Očkovacie látky proti chrípke boli vedecky zhodnotené ako neúčinné

24.12.2010 00:02

NaturalNews.com - 16.XII.2010 - Dr. Randall Neustaedter

 

       Pôvodný článok "Flu vaccines judged ineffective"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Každý rok sa vypracúvajú štúdie hodnotiace účinnosť očkovania proti chrípke. Každých niekoľko rokov zhodnocuje Cochrane Collaboration vedeckú literatúru o účinnosti očkovania proti chrípke. A každé takéto zhodnotenie ukazuje, že očkovanie proti chrípke je viac-menej neúčinné. Aj napriek týmto zisteniam však výrobcovia očkovacích látok a vládne výbory naďalej odporúčajú očkovanie proti chrípke všetkým obyvateľom.

       Zhodnotenie Cochrane Database z júla 2010, ktoré preskúmalo 50 štúdií očkovania proti chrípke u zdravých dospelých, znovu ukázalo, že tieto očkovacie látky nie sú u dospelých účinné (Jefferson 2010). To potvrdzuje predchádzajúce zhodnotenie z roku 2007 (Jefferson 2007). To preskúmalo 274 štúdií. Obe tieto zhodnotenia odhalili, že očkovanie proti chrípke nemalo nijaký účinok na komplikácie ako je zápal pľúc alebo na počet a dĺžku hospitalizácií. Očkovanie proti chrípke znížilo množstvo príznakov choroby len o skromné 1%.

       Autori týchto zhodnotení postrehli zaujímavú vec: výrobcami očkovacích látok platené štúdie boli častejšie citované v iných článkoch a médiách. A z verejných zdrojov platené štúdie oveľa zriedkavejšie dospeli k výsledkom priaznivým pre očkovacie látky. Nezabúdajte, že ak štúdia platená výrobcom nedospeje k želanému výsledku, nebude zverejnená.

       Autori tiež poznamenávajú, že ich závery z týchto zhodnotení sú v širokej miere dezinterpretované. Vyčítajú oficiálnym vládnym článkom, že dezinterpretujú zistenia Cochrane Collaboration, aby ospravedlnili odporúčanie očkovania proti chrípke. Články zo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.), ktoré citujú zhodnotenia Cochrane Collaboration dezinterpretujú účinnosť očkovania proti chrípke, aby tak poslúžili propagande v prospech tohto očkovania. "Autori zo CDC jednoducho nezvažujú interpretáciu podľa kvality dôkazov, ale citujú čokoľvek, čo podporuje ich teóriu."

       Konečný záver autorov zhodnotení je, že ich výsledky by mali odradiť zdravých dospelých od očkovania proti chrípke, čoby rutinného zdravotníckeho opatrenia.

       Predchádzajúce zhodnotenia iných vekových skupín ukázali podobnú neúčinnosť očkovania proti chrípke, ktoré je neúčinné u bábätiek i starších ľudí. Zhodnotenie očkovania proti chrípke u detí do 2 rokov ukázalo, že očkovanie nemá nijaký ochranný účinok v porovnaní s placebom (Jefferson 2008). Podobne u starších ľudí, ktorí sú náchylnejší na komplikácie chrípky, štúdie nedokázali účinnosť očkovania (Rivetti 2006).

       Na záver: očkovanie proti chrípke samo o sebe má značné nežiadúce účinky. Napr. kampaň za očkovanie proti prasacej chrípke v roku 1976 bola zastavená kvôli značnému výskytu ochrnutí čoby priameho dôsledku očkovania. Išlo o očkovaciu látku proti H1N1 podobnú očkovacej látke, ktorá bola tento rok zahrnutá do očkovacích látok proti sezónnej chrípke. A nová očkovacia látka proti H1N1 vykazuje podobné nedostatky.

       Jestvuje pritom oveľa účinnejšia prevencia chrípky. Užívanie posilňovačov imunitného systému, ako sú vitamíny A a D alebo huby cordyceps, reishi a shiitake, ako aj laktoferín a imunoglobulíny obsiahnuté v sušenej srvátke alebo v kolostre, udrží imunitný systém pri sile. Všetky tieto potravinové doplnky sú dostupné vo väčšine obchodov so zdravou výživou. Sú to aj výborné prírodné lieky na chrípku (Neustaedter 2005).

 

Odkazy

  1. Jefferson T O, Rivetti D, Di Pietrantonj C, Rivetti A a Demicheli V: "Vaccines for preventing influenza in healthy adults", Cochrane Database Syst Rev 2007 (2): CD001269.
  2. Jefferson T O, Rivetti A, Harnden A, Di Pietrantonj C a Demicheli V: "Vaccines for preventing influenza in healthy children", Cochrane Database Syst Rev 2008 (2): CD004879.
  3. Jefferson T O, Di Pietrantonj C, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E: "Vaccines for preventing influenza in healthy adults", Cochrane Database Syst Rev 2010 (7): CD001269.
  4. Neustaedter R: "FLU: Alternative Treatments and Prevention", 2005, North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornia.
  5. Rivetti D, Jefferson T, Thomas R, Rudin M, Rivetti A, Di Pietrantonj C a Demicheli V: "Vaccines for preventing influenza in the elderly", Cochrane Database Syst Rev. 2006 (3): CD004876.