O priebehu kliešťovej encefalitídy u detí

13.08.2011 08:18

Gesund bis der Arzt kommt - 13.VII.2011 - Bert Ehgartner

 

       Pôvodný článok "Zum Verlauf der FSME bei Kindern"
       z nemčiny preložila Veronika Figuli a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Máme len málo informácií o tom, ako sa prejavuje kliešťami prenášaná infekcia spôsobená vírusom kliešťovej encefalitídy u detí, aká je častá a čo sa môže stať vo vážnych prípadoch. Preto by som tu chcel trochu podrobnejšie predstaviť jednu dobre vypracovanú štúdiu na túto tému.

       Štajersko má 1,1 milióna obyvateľov a je tou rakúskou spolkovou krajinou, ktorá je tradične najviac postihnutá kliešťovou encefalitídou. Autorom práce je Peter Fritsch z Lekárskej univerzity v Štajerskom Hradci (Medizinische Universität Graz). (Zdroj: Acta Pædiatrica 2008, č. 97, str. 535-538)

       Analýza zahŕňala všetky štajerské deti do 16-tich rokov, ktoré boli v rokoch 1981 až 2005, u ktorých bola laboratórne potvrdená infekcia vírusom kliešťovej encefalitídy.

       Keďže v počiatočnej fáze v 80. rokoch vakcína ešte nebola k dispozícii, resp. väčšina Štajerska nebola očkovaná, vyskytla sa vtedy väčšina prípadov kliešťovej encefalitídy. Rekordný počet bol 21 prípadov za rok, v niektorých rokoch však nebol ani jeden prípad kliešťovej encefalitídy u detí.

       Celkovo sa v Štajersku za týchto 25 rokov vyskytlo 116 prípadov encefalitídy u detí, čo predstavuje takmer 5 prípadov ročne. Spolu 6 detí muselo byť asi týždeň hospitalizovaných na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po pobyte v nemocnici dlhom v priemere 17 dní, bola väčšina detí z nemocnice prepustená ako zdravá.

       Len v dvoch prípadoch sa vyskytli dlhšie trvajúce problémy: sedemročný chlapec s kliešťovou encefalitídou mal po obdobie siedmych rokov opakovane epileptické záchvaty. Antiepileptická liečba mohla uňho byť zastavená v jeho 19-tich rokoch. Druhý prípad: päťročné dievčatko, ktoré na kliešťovú encefalitídu ochorelo najťažším spôsobom, potrebovalo dlhú neurologickú rehabilitáciu a dodnes má jednu stranu tela ochrnutú.

       Zo 116 pacientov bolo 112 úplne neočkovaných, 2 deti boli očkované jednou dávkou, jedno dieťa dvomi dávkami a jedno malo kompletné základné očkovanie tromi dávkami. Z toho vidno, že očkovanie proti kliešťovej encefalitíde veľmi dobre chráni pred výskytom tejto kliešťovej vírusovej infekcie.

       Iróniou je, že práve ten najzávažnejší prípad, ktorým bolo spomínané päťročné dievčatko, čo má následné problémy dodnes, malo ako jediné kompletné základné očkovanie celou troj-dávkovou sériou. Autori štajerskej štúdie predpokladajú, že ťažký priebeh bol geneticky daný a dievča trpelo vyššou citlivosťou na tieto vírusy.

       Vo výsledku teda možno z tejto štúdie vyvodiť nasledujúce posolstvo:

  • u detí do 16 rokov je ochorenie na kliešťovú encefalitídu veľmi zriedkavé
  • očkovanie proti kliešťovej encefalitíde aj toto malé riziko výrazne znižuje
  • deti, ktoré ochorejú na kliešťové encefalitídu v dôsledku prisatia kliešťa, zvyčajne neutrpia žiadne trvalé poškodenia zdravia
  • v krajne výnimočných prípadoch, keďa sa predsa len niečo také stane, ani vakcina neposkytuje žiadnu zaručenú ochranu

 

Kliešťová encefalitída je u detí zvyčajne len kliešťovou meningitídou

       Deti zvyčajne neochorejú na kliešťovú encefalitídu, ale "len" na meningitídu. Pacientov v tejto fáze ochorenia mávajú horúčky vyše 38 °C, silné narušenie celkového zdravia, ako aj bolesti hlavy, zvracanie a stuhnutú šiju.

       To, že kliešťová encefalitída má horšiu prognózu u dospelých, je dané tým, že oveľa častejšia meningoencefalitída je citeľne častejšia s pribúdajúcim vekom: od 5% u detí až do 60% u starších ľudí. Klinicky sa u týchto pacientov prejavujú príznaky kliešťovej encefalitídy už pri príjme do nemocnice. Najčastejšie pozorovaná je somnolencia (spavosť) a zmeny správania a osobnosti. Medzi ďalšie príznaky patria kŕče ochrnutie nervov na hlave alebo končatín.

 

K situácii bábätiek v prvom roku života

       Werner Zenz, profesor na detskej klinike Lekárskej univerzity v Štajerskom Hradci, spomína prípad dieťaťa z roku 1990, ktoré vo veku 3,5 mesiaca ochorelo na kliešťovú encefalitídu. To bol celosvetovo jediný prípad kliešťovej encefalitídy u dieťaťa do 12 mesiacov. Horúčka trvala 6 dní, choroba celkovo 18 dní, avšak v poslednej fáze bola skomplikovaná nachladnutím. Bábätko bolo podľa kontrolnej návštevy v nemocnici úplne vyliečené a zdravé.

       Prof. Zenza som sa opýtal, od akého veku odporúča očkovanie. Jeho odpoveď:

"Odporúčam očkovanie všetkých detí starších ako 1 rok, ktoré cestujú do rizikových oblastí, alebo sa v nich zdržiavajú."

       A ja k tomu dodávam: Pre tých, ktorí svoje deti nechcú očkovať vôbec alebo až neskôr, zo štajerského výskumu vyplýva istota, že trvalé následky kliešťovej encefalitídy sú krajne nepravdepodobné a že ich ani očkovaním nemožno úplne vylúčiť.

 


Uverejnenie tohto článku (jazyková korektúra a grafická úprava) trvalo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne hodinu čistého času.