Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 43. Očkovanie: posledná posvätná krava lekárskej vedy

22.05.2016 20:53

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 146–148 a časť strany 149 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

Očkovanie: posledná posvätná krava lekárskej vedy

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“    Podobne ako Mojžiš, keď schádzal z vrchu Sinaj s 10 prikázaniami, sa aj Dr. Wooldridge zniesol z nebotyčných výšok Federálnej rady pre zdravotnícky a lekársky výskum (angl. National Health and Medical Research Council = NH&MRC) so svojím 7-bodovým plánom pre lepšiu zaočkovanosť detí:

 1. Prepracovať príspevky na deti: poskytnúť prídavok za úplné zaočkovanie dieťaťa.
  (Žiadna zmienka o tom, že by odmietači očkovania mohli dostať ten istý prídavok.)
 2. Napojiť pomoc v starostlivosti o dieťa a zľavy zo školného v škôlkach na stav zaočkovanosti dieťaťa.
  (Napojenie na register očkovaní detí — niečo, o čom nás vláda a vtedajší riaditeľ Dr. Gavin Frost ubezpečili, že sa nikdy nestane.)
 3. Peňažné odmeny pre lekárov.
  (Veľmi neetické. Ak je očkovanie pre spoločnosť tak dôležité, tak prečo treba dať našim už beztak dobre plateným lekárom ďalšie peniaze na to, aby sme ich povzbudili k očkovaniu?)
 4. Podrobné sledovanie zaočkovanosti cieľovej skupiny pre očkovanie, ako na úrovni štátu, tak aj na krajskej úrovni.
  (Aby sme zahanbili tie krajské vlády, ktoré nemajú vysokú zaočkovanosť, a zatlieskali tým, ktoré ju majú, a pozerali sa na ne priaznivejšie.)
 5. Zvláštne očkovacie dni počas kalendárneho roka.
 6. Celoštátny program na vyhubenie osýpok.
  (Podobne ako vo Veľkej Británii v novembri (cz: listopadu) 1994.)
 7. Vzdelávacie a výskumné iniciatívy a tiež zriadenie Strediska na výskum očkovania (angl. Immunisation Research Centre).

    Teraz (v roku 1998 — pozn. prekl.) plánuje Wooldridge spolu s bratom Kempom (federálny minister školstva Austrálie) zaočkovať Austráliu „čo aj cez mŕtvoly“. Urobili najlepšie, čo na svojej úrovni urobiť vedeli, aby zosmiešnili každého, kto zastáva iný pohľad na vec. Možno im to ešte nezaplo, že nie každý uctieva ten istý kult ich lekárskej mašinérie (obaja sú lekármi).

    A hoci nemôžu očkovanie urobiť povinným (Austrálska ústava hovorí, že žiadny lekársky zákrok sa nesmie stať povinným), sú pevne odhodlaní spôsobiť rozdelenie spoločnosti a ohovárať ľudí, čo sa rozhodnú starať sa o zdravie svojich detí tak, ako sami uznajú za vhodné. Taktiky, ako napr. obviňovanie neočkovaných detí, že vystavujú iných riziku, vyhrážanie sa zadržaním sociálnych dávok rodičom, ktorí sa nepodvolia, a vyhrážanie sa vylúčením neočkovaných detí zo škôl, nie sú len narušením ducha našej právnej sústavy, ale čoskoro sa ukáže, že sú protizákonné.

    Ak lekárska loby odmieta priznať akýkoľvek problém okolo očkovania a debatovať o ňom, tak to vo výsledku znamená, že prehlásili očkovanie za náboženstvo. Akákoľvek skutočná veda by kritický rozbor iba vítala. Kvôli nedbalosti vlády je teraz úlohou organizácií, ako je napr. Poskytovanie informácií o očkovaní v Austrálii (angl. Vaccination Information Serving Australia = VISA), aby vykonávali kritické rozbory, zvyšovali povedomie verejnosti a vzdelávali ju o otázkach očkovania, zdravia a uzdravovania.

Kerry Harte,
Vaccination Information Serving Australia,
Južná Austrália

 

Ukážte nám dôkaz, že očkovanie je účinné!

    Niekoľko mesiacov sa AVN (Australian Vaccination Network = Austrálska očkovacia sieť) dožaduje austrálskych vedeckých štúdií a výskumov, ktoré by preukazovali, že naša vakcína proti čiernemu kašľu je účinná, ako to roztrubuje Ministerstvo zdravotníctva Austrálie a početní lekári, ktorí verejne vychvaľujú očkovanie ako bezpečné a účinné. Nedostali sme žiadnu odpoveď. S prosbou o pomoc sme sa obrátili na Úrad verejného ochrancu práv (ombudsmana). Do týždňa nám Federálne ministerstvo zdravotníctva Austrálie poslalo túto odpoveď:

„Odpovedám na váš list z 10.V.1997, ktorý ste adresovali ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí, ktorého kópia sa dostala ku mne skrz úrad federálneho verejného ochrancu práv v Queenslande. Na ministerstve niet záznamu o vašom pôvodnom liste.

    Žiadne výsledky formálnych štúdií účinnosti očkovania austrálskej celobunkovej vakcíny proti čiernemu kašľu neboli doposiaľ zverejnené. Z epidemiologického pozorovania je však známe, že táto vakcína je účinná. V Austrálii vyrobili Zväzové sérové laboratóriá (angl. Commonwealth Serum Laboratories = CSL) prvú vakcínu proti čiernemu kašľu okolo roku 1920 a v roku 1953 bola účinnejšia vakcína vyrobená spojením s vakcínou proti záškrtu a tetanu do trojvakcíny. Následne poklesol výskyt i úmrtnosť na čierny kašeľ. V Melbourne klesla smrtnosť 21% v roku 1919 na 0,1% v roku 1969.“

Ako keby sa za ten čas vôbec nezmenila naša životná úroveň, hygiena atď.

