Očkování způsobuje autismus — tohle o tom vědí…

26.10.2013 16:03

VacTruth.com4.VII.2013Christina England

 

       Pôvodný článok „Vaccination Causes Autism – Here’s What They Know…“
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Rodiče jsou již po mnoho let přesvědčeni, že mnohočetné očkování způsobilo autismus jejich dětí. Avšak vlády různých zemí na celém světě tuto možnost kategoricky odmítaly. I nyní strkají hlavu do písku a ignorují, co se děje. Odmítají se seznámit s relevantními studiemi a neodpovídají na žádné otázky, které by mohly odkrýt pravdu o vakcínách.

       Jejich aktivity jsou zřetelně ukázány na videu s názvem AutismOne & Generation Rescue 2013 Conference Congressional Panel, z panelové konference v Kongresu, kde vystupovali kongresmani Dan Burton (republikán, Indiana), Dr. Dave Weldon (republikán, Florida) a Bill Posey (republikán, Florida), zveřejněné 11.V.2013.

       Video jasně ukazuje, co se celé roky dělo za zavřenými dveřmi a rodičům poskytuje vzácnou příležitost zjistit, jaké lži byly vyřčeny a jak obrovský je rozsah očkovacího podvodu.[1]

 

Vakcíny, lži a video

       Video začíná v roce 2000.

       Člen americké Sněmovny reprezentantů Dan Burton, předseda 2000 House Government Reform Committee on Autism and Childhood Vaccines (výboru pro vládní reformu na téma autismu a dětských vakcín), zahájil konferenci prohlášením, že autismus, kdysi považovaný za vzácnou nemoc, se stal téměř epidemií. Řekl, že hlavní prioritou je maximální výzkum možné souvislosti očkování a autismu, jak je jen možné. Svůj úvod zakončil prohlášením, že musíme přestat se strkáním hlav do písku a ignorovat tuto možnost.

       Otočil se na Dr. Coleen Boylovou, ředitelku Národního centra vrozených vad a poruch vývoje při CDC a zeptal se jí:

„Zkontrolovali jsme finanční zprávy FDA, HHS, CDC. Jste přesvědčena, že kdokoli, kdo dostává peníze od Mercka nebo jiné farmaceutické společnosti, by měl být v poradním výboru, který posuzuje a doporučuje výrobky těchto společností? Nebo si myslíte, že jde o konflikt zájmů?“

       Mnoha z nás by se zdálo, že někdo jako je Dr. Boylová, by tuto otázku mohl zodpovědět bez větších potíží. Ale nebylo tomu tak. Dr. Boylová byla chvíli neschopna řeči a pak prohlásila:

„Myslím si, že je složité na to odpovědět.“

       Kongresman Burton se pak obrátil na Dr. Paula Offita a řekl:

„Mluvil jste o spolupráci, předpokládám, že jste měl na mysli spolupráci se farmaceutickou společností Merck?“

       Dr. Offit začal koktat:

„Ano, já…ehhh, jak jsem…ehh, uvedl ve svém písemném vyjádření, spolupracoval jsem s firmou Merck od roku 1992 na vývoji rotavirové vakcíny.“

       Na což kongresman Burton klidně řekl:

„Oni vyrábějí i MMR vakcínu, že ano?“

       Burton se znovu obrátil na Dr. Boylovou a zeptal se, proč CDC při zkoumání možných příčin autismu neuvažovalo, že by některé z vakcín mohly přispět k jeho stoupajícímu výskytu a požádal ji, aby to prověřila. Přestože to Dr. Boylová přislíbila, zdá se, že i tento relativně jednoduchý úkol pro ni byl příliš složitý, protože o třináct let později stále čekáme na její odpověď.

       Poté, co hovořil s jinými členy Kongresu, kongresman Burton opět oslovil Dr. Boylovou a prohlásil velmi rozhodně:

„Dr. Boylová, jak jistě víte, na veřejném setkání ve městě Brick v lednu 1997, kterého se účastnila CDC i jiné úřady, se někteří účastníci z publika dotazovali na očkování a možnou souvislost s autismem a žádali, aby to bylo prověřeno. A co když možná - jen možná - došlo k tomu, že účastníci setkání řekli „nechceme se do toho pouštět“, protože farmaceutické firmy vyrábějící vakcíny na ně mají vliv. Bylo-li tomu skutečně tak, pak je to prakticky trestný čin.“

       Na konci videa z roku 2000 se nejotevřeněji vyjádřil Dr. Bernard Rimland, v odpovědi na otázku Dana Burtona, jestli po vyslechnutí všech názorů na tom setkání a po provedení jeho vlastního výzkumu se domnívá, že je možné, aby očkování přispívalo k vzestupu výskytu autismu.

       Dr. Rimland odpověděl:

„To není jen možné, to je podle všech dostupných důkazů vysoce pravděpodobné.“

       To jsou silná slova, proč byla ignorována?

 

Vládní agentury pokračují v ignorování žádostí o intervenci

       Přesuňme se do roku 2002. Jak se zdá, nic moc se nezměnilo. Kongresman Dan Burton opět předsedá panelové diskuzi a zahajuje ji velmi bolestným a dojímavým filmem o dítěti trpícím těžkou formou autismu, aby ukázal, čemu musí rodiče čelit každý den.

