O besede v Trenčíne

09.05.2010 13:04

Ing. Marián FILLO

 

       V stredu 5.V.2010 sme sa stretli v Čajovni Jaipur v Trenčíne na besede o (ne)očkovaní. Bola nás plná miestnosť (presnejšie: nebolo nevyužitej stoličky), čo ma ako hosťa besedy rozhodne teší. Prišli prevažne mladí rodičia, niektorí aj s malými deťmi, ktoré sa sem-tam postarali o "spestrenie programu". Účastníci besedy boli plní otázok a mne sa, žiaľ, nepodarilo na všetky odpovedať. Prekypovanie otázkami malo neraz za výsledok položenie novej otázky skôr, než bola zodpovedaná tá predchádzajúca. Aby sa to už viac (na škodu všetkých zúčastnených) nestávalo, rozhodol som sa, že otázky budú na budúcich besedách kladené písomne, vďaka čomu budem mať všetky otázky zaznamenané a budem ich môcť zodpovedať dodatočne e-mailom, prípadne zaradiť na stránku Otázky a odpovede, ak by som ich nestihol zodpovedať ústne v rámci besedy.

       Otázky sa točili prevažne okolo fyzického zdravia, sčasti i okolo právnej stránky veci. Očkovanie však má aj iné stránky, ktoré sme na tejto besede ani len nenačali, čo je pre mňa ďalším podnetom na vylepšenie - v úvode k besede aspoň vymenovať všetky oblasti, ktorých sa očkovanie dotýka, resp. všetky uhly pohľadu, z ktorých sa na očkovanie dá pozerať.

       Nech už je tak či onak, som rád, že sa v Trenčíne beseda uskutočnila, a ďakujem Čajovni Jaipur za poskytnutie priestoru a usporiadateľke Anne MARJANOVEJ za usporiadanie besedy. Týmto jej odovzdávam slovo:

 

Anna MARJANOVÁ, 6.V.2010

 

       Moje dojmy z besedy boli také, že ma samu veľmi zaskočilo koľko ľudí prišlo na túto besedu, a hlavne koľko informovaných rodičov sa prišlo zúčastniť tejto besedy. Z celej diskusie bolo zjavné, že väčšina má svoje názory a postoje už ustálené, a teda nás bola menšina, ktorá váha, pochybuje a žiadny, ktorý by bol úplne za očkovanie. Priznám sa, že tato stránka diskusie chýbala.

       I keď sa mnohí domnievajú, že pozvanie odborníka je nevyhnutné kvôli dôveryhodnosti údajov a informácií, dovolím si nesúhlasiť, lebo včerajšie prejavy ma presvedčili o tom, že to, čo majú rodičia naštudované kvôli vlastným deťom a teda je v ich osobnom záujme, sa stáva o to viac horúcou témou, ktorá naberá stále nové informácie a skúsenosti. Presvedčila som sa totiž, že i keď sú mnohí lekári s vysokoškolským vzdelaním, ich otvorením ambulancie sa toto podľa mňa celoživotné vzdelávanie často končí.

       Ďalej som si uvedomila, že diskusie sa zúčastňujú najmä rodičia i keď je to téma pre všetkých. Napriek tomu, že moje dieťa bolo doteraz riadne podľa kalendára očkované, stále som presvedčená, že petície a diskusie by sa mali zúčastňovať aj ti, ktorí sú za očkovanie, lebo sloboda v rozhodovaní za vlastné zdravie a zdravie dieťaťa je v našich rukách a nie v rukách tých, ktorí nás sledujú raz za mesiac a teda nemajú možnosť poznať celú našu históriu a nevedia teda reagovať na potreby tých, ktorých najviac ľúbime.

       Preto je dôležité vnímať túto voľbu ako dobrovoľnú, za ktorú preberáme vlastnú zodpovednosť a nie nevolať na zodpovednosť vtedy, keď nám to vyhovuje. Ďalej preto, aby v rôznych školských zariadeniach nedochádzalo k diskriminácii a aj rodičia zaočkovaných detí mali právo vedieť a zbaviť sa strachu, že nezaočkované deti nespôsobujú riziko pre tie zaočkované.

       Je treba spomenúť, že lekár, ktorý sa podobnej diskusie zúčastní, ani nemá inú možnosť ako nesúhlasiť, keďže by bol stíhaný za svoje verejné vyjadrenia.

       Zdá sa mi ďalej nekompetentné zamlčovať pravdu o tom, čo všetko tieto vakcíny obsahujú, a teda môžu v mnohých vyvolávať dojem, že takéto správanie a zasahovanie do života iných je aj neetické.