„Hoci Austrália zažila návrat výskytu čierneho kašľa v ostatných rokoch, úmrtnosť zostáva nízka.“

To je zaujímavé, keďže nám vtĺkajú do hlavy, že ak bábätko ochorie na čierny kašeľ, tak zomrie.

„Napriek úspechu súčasnej vakcíny sa vláda snaží zlepšiť situáciu zvyšovaním podielu plne zaočkovaných detí. Sústavne sa skúmajú a skúšajú nové vakcíny, aby sa zistilo, či možno zlepšiť bezpečnosť a účinnosť. Možno viete o tom, že Federálna rada pre zdravotnícky a lekársky výskum (angl. National Health and Medical Research Council = NH&MRC) nedávno odporučila zavedenie novej vakcíny s acelulárnou zložkou proti čiernemu kašľu do očkovacieho kalendára. Táto vakcína má vysokú účinnosť a nízky výskyt menej závažných nežiaducich účinkov v porovnaní s vakcínami s celobunkovou zložkou proti čiernemu kašľu.

    Štúdia, na ktorú odkazujete, sa týkala účinnosti vakcíny, vyrábanej v Severnej Amerike, ktorá nie je v Austrálii dostupná. Všetky časti výrobného postupu vakcíny od CSL, po­užívanej v Austrálii, sú predmetom prísnej kontroly kvality zo strany Úradu pre liečeb­ný tovar (angl. Terapeutic Goods Administration; austrálska obdoba nášho Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv — pozn. prekl.), ktorá zahŕňa aj testovanie vzoriek vakcín z každej výrobnej dávky (šarže). Nedávne správy o očkovaním predchádzateľných cho­robách v časopise Communicable Disease Intelligence (Spravodajstvo o prenosných chorobách) naznačujú, že značný počet dospelých, obzvlášť vo vekovej skupine 20–50 rokov, je nakazených čiernym kašľom. Čierny kašeľ je vysoko nákazlivá choroba a títo dospelí sú zjavne schopní preniesť nákazu na neočkované deti. Jediným spôsobom, ako ochrániť naše deti pred škodlivými a prípadne aj smrteľnými chorobami, ako napr. čier­ny kašeľ, osýpky a detská obrna, je zabezpečiť, aby boli plne zaočkované.

    So srdečným pozdravom

Dr. E. D. O'Brien
9.VII.1997“

 

Otázky zostávajú nezodpovedané

    V marci (cz: březnu) 1997 Ministerstvo zdravotníctva Queenslandu spustilo svoju agresívnu reklamnú kampaň na „povzbudenie“ rodičov do očkovania svojich detí. Tim Boyle, člen VAIS (Vaccination Answers Informed Sources = Informované zdroje s odpoveďami k očkovaniu), zavolal na Ministerstvo zdravotníctva Queenslandu a hovoril s vedúcim Oddelenia prenosných chorôb. Tim sa spýtal, či majú akékoľvek údaje, ktoré by podporili tvrdenie:

„Očkovanie predišlo väčšiemu množstvu utrpenia a zachránilo viac životov než akýkoľvek iný lekársky zákrok v tomto storočí.“

    Boylovi povedali, že žiadne údaje na podporu tohto tvrdenia nemajú. Vraj údaje síce nejaké sú, ale „treba ich vykopať.“ Vysvetlil im, že skúma túto vec a že všetky faktické údaje, aké bol schopný nájsť, svedčia o tom, že očkovanie nie je ani bezpečné, ani účinné. Mal pocit, že by bolo viac pôsobivé, keby Ministerstvo zdravotníctva Queenslandu citovalo nejaké štatistiky, pokiaľ možno podložené odkazmi na pôvodné pramene. Hovorca pripustil, že „anti-vakcinačná loby“ poskytla viac údajov s odkazmi na zdroje, a spýtal sa, či sa Boyle s nejakými z nich oboznámil.

    Boyle odpovedal, že sa oboznámil s nejakými údajmi, ku ktorým sa prepracoval skrz internet, a že väčšina týchto údajov pochádzala od kvalifikovaných odborníkov v príslušných odboroch, bola zverejnená v knihách a lekárskych časopisoch hlavného prúdu, alebo predstavená na konferenciách. Na to dostal Boyle odpoveď:

„To by mohlo byť ono, ale ako ministerstvo nemáme zdroje na zozbieranie týchto údajov, ktoré by podložili naše tvrdenia.“

    Ak ich tvrdenia nie sú podložené žiadnymi zdrojmi, tak na základe čoho potom vládne ministerstvo robí politiku a uvádza ju do života, keď nemá žiadne údaje na podloženie svojich tvrdení? Milé od hovorcu, keď priznal, že AVN robí to, čo by malo robiť (a nerobí) vládne ministerstvo.

    Boylovi ponúkli knihu o očkovaní, vydanú Federálnou vládou Austrálie, ktorá obsahuje nejaké štatistiky. Boyle na ňu so zvedavosťou čaká. Volal na ministerstvo 3.III.1997. Teraz je január (cz: leden) 1998 a kniha stále ešte nedorazila.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>