahŕňajú imunologické a neurologické poruchy ako sú autizmus, hyperaktivita, poruchy pozornosti, alergie, rakovina a ďalšie chronické choroby. To možno sčasti pričítať zložkám očkovacích látok, ktoré obsahujú známe jedy a rakovinotvorné látky ako sú thimerosal, fosforečnan hlinitý, formaldehyd či fenoxyetanol (nemrznúca kvapalina). Okrem toho očkovacie látky obsahujú zložky jedovaté pre črevá, pečeň, dýchaciu, srdcovo-cievnu a nervovú sústavu, krv a pohlavné orgány. Vedú sa diskusie o tom, či malé množstvá týchto látok sú bezpečné. Odborníci sa aj o tom navzájom hádajú. Náboženské otázky vyvoláva použitie bunkových tkanív pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov pri výrobe niektorých očkovacích látok.

       Každý štát USA má stanovené povinné očkovania, ale každý tiež ponúka jeden alebo viac typov zákonných výnimiek z očkovania. Náboženské výnimky nevyžadujú členstvo v žiadnej konkrétnej cirkvi. Takáto požiadavka bola prehlásená za protiústavnú federálnymi súdmi v New Yorku a Arkansase. Uchádzanie sa o náboženskú výnimku si nevyžaduje právnika, ale je to nekalo komplikovaná oblasť práva s pascami pre neopatrných, takže kvôli tomu môže byť vhodné túto vec s právnikom konzultovať, obzvlášť, keď máte pred sebou debatu na školskom úrade alebo úrade verejného zdravotníctva. (Tento odstavec sa týka len USA - pozn. prekl.)

 

       Podrobnejšie informácie nájdete v článku "Mýty o očkovaní - rozpory medzi lekárskou vedou a očkovacou politikou" toho istého autora.