Očkování je právem dítěte

17.01.2011 00:00

       V komentářích k zproštění viny matky za neočkování jejích dětí se diskutuje výhradně zájem matky (resp. rodičů) a zájem státu (resp. veřejnosti). Naprosto nikdo (na levici ani na pravici, liberálové ani autoritáři) se nezabývá samotným dítětem.

       V otázce schváleného očkování je lékařská věda zajedno, že je pro zdraví dítěte prospěšné, stát tedy musí očkování zajistit případně i proti vůli rodičů, obdobně jako je povinen dítě ochránit před týráním nebo zneužíváním, třebas členem vlastní rodiny.

 

       Viac na stránke Britské listy.

       K tomu viď komentár "Ad: Očkování je právem dítěte".