O prednáške Dr. Kolenovej v Košiciach 21.XI.2010

23.11.2010 18:42

Eva Juhárová

 

       V nedeľu 21.XI.2010 poludní sa v Košiciach v rámci kurzu domácej homeopatie uskutočnila prednáška Dr. Jany Kolenovej na tému očkovanie. Okrem účastníkov kurzu sa prednášky zúčastnilo 10-12 záujemcov o túto tému.

       Prednášajúca Dr. Kolenová otvorila tému očkovania tým, že v otázke očkovania je dôležité umožniť slobodnú voľbu pre každého jednotlivca, aby mohol sám rozhodnúť, či tento úkon podstúpi. K takémuto rozhodnutiu potrebuje predovšetkým množstvo pravdivých informácií.

       Hovorila o tom, že takéto rozhodovanie nie je jednoduché. Každý by si mal byť vedomý nielen toho, že očkovanie vytvára v tele protilátky, ale aj rizík očkovania v podobe zhoršenia celkového zdravia. Tieto riziká predstavila vo forme konkrétnych prípadov, hlavne z praxe konkrétnych homeopatov. Ako príklad nežiaduceho účinku očkovaní na zdravotný stav hlavne detí uviedla prácu holandského homeopata Tinusa Smitsa, ktorý svojich detských pacientov s chronickými a vývinovými ochoreniami liečil pomocou potencovaných vakcín. To znamená, že vakcíny bežne používané v pediatrii použil ako surovinu na výrobu homeopatického lieku a ten potom podával deťom. Výsledkom bolo buď uzdravenie detí alebo aspoň zlepšenie kvality ich života, a to v škále chorôb od ekzémov, chronických ochorení dýchacích ciest, cez poruchy ADHD až po autizmus. Zároveň však to, že k zlepšeniu zdravotného stavu viedlo odstránenie účinkov očkovania na detský organizmus dokazuje, že práve očkovanie bolo príčinou zhoršenia zdravia. Tento homeopat sa so svojimi zisteniami obrátil na kompetentné úrady . Ako býva zlým zvykom, úrady sa nevysporiadali s námietkou, ale s namietajúcim.

       Diskusia ukázala niekoľko vecí:

       Rodičia, ktorí sa už o očkovanie aktívne zaujímajú, poznajú rozsah očkovania a očkovacie látky a zároveň sú si vedomí aj rizík. Zvažujú buď odmietnutie očkovania ako takého, alebo chcú očkovať výberovo, alebo posunúť očkovanie do vyššieho veku. Zaujímajú sa o právne otázky a rady, ako postupovať, kedy sme spolu s manželom Ladislavom podali stručné informácie. Tí, ktorí sú rozhodnutí očkovať, boli informovaní Dr. Kolenovou, ako homeopaticky zvládať nežiaduce účinky - najmä potencovanými vakcínami.

       Druhá vec, rodičia, ktorí o očkovaní boli dosiaľ informovaní len prostredníctvom svojich pediatrov, o nežiaducich účinkoch takmer vôbec nevedia. A nielen to, nevedia, ani proti čomu sa očkuje, prečo práve proti týmto chorobám. Niektorí si mýlia detskú obrnu - poliomyelitídu, vírusového pôvodu s detskou mozgovou obrnou, ktorej prípady vo svojom okolí vidia a potom sa samozrejme „detskej obrny“ obávajú. To je dôkazom hlboko zaužívaného autoritatívneho prístupu v medicínskych otázkach, keď napriek tomu, že každý má právo byť informovaný o povahe zákroku v oblasti zdravia a lekári majú povinnosť pacienta informovať a poučiť, sa to v praxi nedeje.

       Vďaka patrí prednášajúcej Dr. Kolenovej a aj všetkým zúčastneným.