Očkovacia ruleta: skúsenosti, riziká a alternatívy — 12. Súvisí očkovanie s náhlym nečakaným úmrtím dojčaťa?

04.11.2014 00:07

Australian Vaccination Network (AVN) Inc.1998 (prvé vydanie)ISBN: 1329-4873

 

       Z knihy Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives
       strany 50 až 52 z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>

 

obálka knihy „Vaccination Roulette: Experiences, risks and alternatives“Súvisí očkovanie s náhlym nečakaným úmrtím dojčaťa?

       Bolo o tom zverejnených mnoho článkov v recenzovaných (angl. peer-reviewed) lekárskych časopisoch. Niektoré z nich vykazovali časovú súvislosť medzi očkovaním a syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa (angl. Sudden Infant Death Syndrome = SIDS), iné vykázali príčinnú súvislosť. Prečo potom, keď sa kedykoľvek objaví tento problém v oznamovacích prostriedkoch hlavného prúdu (mainstreamových médiách), vždy sa tvrdí, že niet žiadnych dôkazov o súvise medzi očkovaním a SIDS?

       Nasledujúce grafy sú z amerického Úradu pre biologické materiály (Bureau of Biologics; dnes: Center for Biologics Evaluation and Research = Stredisko pre hodnotenie a výskum biologických materiálov — pozn. prekl.), čo je štátny úrad, zapojený do testovania a schvaľovania liečiv a očkovacích látok v USA. Je celkom zrejmé, že človeku sa stačí len pozrieť na tieto grafy, aby pochopil, že medzi očkovaním a týmito udalosťami nielenže je spojitosť, ale že táto spojitosť je aj silná a preukázaná. Prečo tieto informácie nie sú verejné (teraz už verejné sú, pravdepodobne proti vôli kompetentných osôb, ale dlho verejnými neboli — pozn.prekl.)? Prečo naša vláda a lekárska obec tieto fakty popiera alebo ignoruje?

graf: Encefalopatia (poškodenie mozgu) po očkovaní DTP vakcínou graf: Encefalopatia (poškodenie mozgu) po ľubovoľnom očkovaní
graf: Iné neurologické príznaky po očkovaní DTP vakcínou graf: Iné neurologické príznaky po ľubovoľnom očkovaní
graf: Kŕče bez zvýšenej teplopy po očkovaní DTP vakcínou graf: Kŕče bez zvýšenej teplopy po ľubovoľnom očkovaní
graf: Febrilné kŕče (kŕče s horúčkou) po očkovaní DTP vakcínou graf: Febrilné kŕče (kŕče s horúčkou) po ľubovoľnom očkovaní
graf: Úmrtia na ľubovoľnú príčinu po očkovaní DTP vakcínou graf: Úmrtia na ľubovoľnú príčinu po ľubovoľnom očkovaní
graf: Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) po očkovaní DTP vakcínou graf: Syndróm náhleho úmrtia dojčaťa (SIDS) po ľubovoľnom očkovaní

 

<<< predchádzajúca kapitola       obsah knihy       nasledujúca kapitola >>>