       Film pohnul publikum k slzám a kongresman Burton poznamenal, že jeho vnuk i tisíce dětí po celé zemi byly naprosto normální, dokud nedostaly několik vakcín najednou. Pak pokračoval silnými slovy:

„Nedovolíme, aby farmaceutické firmy a naše vláda zametaly tuto spoušť pod koberec, protože to prostě nezmizí a daňové poplatníky to bude stát další bilióny dolarů (skutečně řekl bilióny, v originále trillions, nespletla jsem se v překladu — pozn.překl.). Je prostě špatně postávat okolo, čekat a dívat se, jak FDA, ministerstvo zdravotnictví a zdravotní úřady pokračují v zakrývání a tvrdí, že studie prokázaly opak!“

       Celé video od začátku do konce jasně ukazuje, že tato vypjatá debata se vede již déle než deset let. Každý rok se diskutovala tatáž témata a tytéž problémy, ale účastníci vždy došli k závěru, že studie k prozkoumání souvislosti mezi očkováním a autismem nebudou provedeny.

       Proč se to děje a proč se nic neudělalo?

 

Vědec, jenž pracoval pro vládu, je na útěku

       V roce 2012 vidíme kongresmana Billa Poseyho, který převzal úkol pokusit se zpovídat uhýbavou a poněkud šedivějící Dr. Boylovou ze CDC o vakcínách a autismu.

       Kongresman Posey se ptá:

„Doktorko Boylová, můj předchůdce kongresman Welder byl velmi uznávaný a kompetentní lékař. S jistotou vím, že považoval thiomerosal ve vakcínách za faktor přispívající k autismu. Zajímalo by mě, jestli CDC provedlo nebo podpořilo studii, která by porovnávala očkované děti a neočkovanými? Udělali jste nějakou takovou studii?“

       Jak se očekávalo, místo odpovědi na to, na co se jí ptali, se Dr. Boylová úplně vyhnula odpovědi a prohlásila:

„Provedli jsme mnoho studií hledajících souvislosti mezi thiomerosalem ve vakcínách, autismem a jinými vývojovými poruchami.“

       Kongresman Posey se nevzdal svého cíle a zeptal se znovu jinak v naději, že dostane přímou odpověď:

„Prosím jasně a jednoznačně, studovali jste očkované v porovnání s neočkovanými?“

       Na to odpověděla:

„Nestudovali jsme očkované proti neočkovaným.“

       Chtěla dál něco vykládat, ale on ji zastavil a řekl:

„To stačí, to byl smysl mé otázky, připravila jste mě o dvě minuty mého času.“

       Pak se zeptal:

„Jaké kroky učinilo CDC, aby se ujistilo o morální integritě výzkumu provedeného Dr. Thorsenem, který jak víte, byl obviněn ze zpronevěry?“

       Opět je vidět, jak se Boylová snaží vyhnout otázce. Místo toho, aby přímo odpověděla, snaží se ho zahltit nesprávnými údaji. Prohlásila, že Dr. Thorsen byl spoluautorem pouze dvou studií. Posey to ihned odmítl a požádal, aby mohl pro záznam uvést, že Dr.Thorsen se podílel na 21 z 24 provedených studií.

       V žádné části videa Dr. Boylová neodpověděla jedinou otázku, aniž by se snažila vyhnout tématu, dokonce i když Posey řekl:

„Prozkoumali jste zpětně věrohodnost studií, na kterých se podílel? Tím myslím, víte, že ten muž je podvodník velkého kalibru, jeden z nejhledanějších lidí na zeměkouli a vy jste se spolehli na jeho údaje při určení, jestli thiomerosal má negativní účinky.“

       Raději, než by Dr. Boylová přiznala selhání Dr. Thorsena, pustila se ihned do jeho obhajoby, přestože jde o člověka, který je v čele nejhledanějších osob za 22 případů zpronevěry a praní špinavých peněz a hrozí mu celkem 260 let ve vězení.[2]

 

Závěr

       Z videa je zřejmé, že žádná z osob, které kongresman Burton nebo ostatní zpovídali, nemá žádný důkaz o tom, že by vakcíny nezpůsobovaly autismus. Místo toho tyto osoby na vysokých postech poskytovaly falešné informace a vyhýbaly se všem otázkám, které jim byly položeny. Mnoho z nich je v konfliktu zájmů díky vazbám na farmaceutické firmy vyrábějící vakcíny, ale nevidí v tom problém.

       Členové CDC, FDA a dalších organizací, které posvěcují očkování, by měli být nezávislí, alespoň se to předpokládá. Mají-li (jako Paul Offit) patenty na vakcíny nebo spolupracují s výrobci vakcín, pak nejsou nezávislí a tedy ani nestranní.

       Je jisté, že rodiče, kteří s důvěrou v tyto lidi rozhodují o zdraví svých dětí, si zaslouží něco lepšího. Je čas na změnu. Rodiče, kteří věří očkovacímu programu, potřebují konkrétní důkazy, že vakcíny jsou bezpečné. Místo toho, aby zaváděli stále nové a nové vakcíny a snažili se je dostat mezi povinné, vlády a jejich představitelé by měli odpovědět na otázky, které jsou jim kladeny. Toto video je přesvědčivým důkazem, že se to neděje.

 

Zdroje

[1]  https://www.youtube.com/watch?v=3wwDPcNdxJQ

[2]  https://www.sciencebasedmedicine.org/the-curious-case-of-poul-thorsen-fraud-and-embezzlement-and-the-danish-studies/

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.