Očkování - svobodná volba nebo vynucená povinnost?

25.02.2010 00:30

Česká republika - začátek února (februára) 2010 - Petiční výbor Petice za svobodnou volbu v očkování

 

       Začátkem února 2010 byla sepsána PETICE ZA SVOBODNOU VOLBU V OČKOVÁNÍ. Zástupci občanů a rodičů z celé České republiky tak vyjádřili nesouhlas s dosavadním přístupem, který zodpovědnost za zdraví své či dítěte přesouvá na stát, nařízením povinného očkování bez možnosti individuálního přístupu. Mezinárodní Úmluva o lidských právech a biomedicíně zaručující možnost svobodného rozhodnutí, je tak v ČR soustavně porušována.

       I z řad lékařů se ozývá kritika tohoto stavu: „Současná právní úprava, která vychází z toho, že odmítnout povinné očkování je přestupkem, je neudržitelná. Je těžko ospravedlnitelné, aby péče o vlastní zdraví byla sankcionována.“ řekla MUDr. Nykodýmová, primářka plicního oddělení Říčany a členka výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti:

       https://www.lidovky.cz/netrestejme-odmitnuti-ockovani-dap-/ln_noviny.asp?c=A100204_000050_ln_noviny_sko&klic=235336&mes=100204_0

       Tato aktivita si klade za cíl dosáhnout jednoho ze základních principů demokratického státu a o její důležitosti svědčí i veliké množství denně přibývajících podpisů.

       O dva týdny později se s podobnou peticí připojili i občané Slovenské republiky.

       Další informace na: https://petice.webnode.cz/

 

za petiční výbor
Martina Suchánková, tel.: +420 605 214 798, martina.suchankova@rozalio.cz
Lucie S. Groverová, tel.: +420 776 354 754, luciegroverova@gmail.com