Očkované vs. neočkované deti - máme nejaké údaje, a tie sú teda poriadne znepokojujúce

28.05.2011 22:22

Age of Autism - 23.II.2011 - Maria D. Majewska, PhD.

 

       Pôvodný článok "Vaccinated vs. Unvaccinated Children: Some Data are In and They are Disturbing"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Zatiaľčo vládni úradníci západných krajín (platí aj pre Slovensko - pozn. prekl.) a ich sponzori spomedzi výrobcov vakcín zúrivo odmietajú vykonať štúdie porovnávajúce zdravie očkovaných a neočkovaných detí, takéto štúdie v skutočnosti boli vykonané v Afrike. Nižšie si môžete prečítať zhrnutie jednej takej štúdie z Guiney-Bissau, ktorá poukazuje na zdvojnásobenie úmrtnosti u dojčiat očkovaných jednou dávkov DTP vakcíny (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu - pozn. prekl.) a viac než zoštvornásobenie úmrtnosti po druhej a tretej dávke.

       Údaje vo VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.) ukazujú tiež na vysokú dojčenskú úmrtnosť v USA po očkovaní DTP vakcínou - oveľa vyššiu než na čierny kašeľ, záškrt a tetanus dokopy, z čoho je jasné, že DTP vakcína viac detí poškodí než zachráni. V EÚ je pomerne vysoký výskyt čierneho kašľa (vyše 20.000 prípadov ročne), ale celková úmrtnosť na túto chorobu v roku 2009 činila 4 úmrtia. Dojčenská úmrtnosť v EÚ je zároveň 2x až 3x nižšia než v USA. Tieto údaje hovoria samé za seba.

 

Zavedenie očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu a detská úmrtnosť vo vidieckej oblasti Guiney-Bissau: pozorovacia štúdia

(The introduction of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study)

International Journal of Epidemiology, roč. 33, č. 2, str. 374-380 - apríl 2004 - PMID: 15082643 -

- Peter Aaby, Henrik Jensen, Joaquim Gomes, Manual Fernandes a Ida Maria Lisse

 

Korešpondenčná adresa:

Peter Aaby
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 Copenhagen (Kodaň)
Denmark (Dánsko)

 
E-mail: psb@mail.gtelecom.gw

 

Zhrnutie

Pozadie:

       Predchádzajúce štúdie z oblastí s vysokou dojčenskou úmrtnosťou v Západnej Afrike nezistili, že by bolo očkovanie DTP vakcínou (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu) spojené s očakávaným znížením úmrtnosti. Niekoľko štúdií dokonca hovorilo o zvýšení úmrtnosti. Preto sme preskúmali dojčenskú úmrtnosť, keď bola DTP vakcína prvý krát zavedená vo vidieckych oblastiach Guiney-Bissau v rokoch 1984-1987. 20 dedín v 4 regiónoch bolo sledovaných každé dva roky od r. 1979.

 

Testované osoby:

       Spolu 1.657 detí vo veku 2-8 mesiacov. Deti boli zvážené, keď sa zúčastnili prehliadok raz za dva roky, a boli zaočkované, kedykoľvek boli dostupné vakcíny. Očkovanie DTP bolo zavedené na začiatku r. 1984, orálna vakcína proti detskej obrne o rok neskôr. Preskúmali sme úmrtnosť detí vo veku 2-8 mesiacov, ktoré dostali DTP, a porovnali ju s deťmi, ktoré neboli zaočkované, lebo boli neprítomné, neboli práve k dispozícii vakcíny alebo boli práve choré.

 

Hlavné meradlo:

       Úmrtnosť u očkovaných a neočkovaných detí počas 6 mesiacov nasledujúcich odo dňa zdravotnej prehliadky.

 

Výsledky:

       Pred zavedením očkovania mali deti neprítomné v dedine počas zdravotnej prehliadky rovnakú úmrtnosť ako deti, ktoré prítomné boli. Počas rokov 1984 až 1987 mali deti, ktoré boli zaočkované DTP vakcínou v 2. až 8. mesiaci života, vyššiu úmrtnosť počas 6 mesiacov nasledujúcich po očkovaní, a to 1,92x (interval spoľahlivosti 95%: 1,04; 3,52) v porovnaní s nezaočkovanými deťmi rovnakého veku, pohlavia, z rovnakej oblasti, s rovnakým stavom zaočkovanosti BCG vakcínou proti tuberkulóze a v rovnakom ročnom období. Úmrtnosť bola 1,81x vyššia (interval spoľahlivosti 95%: 0,95; 3,45) po prvej dávke DTP vakcíny a 4,36x vyššia (interval spoľahlivosti 95%: 1,28; 14,9) po druhej a tretej dávke. Očkovanie BCG vakcínou bolo spojené s mierne nižšou úmrtnosťou (0,63x; interval spoľahlivosti 95%: 0,3; 1,33), takže pomer úmrtnosti bol pre BCG vakcínu opačný. Po nasledujúcich návštevách a ďalších očkovaniach DTP vakcínou a vakcínou proti osýpkam nebol rozdiel v zaočkovanosti a následnej úmrtnosti medzi skupinou zaočkovaných DTP vakcínou a skupinou pôvodne nezaočkovaných (1,06x; interval spoľahlivosti 95%: 0,78; 1,44).

 

Závery:

       V nízko-príjmových krajinách s vysokou dojčenskou úmrtnosťou môže byť DTP vakcína spojená s mierne zvýšenou úmrtnosťou. Keďže vzorec je opačný pre BCG vakcínu, tento výsledok pravdepodobne nebude spôsobený tým, že očkované boli rizikovejšie deti. Účinky DTP vakcíny v oblastiach s vysokou úmrtnosťou treba objasniť.