Očkovacie látky bez thimerosalu sú taktiež podozrivé zo spôsobovania autizmu

31.12.2010 09:34

NaturalNews.com - 30.XII.2010 - Bethany Sciortino

 

       Pôvodný článok "Thimerosal-free childhood vaccines still suspect in autism"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V nedávno uverejnenom článku v denníku Chicago Tribune, nazvanom "Spojitosť medzi autizmom a očkovaním bola vyvrátená" ("Link between autism and vaccines discredited"), vyslovuje Dr. Cory Franklin definitívne tvrdenie, že očkovanie nespôsobuje autizmus. Štúdia, na ktorú tento článok odkazuje, bola zverejnená v časopise Pediatrics, ktorý vydáva Americká akadémia detského lekárstva (American Academy of Pediatrics). Výskumníci prezreli zdravotné záznamy a uskutočnili rozhovory s rodičmi 1.000 detí vystavených bližšie neurčenému množstvu thimerosalu - konzervantu obsahujúcemu ortuť, ktorý bol kedysi používaný v očkovacích látkach (a doteraz sa ešte v niektorých používa - pozn. prekl.). Keďže iba 25% zo skúmaných detí malo autizmus, zatiaľčo zvyšok bol údajne v norme, čo sa nervovej sústavy týka, tvrdí sa v článku, že imunoglobulíny a očkovacie látky obsahujúce thimerosal nijak významne nezvyšujú riziko autizmu. To však sotva vyvracia či dokazuje čokoľvek, obzvlášť, keď zvážime, že spomínaná štúdia postráda akýkoľvek vedecký dôkaz. Mali by sme veriť, že očkovanie nespôsobuje autizmus, pretože len 250 z 1.000 vhodne vybraných detí v tejto štúdii malo autizmus?

 

Čo obsahuje očkovacia látka pre deti?

       Aj keď sa thimerosal už v očkovacích látkach pre deti nepoužíva, stále v nich zostávajú antibiotiká ako gentamicín, streptomycín a neomycín.

       Na výrobu týchto vakcín sa používajú živé vírusy pestované na kuracích embryách, opičích obličkách a sére z kravského plodu (nenarodeného teľaťa). Niektoré sa pestujú na bunkách z ľudských pľúc a takmer všetky očkovacie látky používajú ľudský albumín - plazmu z krvi zozbieranú z umelo potratených detí. Potom sú tu detergenty (čistiace prostriedky), označené ťažko vysloviteľnými menami a používané v maľovkách, domáce a priemyselné čistiace prostriedky a tekutiny používané pri opracovávaní kovov.

       Niektoré očkovacie látky obsahujú aj glutaman sodný - excitotoxín, o ktorom je známe, že spôsobuje rakovinu, poškodenia mozgu a neurologické poruchy pri autizme, ADHD (poruchy sústredenia a hyperaktivita) a Parkinsonovej chorobe. A to sme ešte nespomínali formaldehyd (známy karcinogén), mrazuvzdorné tekutiny, hliník, emulgátory a "iné látky".

       Toto nie sú informácie, ktoré by vám podali pri preventívnej prehliadke u detského lekára, ale môžete ich vypátrať na webovej stránke firmy Merck (výrobca očkovacích látok) a stiahnuť si príbalové letáky pre takmer všetky ich očkovacie látky. Napr. Merck uvádza očkovaciu látku MMR-II (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.) ako "bez konzervantov", pritom však jej zloženie je nasledovné:

  • Aktívne zložky: oslabené vírusy osýpok, príušníc a ružienky
  • Neaktívne zložky: sorbitol, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, sacharóza, chlorid sodný, hydrolyzovaná želatína, rekombinovaný ľudský albumín, sérum z kravského plodu, iné látky a zložky živnej pôdy, neomycín

       V preklade:

  • Aktívne zložky (to, čo je cieľom): tri živé vírusy - osýpky, príušnice a ružienka pestované na nenarodených kurčatách a bunkovom tkanive z ľudských pľúc umelo potrateného ľudského plodu (dieťaťa)
  • Neaktívne zložky (bez čoho nevedia vyrobiť túto očkovaciu látku): alkoholický cukor, detergent, čistiaci prostriedok umožňujúci vznik chemických reakcií, cukor, soľ, bielkovina (extrahovaná z uvarených kostí, väziva, orgánov a čriev zvierat ako dobytok, prasce či kone), bielkovina z plazmy z ľudskej krvi vytvorená v ľudskej pečeni, plazma z krvi kravského plodu, častokrát odobratá z živého kravského plodu po porážke kravy, ďalšie látky, antibiotiká
     

       Väčšina ľudí, ak by ste im dali túto informáciu vopred, by nedalo sebe či svojim deťom dobrovoľne pichnúť takýto jedovatý koktejl. Neprekvapuje, že nedávno zverejnené štúdie sa sústredia na thimerosal - látku údajne odstránenú z očkovacích látok pred vyše 7 rokmi.

       Po prečítaní si tohto dlhého zoznamu prídavných látok tu zostáva otázka: Môžu tieto zložky očkovacích látok zvýšiť riziko autizmu? Alebo alergií či akejkoľvek inej choroby?

       Pravda je jednoduchá: riziká spojené s očkovaním sú skutočné a autizmus je len jedno z nich. Každý by sa mal informovať pred očkovaním alebo neočkovať seba či svoje deti. Ostatne - je to Vaša voľba.

 

Zdroje: