Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 17. Očkovanie do ramena

17.11.2014 00:39

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       časť strany 60 a strany 61 a 62 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Očkovanie do ramena

Richard Day

 

       Pamätá si ešte niekto Dr. Jonasa Salka, priekopníka očkovania proti detskej obrne, hrdinu vedy, záchrancu verejného zdravia? Jeho duch obchádza univerzitné mestečko SFU (Simon Fraser University, Kanada), takže by sme mali naňho pamätať a tiež by sme mali pamätať na to, čo sa stalo, keď jeho výmysel bol prvýkrát vypustený na nič netušiace obyvateľstvo. 12.IV.1955 Americká nadácia pre detskú obrnu (American Foundation of Infantile Paralysis) oznámila, že očkovanie proti detskej obrne je „bezpečné a účinné“ a čoskoro úplne vyhubí detskú obrnu. Tlač, verejnosť a vlády tomu verili, a tak sa čoskoro začalo s plošným očkovaním. 13 dní po tomto oznámení začali deti v Anglicku, ktoré boli medzi prvými zaočkovanými, vykazovať známky detskej obrny. 23.VI.1955 oznámil Americký úrad verejného zdravotníctva (American Public Health Service), že medzi očkovanými bolo 168 potvrdených prípadov detskej obrny, z čoho 6 ľudí zomrelo, a 149 prípadov medzi kontaktmi detí, zaočkovaných Salkovou vakcínou. V mene prevencie lekári a vlády dokázali vyrobiť epidémiu z choroby, ktorá už takmer úplne vymizla. Znie vám to povedomo?

       Hoci sa tvrdí, že očkovacia látka proti osýpkam, ktorú pumpujú do našich tiel, spôsobuje len „atypické“ alebo „minimalizované“ formy tejto choroby, ktoré nie sú prenosné, nikto úplne nevie, čoho je tento vírus schopný v tele ním naočkovanej osoby.

 

Očkovanie nie je bezpečné

       Ak aj očkovacie látky nie sú účinné, môžeme aspoň dúfať, že sú bezpečné. Lenže ony nie sú. Navyše k tomu, že môžete ochorieť na práve tú chorobu, pred ktorou vás očkovanie malo ochrániť, očkovanie má početné nežiaduce účinky, ako krátkodobé, tak aj dlhodobé.

       Podľa Dr. Grega Franklina zo Zdravotníckeho strediska SFU (SFU Health Services) je počet a závažnosť nežiaducich účinkov očkovania na SFU „naozaj ťažké zistiť“, avšak odhaduje, že počet „miernych“ prípadov bude „skôr v desiatkach než v stovkách“. Bolo zaznamenaných aj niekoľko prípadov „závažnej“ reakcie na očkovanie. Toto číslo je takmer isto veľmi nízkym odhadom, pretože je vo všeobecnosti veľmi ťažké presvedčiť lekára, že v skutočnosti došlo k nežiaducemu účinku očkovania. A to je reč len o niektorých krátkodobých, ľahko viditeľných dôsledkoch očkovania proti osýpkam.

       Sú však aj dlhodobé následky, ktoré sú oveľa závažnejšie. Podľa Dr. Roberta S. Mendelsohna medzi ne patrí zvýšená náchylnosť na roztrúsenú sklerózu, detská cukrovka a Reyeov syndróm — akútna encefalopatia (zápal mozgu), sprevádzaná degeneráciou orgánov, ako sú obličky, pečeň a niekedy aj srdce a podľalúdková žľaza (pankreas). Kvôli pomerne dlhému času medzi očkovaním a prejavom týchto ochorení je veľmi ťažké „dokázať“ súvislosť a preto sú tieto údaje lekárskymi kruhmi v drvivej väčšine prípadov ignorované.

 

Účinky na deti

       Tí, ktorí sú plošným očkovaním najviac ohrození, t.j. deti, sú zároveň tými, ktorí sú najmenej zo všetkých schopní brániť sa. Dr. Ghislain Lanctôt je lekárkou z Quebecu (Kanada), ktorá sa stavia na odpor proti očkovaniu detí. Vo svojej knihe „Lekárska mafia“ („The Medical Mafia“) cituje štúdie, ktoré preukazujú príčinnú súvislosť očkovania DTP vakcínou (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu) so syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa (Sudden Infant Death Syndrome = SIDS). Dr. Ghislain Lanctôt tiež tvrdí, že očkovanie detí môže trvale poškodiť imunitný systém a viesť k vážnym poškodeniam mozgu a nervovej sústavy. Za tieto jej názory hrozí Dr. Ghislain Lanctôt vyškrtnutie zo zoznamu lekárov (medzitým sa tak už stalo — pozn. prekl.). Vylúčenie tých, ktorí odporujú tomuto útoku na zdravie detí, sa vykonávalo aj na SFU.

       Aj keď v oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu (v mainstreamových médiách), či už miestnych alebo celoštátnych, odporcovia plošného očkovania sotva nájdu podporu, skupina 180 švajčiarskych lekárov vyšla na verejnosť s článkom Lekárske námietky proti pokračovaniu plošného očkovania MMR vakcínou vo Švajčiarsku. V článku sa dočítame:

„V našich brožúrach pre rodičov sme sa pokúšali dôkladne popísať, prečo môžu mať detské choroby aj priaznivý účinok na dozrievanie a vývoj tela dieťaťa. Ak deti prekonajú takúto chorobu svojimi vlastnými silami odporu, pomáha to imunitnému systému dozrieť a vybuduje to odolnosť voči iným chorobám v detstve a dospelosti.“

       Tento názor, zdá sa, podporujú aj smernice pre epidémiu na SFU, ktoré neriešili ľudí narodených pred rokom 1956. Dôvod: ich prirodzená imunita, dosiahnutá prirodzeným prekonaním tejto choroby v detstve, je oveľa lepšia než nedokonalá imunita, poskytovaná očkovaním.

