Očkovacie látky v „povinnom“ očkovaní na Slovensku — 2× DOPLNENÉ a 5× AKTUALIZOVANÉ

15.10.2019 00:13

Ing. Marián Fillo

 

Doplnenie: Článok bol pôvodne vydaný 11.XI.2010 o 055 a doplnený 26.XI.2010 o 222 o stav platný od 1.I.2011. Upravené 17.XII.2010 o 1041 po zmene v očkovaní proti pneumokokom. Doplnené 19.XII.2010 o 23:28 o ceny vakcín podľa ŠÚKL, počet dávok, počet antigénov a sumárny riadok. Aktualizované 15.IV.2011 o 707 — zmena dávkovania Synflorixu zo 4 na 3 dávky + doplatok na Prevenar 13. Aktualizované 27.VII.2011 o 1108 — zníženie ceny očkovacej látky Priorix.ilustračný obrázok: očkovací kalendár podľa ÚVZ SR Aktualizované 30.XII.2011 o 2220 — zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze. Aktualizované 15.X.2019 — oprava nefunkčných odkazov na príbalové letáky po zmene redakčného systému www.SUKL.sk + aktualizácia cien a preplácaných vakcín v povinnom očkovaní k 15.X.2019.

 

 


 

K 15.X.2019

Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) Kedy Dávok Vakcína Výrobca Cena
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) 3., 5. a 11. mesiac života 3 a) Infanrix Hexa GlaxoSmithKline (GSK) 42,90 €
b) Hexacima Sanofi Pasteur
pneumokoky
a) kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) 3., 5. a 11. mesiac života 3 a) Prevenar 13 Pfizer *50 ,87 €
b) kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) b) Synflorix GlaxoSmithKline 38,15 €
osýpky, príušnice, ružienka (3) 15. - 18. mesiac života,
11. rok života
2 a) Priorix GlaxoSmithKline 9,45 €
b) M-M-RVaxPro Merck Sharp & Dohme (MSD)
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 6. rok života 1 a) Infanrix Polio GlaxoSmithKline 17,39 €
b) Tetraxim Sanofi Pasteur 17,40 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 13. rok života 1 Boostrix Polio GlaxoSmithKline 21,80 €
Deti spolu
a) rôznych chorôb: 10
dávok x chorôb: 35
rôznych antigénov: 26
dávok x antigénov: 91
do 13 rokov života 10 5 rôznych 2–4 rôzni, z toho
GSK (max.)
Pfizer (max.)
Sanofi (max.)
MSD (max.)
339,41 €
203,40 €
152,62 €
146,10 €
18,90 €
b) rôznych chorôb: 10
dávok x chorôb: 35
rôznych antigénov: 23
dávok x antigénov: 82
1–3 rôzni
GSK (max.)
Sanofi (max.)
MSD (max.)
301,25 €
301,25 €
146,10 €
18,90 €
Dospelí
tetanus, záškrt (2) 30., 45., 60., 75., 90. rok života vek/15 − 1 a) Imovax D.T. Adult Sanofi Pa steur `9,96 €
b) VacDiTe BioDrug 9,40 €

* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia.
` Cenový rozdiel 0,56 € medzi VacDiTe a Imovaxom D.T. Adult (za každú dávku) hradí pacient.
Ceny sú určované Zoznamom kategorizovaných liekov. Ceny sú čisto za vakcíny a nezahŕňajú odmenu pre lekára za výkon očkovania.

 

Od 1.I.2012

Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) Kedy Dávok Vakcína Výrobca Cena
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Infanrix Hexa GlaxoSmithKline (GSK) 44,33 €
pneumokoky
a) kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Prevenar 13 Pfizer *50 ,87 €
b) kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) Synflorix GlaxoSmithKline 38,15 €
osýpky, príušnice, ružienka (3) 15. - 18. mesiac života,
11. rok života
2 Priorix GlaxoSmithKline 9,45 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 6. rok života 1 Infanrix Polio GlaxoSmithKline 24,01 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 13. rok života 1 Boostrix Polio GlaxoSmithKline 27,51 €
Deti spolu
a) rôznych chorôb: 10
dávok x chorôb: 35
rôznych antigénov: 26
dávok x antigénov: 91
do 13 rokov života 10 5 rôznych 2 rôzni, z toho
GSK
Pfizer
356,02 €
203,40 €
152,62 €
b) rôznych chorôb: 10
dávok x chorôb: 35
rôznych antigénov: 23
dávok x antigénov: 82
monopol
GSK
317,86 €
317,86 €
Dospelí
tetanus, záškrt (2) 30., 45., 60., 75., 90. rok života vek/15 - 1 Imovax D.T. Adult Sanofi Pasteur 5,86 €
Pri nebezpečnom zranení
tetanus (1) pri zranení 0 - ? Tetavax Sanofi Pasteur 4,22 €

* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia.

