O očkovaní na Dňoch zdravia v Bratislave 17.IV.2010

17.04.2010 10:30
Názov:  14. dni zdravia
https://www.dnizdravia.sk
Kde:  Dom kultúry Ružinov
Ružinovská 28
Bratislava - Ružinov
https://www.cultus.sk/
Kedy:  sobota 17.IV.2010
o 10:30 / 13:00 / 15:25 / 16:40
Kto: 
  1. Valentino VRANIĆ, PhD.
  2. Mgr. Ľudmila MUŠKOVÁ
  3. Dr. Viera SCHEIBNER
  4. MUDr. Peter HRABČÁK
  5. Anita PETEK-DIMMER

 

 

Program:

 

10:30 - Malá sála - premietanie filmu

Dr. Viera SCHEIBNER:
"Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania - dôkazy v medicínskom výskume" (2007)

 

13:00 - Malá sála - premietanie filmu (prednášky)

Anita PETEK-DIMMER:
"Očkovanie - zmysel či nezmysel?" (2008)

 

15:25 - Sála 271 - prednáška

Valentino VRANIĆ, PhD.:
"Očkovanie - bezdôvodné riziko"

 

16:40 - Malá sála - premietanie filmu (panelovej diskusie)

Valentino VRANIĆ, PhD.,
Mgr. Ľudmila MUŠKOVÁ,
Dr. Viera SCHEIBNER a
MUDr. Peter HRABČÁK:

"Riziká očkovania" (2007)