Očkovací kalendár na rok 2011

03.01.2011 00:00

       Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil Imunizačnú schému na rok 2011 – očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek (platnosť od 1. 1. 2011).

       Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 273/2010 Z. z.

 

       Viac na stránke Zdravie.sk a DetskeChoroby.rodinka.sk.