 

Od 1.IV.2011

Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) Kedy Dávok Vakcína Výrobca Cena
tuberkulóza (1) 4. - 42. deň života 1 BCG Vaccine SSI Statens Serum Institut (SSI) 6,06 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Infanrix Hexa GlaxoSmithKline (GSK) 44,33 €
pneumokoky
a) kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Prevenar 13 Pfizer *50,8 7 €
b) kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) Synflorix GlaxoSmithKline 38,15 €
osýpky, príušnice, ružienka (3) 15. - 18. mesiac života,
11. rok života
2 Priorix GlaxoSmithKline 9,45 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 6. rok života 1 Infanrix Polio GlaxoSmithKline 24,01 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 13. rok života 1 Boostrix Polio GlaxoSmithKline 27,51 €
Deti spolu
a) rôznych chorôb: 11
dávok x chorôb: 36
rôznych antigénov: 27
dávok x antigénov: 92
do 13 rokov života 11 6 rôznych 3 rôzni, z toho
SSI
GSK
Pfizer
362,08 €
6,06 €
203,40 €
152,62 €
b) rôznych chorôb: 11
dávok x chorôb: 36
rôznych antigénov: 24
dávok x antigénov: 83
2 rôzni, z toho
SSI
GSK
323,92 €
6,06 €
317,86 €
Dospelí
tetanus, záškrt (2) 30., 45., 60., 75., 90. rok života vek/15 - 1 Imovax D.T. Adult Sanofi Pasteur 5,86 €
Pri nebezpečnom zranení
tetanus (1) pri zranení 0 - ? Tetavax Sanofi Pasteur 4,22 €

* Cenový rozdiel 12,72 € medzi Synflorixom a Prevenarom 13 (za každú dávku, tzn. spolu 3x 12,72 € = 38,16 €) hradia rodičia. Deti zaočkované prvou dávkou Prevenaru 13 pred 1.IV.2011 budú mať zvyšné dávky Prevenaru 13 bez doplatku.

 

Od 1.I. do 31.III.2011

Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) Kedy Dávok Vakcína Výrobca Cena
tuberkulóza (1) 4. - 42. deň života 1 BCG Vaccine SSI Statens Serum Institut (SSI) 6,06 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Infanrix Hexa GlaxoSmithKline (GSK) 44,33 €
pneumokoky
a) kmene 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F (13) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Prevenar 13 Pfizer 56,44 €
b) kmene 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F (10) 3., 5., 11. a 17. mesiac života 4 Synflorix GlaxoSmithKline 41,50 €
osýpky, príušnice, ružienka (3) 15. - 18. mesiac života,
11. rok života
2 Priorix GlaxoSmithKline 11,56 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 6. rok života 1 Infanrix Polio GlaxoSmithKline 24,01 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 13. rok života 1 Boostrix Polio GlaxoSmithKline 27,51 €
Deti spolu
a) rôznych chorôb: 11
dávok x chorôb: 36
rôznych antigénov: 27
dávok x antigénov: 92
do 13 rokov života 11 6 rôznych 3 rôzni, z toho
SSI
GSK
Pfizer
383,01 €
6,06 €
207,63 €
169,32 €
b) rôznych chorôb: 11
dávok x chorôb: 37
rôznych antigénov: 24
dávok x antigénov: 93
12 2 rôzni, z toho
SSI
GSK
379,69 €
6,06 €
373,63 €
Dospelí
tetanus, záškrt (2) 30., 45., 60., 75., 90. rok života vek/15 - 1 Imovax D.T. Adult Sanofi Pasteur 5,86 €
Pri nebezpečnom zranení
tetanus (1) pri zranení 0 - ? Tetavax Sanofi Pasteur 4,22 €

 

Od 1.VII. do 31.XII.2010

Očkovanie proti čomu (Počet antigénov) Kedy Dávok Vakcína Výrobca Cena
tuberkulóza (1) 4. - 42. deň života 1 BCG Vaccine SSI Statens Serum Institut (SSI) 6,06 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna, Haemophilus influenzae typu B, nákazlivá žltačka typu B (10) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Infanrix Hexa GlaxoSmithKline (GSK) 44,33 €
pneumokoky (13) 3., 5. a 11. mesiac života 3 Prevenar 13 Pfizer 56,44 €
osýpky, príušnice, ružienka (3) 15. - 18. mesiac života,
11. rok života
2 Priorix GlaxoSmithKline 11,56 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 6. rok života 1 Infanrix Polio GlaxoSmithKline 24 ,01 €
tetanus, záškrt, čierny kašeľ, detská obrna (8) 13. rok života 1 Boostrix Polio GlaxoSmithKline 27,51 €
Deti spolu
rôznych chorôb: 11
dávok x chorôb: 36
rôznych antigénov: 27
dávok x antigénov: 92
do 13 rokov života 11 6 rôznych 3 rôzni, z toho
SSI
GSK
Pfizer
383,01 €
6,06 €
207,63 €
169,32 €
Dospelí
tetanus, záškrt (2) 30., 45., 60., 75., 90. rok života vek/15 - 1 Imovax D.T. Adult Sanofi Pasteur 5,86 €
Pri nebezpečnom zranení
tetanus (1) pri zranení 0 - ? Tetavax Sanofi Pasteur 4,22 €

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.