 

Prečo očkovať?

       Plošné očkovanie spôsobuje choroby. Očkovanie ľudí zabíja, mrzačí a znetvoruje a ničí ich dlhodobé zdravie tým, že útočí obzvlášť na samotný imunitný systém. Očkovanie nezabraňuje epidémiám, ani ich nedrží na uzde. Nič z toho nás však neučili. Možno je na čase spýtať sa: Prečo nie? Tu sa to len tak hemží konšpiračnými teóriami. Nadnárodné farmaceutické spoločnosti samozrejme ťažia z miliónov, minutých na očkovacie látky, a ich obchodní zástupcovia strávia veľa času i peňazí presviedčaním lekárov, pracujúcich pre vládu i súkromných, že zaočkovanie všetkých proti všetkému možnému je „správna vec“, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že je ťažké zohnať samostatnú očkovaciu látku proti osýpkam (na Slovensku nemožné pozn. prekl.), ale ľahké zohnať MMR vakcínu (proti osýpkam, príušniciam a ružienke, angl. Measles Mumps Rubella).

       Veľa lekárov, obzvlášť tých, čo robia výskum na univerzitách, by jednoducho nemala prácu, nebyť peňazí, ktoré dostanú od dodávateľov očkovacích látok.

       Potrebujeme sa však pozrieť ďalej než len na tieto ľahké zistenia, zájsť ďalej do minulosti, aby sme pochopili, čo sa tu deje. Potrebujeme pochopiť naozajstný a veľmi hlboký strach z prenosných ochorení, ktorý panoval u usadeného mestského obyvateľstva. A potrebujeme pochopiť kultúru lekárskej vedy, ktorá sa zameriava na vírusy — malé kúsky DNA, ktoré údajne „spôsobia“ chorobu, — ale ignoruje „hostiteľa“ — konkrétne ľudské telo, v ktorom sa vírus buď úspešne množí alebo zomrie.

       Najčastejší argument na podporu očkovania, ktorý človek počuje, pochádza zo skúseností na začiatku 20. storočia, keď choroby ako detská obrna mohli ľahko skosiť slušný počet ľudí v Európe a Severnej Amerike. Príbeh pokračuje tým, že plošné očkovanie viedlo k ústupu mnohých z týchto ochorení. Ako však poznamenáva Alan Phillips:

„Podľa Britského zväzu pre vedecký pokrok (British Association for Advancement of Science) sa medzi rokmi 1850 a 1940 znížil výskyt detských chorôb o 90% — súbežne so zavádzaním kanalizácie a zvýšením úrovne hygieny, dlho pred začiatkom programov povinného očkovania. “

       Je tiež dôležité podotknúť, že prenosným ochoreniam sa dobre darí v „rozvojových“ krajinách, častokrát napriek rozsiahlym očkovacím programom. Dejinná skúsenosť nám ukazuje, že ak chceme zabrániť zabijáckym chorobám vo vyvraždení ľudstva, je oveľa dôležitejšie zaistiť, aby ľudia boli dobre živení a mali vyhovujúce obydlie, než naočkovať ich jedmi. Tento druh zmýšľania však odporuje lekársko-vedeckej predstave zdravotnej starostlivosti, ktorá panuje v západnom myslení i praxi a podľa ktorej určitý vírus spôsobuje určitú chorobu. Nijaká pozornosť sa nevenuje celkovému zdravotnému stavu dotknutého jedinca, hoci ten je nesmierne dôležitý, čo dávnejší vedeckí odporcovia vírusovej teórie preukázali úspešným prehltnutím miliárd bacilov bez toho, že by ochoreli. Dobre živený nestresovaný jedinec, žijúci vo vyhovujúcom obydlí, môže doslova jesť osýpky na raňajky. To tiež môže vysvetliť, prečo k epidémii osýpok došlo tu (na SFU — pozn. prekl.) a nie niekde inde: Študenti sú notoricky zle živení, majú nevyhovujúce obydlie a sú príliš vystresovaní.

 

Desivá ekonómia

       Ľudia sa boja. Lekári sa boja. Vláda sa bojí. Nadnárodné farmaceutické spoločnosti ponúkajú magickú pilulku, ktorá je jednoduchou záplatou a nepožaduje, aby verejnosť alebo jednotlivci zmenili svoje priority. Hoci nie každý chce alebo potrebuje byť očkovaný, „lekárska ekonómia“ požaduje, aby bolo veľké množstvo očkovacích látok nakúpené a podané každému, kto je v dosahu. Tento „rýchly zásah“ sprevádzajú veľké fanfáry a niektorí z nás sa cítia lepšie. Plošné očkovanie však nie je všeliekom a takmer isto nie je „bezbolestnou a rýchlou“ skúsenosťou. Je to nebezpečný a bezohľadný pokus, ktorý sa vykonáva na ľuďoch po celom svete, a my na SFU sme práve boli jeho najnovšími nevedomými účastníkmi. Možno by ste si to mali dvakrát premyslieť, keď budete najbližšie požiadaní, aby ste obnažili svoje rameno za účelom „bezbolestnej“ injekcie… a nezabudnite si predtým pýtať príbalový leták!

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>