Očkovacie vojny pokračujú

14.07.2010 00:03

Dr. Sircus' Blog - 4.V.2010 - Dr. Mark Sircus

 

       Pôvodný článok "Vaccine Wars Continue"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Názor jedného bloggera:

Na proti-očkovacom hnutí je zaujímavá jedna vec: je takmer úplne imúnne voči dôkazom, vede a logickej argumentácii. Nezáleží na tom, koľko dôkazov podáte, vždy si nájde spôsob, ako prekrútiť, skomoliť a dezinterpretovať údaje, aby nad týmito dôkazmi zvíťazilo.

       Názor môj a mnohých iných ľudí je presne opačný: na oficiálnych zdravotníckych ustanovizniach je zaujímavé, že sú prakticky úplne imúnne voči dôkazom, vede a logickej argumentácii. A dôkazy svedčia proti očkovaciemu priemyslu. Očkovanie skutočne zabíja deti a spôsobuje všemožné poškodenia zdravia, ale oni o tom nechcú hovoriť.

       Pre pro-očkovačov je svet plackou. Vidia len dobro, ktoré činia, a nie zlo. Súc zahanbení, utajujú pravdu - štatistiky poškodení zdravia očkovaním, ktoré sú tou poslednou vecou, ktorú by chceli predviesť pred očami verejnosti. A CDC (Centers for Disease Control and Prevention = stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb = v USA niečo ako náš Úrad verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) samo pripúšťa: "Vek, v ktorom deti začínajú svoje základné očkovanie (2 až 4 mesiace života) je tiež vekom, v ktorom vrcholí počet prípadov syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa (= sudden infant death syndrome = SIDS)." Oni samozrejme nevidia spojitosť a pripúšťajú to na svojej oficiálnej stránke.
       Pravdou je, že posledný týždeň (t.j. na prelome apríla a mája 2010 - pozn. prekl.) "vrchý predstaviteľ austrálskeho zdravotníctva Jim Bishop povedal, že zdravotníci by mali okamžite zastaviť očkovanie detí pod 5 rokov vakcínou proti chrípke. Profesor Bishop si robí starosti z prudkého nárastu počtu mladých ľudí v Západnej Austrálii, ktorí po vakcíne proti chrípke dostali horúčky a kŕče" Deň pred tým, ako som si túto správu prečítal, povedal mi jeden z mojich brazílskych priateľov o tehotnej žene, ktorej len niekoľko hodín po podaní vakcíny proti chrípke zomrelo dieťa, ktoré nosila pod srdcom.

       Pravdou je, že zdravotnícki predstavitelia v USA nariadili detským lekárom, aby prestali používať jednu z dvoch vakcín proti rotavírusom (hlavnej príčine hnačiek u bábätiek) po tom, čo objavili, že dávky Rotarixu (vyrába GlaxoSmithKline) boli kontaminované zrejme benígnym prasacím vírusom.

       Vakcíny zabíjajú deti častejšie než zriedkavo. V roku 1986 Kongres (parlament v USA - pozn. prekl.) oficiálne uznal existenciu očkovaním spôsobených poškodení zdravia a úmrtí vytvorením a schválením celoštátneho zákona o poškodeniach zdravia očkovaním v detstve (verejný zákon č. 99-660), ktorý od lekárov vyžaduje, aby poskytli rodičom informácie o výhodách i rizikách detských vakcín pred samotným očkovaním. Lekári majú zákonnú povinnosť hlásiť podozrivé prípady poškodenia zdravia očkovaním do Systému hlásenia nežiadúcich účinkov vakcín (The Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS), ktorý prevádzkuje CDC and FDA (U.S: Food and Drug Administration; úrad na kontrolu potravín a liekov v USA - pozn. prekl.)

       Od 8.I.2010 obdržal VAERS 7.814 hlásení o nežiadúcich účinkoch očkovania jednozložkovou očkovacou látkou proti chrípke typu A(H1N1). Z týchto 7.814 hlásení bolo 477 (6%) označených za vážne zdravotné ťažkosti (definované ako život ohrozujúce alebo vedúce k úmrtiu). Spomedzi týchto 477 hlásení vážnych zdravotných ťažkostí bolo 33 hlásení o úmrtí. National Vaccine Information Center (= NVIC = celoštátne stredisko pre informácie o vakcínach; niečo ako slovenská Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania - pozn. prekl.) informovalo, že "v New Yorku, iba jeden zo 40 lekárov (2,5%) potvrdil, že hlási úmrtie alebo poškodenie zdravia po očkovaní" — 97.5% s vakcínami spojených úmrtí a zdravotných ťažkostí nie je vôbec hlásených. Odhliadnuc od záverov, ktoré si môžeme vyvodiť o integrite profesionálnych lekárov (zákon im prikazuje hlásiť vážne nežiadúce účinky), tieto zistenia naznačujú, že úmrtí po očkovaní proti chrípke, ktoré nastávajú každý rok, môže byť dobre cez 1.000.

       Očkovanie tiež spôsobuje pandémiu neurologických poškodení zdravia sprevádzaných vážnymi poruchami učenia. Zdravotnícki predstavitelia to však nikdy nepripustia a asi aj do hrobu odídu mysliac si, že je bezpečné vstrekovať bábätkám Thimerosal, ktorý je z 50% (podľa váhy) organickou ortuťou. Timerosal je najzraniteľnejšou stránkou oficiálnej medicíny, slabé miesto v celej jej výzbroji, keďže je veľmi ťažké (ale ide im to obdivuhodne dobre) obhajovať svojvoľné vpichovanie silného neurologického jedu deťom priamo do krvi. Väčšinu času sa im darí zblbnúť väčšinu ľudí, ale neoklamú a nezmätú milióny tých, čo vedia viac než len dôverovať arogantným lekárom a zdravotníckym predstaviteľom, ktorí lekárom kryjú chrbát.
       Sladké malé bábätká, ktoré si zaslúžia našu čistú lásku dostávajú dávky vysoko jedovatých chemikálií, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre imunitný i nervový systém. To, čo sa deje, je nesmierne trestuhodné, avšak zdravotnícke autority vytrvale tvrdia, že vážne reakcie na očkovanie sú zriedkavé, čím myslia, že vakcíny sú dokonale bezpečné.

Hlboko v nás je čistá bytosť, ktorá sa vtelila do tohto tela.
Táto bytosť je krajne citlivá. Od okamihu počatia
táto čistá bytosť zbiera jemné dojmy z
prostredia skrz srdcové centrum čistého citu.

       Keď zradíme nevinnú a zraniteľnú povahu čistého srdca bábätka, spôsobíme bolesť. Keď sa narodíme je veľa možností, ako nám ublížiť. Bábätká a malé deti sú vydané úplne na milosť a nemilosť prostredia, ktoré ich obklopuje, sú zraniteľné lekármi, ktorí ich týrajú farmaceutickou medicínou. Keď naša civilizácia skolabuje, môžeme byť radi aspoň z toho, že zdravotnícke inštitúcie postavené na ubližovaní bábätkám budú zničené. Je však smutné, že nič iné než kolaps civilizácie na tento účel neposlúži.