O besede v Košiciach - DOPLNENÉ

28.05.2010 19:06

       26. mája 2010 sa v podvečer v Košiciach konala beseda „Očkovanie – za a proti“ v Regeneračnom centre, ktorej sa ako hosť zúčastnila aj pediatrička MUDr. Beáta Nemčoková. Zišlo sa niečo cez 20 záujemcov o diskusiu. Besedu otvoril Ing. Peter Tóth (usporiadateľ) a hneď po krátkom prestavení prednášajúcich nám odovzdal slovo. Na úvod MUDr. Nemčoková stručne predstavila očkovací program, vymenovala choroby, proti ktorým sa očkuje a prečo, zdôraznila význam očkovania pri eradikácii alebo znížení výskytu niektorých infekcií. Zároveň však odporúčala očkovať len úplne zdravé dieťa a sprievodné podávanie homeopatie, aby sa predišlo závažným nežiaducim účinkom očkovania. Spomenula dva zákony, ktorými sa riadi pri očkovaní, a to Zákona č. 355/2007 Z.z., ktorý stanovuje povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu a Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý stanovuje podrobnosti o informovanom súhlase. Medzitým odpovedala aj na konkrétne otázky publika.

       Potom Ladislav Juhár predstavil Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, ktorá žiada zmenu spomenutého zákona 355/2007 a dôsledné naplnenie práv pacienta slobodne odmietnuť ponúkanú zdravotnú starostlivosť alebo určiť jej rozsah. Pripomenul, že úsilie členov petičného výboru smeruje k slobode voľby, nie proti očkovaniu ako takému. Môj vstup bol zameraný na popis skúseností s očkovaním našich detí, ktorými som ako matka prešla a následkami, ktoré boli také neskoré, že som ich do súvisu s očkovaním vôbec nedávala. Mottom môjho vstupu bolo: neprítomnosť infekčných ochorení v populácii neznamená, že je zdravá. V posledných rokoch totiž značne vzrástol počet chronických a autoimunitných ochorení už medzi deťmi, s čím som priamo konfrontovaná.  

       V ďalšom vstupe do diskusie MUDr. Nemčoková prešla na otázky zdravej výživy ako dôležitej pri zdravom vývoji detí a zároveň aj prostriedku na výrazné zlepšenie ich zdravotného stavu. V tejto fáze otázky publika smerovali k praktickým veciam zdravej výživy, použitia homeopatie a iných alternatívnych spôsobov starostlivosti o zdravie. Je totiž zjavné, že na zlom zdravotnom stave (nielen) detí nesie svoj podiel priemyselne znehodnotená a požiadavkám správnej výživy neprispôsobená strava. Niektorí z prítomných, čo mali záujem viac o očkovanie, smerovali svoje otázky „naspäť k očkovaniu“, ale keďže v tom čase už záujem celej skupiny sa nedal udržať pri jednej téme, postupne sa vytvorili menšie skupinky, kde sa diskutovalo oddelene. Zaujímavé boli aj skúsenosti prítomných rodičov s odmietnutím očkovania a následným priestupkovým konaním, ktoré malo viacero procesných chýb zo strany RÚVZ.

       Môj osobný záver: Neexistuje žiaden „jednotný“ spôsob starostlivosti o zdravie, ktorý by platil bez výnimky u každého. Každý máme iný metabolizmus a svojsky reagujúci imunitný systém. Každý človek je neopakovateľnou, jedinečnou individualitou s rôznymi potrebami, ktoré treba rešpektovať. Jednotný očkovací kalendár je v priamom rozpore s touto požiadavkou.

Eva Juhárová, hosť besedy

 


 

       Bola som na besede, bolo dobre, ale hádam sa nikto neurazí keď na plnú hubu poviem, že o očkovaní som sa veľa nového nedozvedela (a tom mám akurát prečítané asi polovicu tejto diskusie a časť Hirteho). Pani Dr. hovorila zaujímavé veci, ale veľmi často sa to aj vplyvom "publika" zvrtlo mimo očkovania najmä na výživu. Opakujem, že zazneli naozaj zaujímavé veci.

       Celkovo, keď som odchádzala po 2 hodinách, mala som pocit, že diskusia sa ešte len ide začať, že aj manželia Juhárovci aj pani Dr. by ešte mali veľa čo povedať, aj v publiku by ešte bolo veľa otázok.

       Takže, ak by som si mohla dovoliť návrh na zlepšenie, tak sa trošku viac držať k "veci". Aj keď do tretice opakujem, že všetko, čo sa povedalo, bolo zaujímavé, len nie vždy o očkovaní.

Lenka, účastníčka besedy

 


 

       Aj ja som bola na besede v Košiciach a naozaj, keď to končilo, ako keby iba začínalo. Dr. Nemčoková je naša pediatrička, takže to, čo tam odznelo o výžive, je pre nás samozrejmé, aj keď pre mnohých to bolo určite v niektorých prípadoch možno viac, možno menej šokujúce.Dve hodiny na besedu o očkovaní je veľmi málo,nabudúce by bolo možno lepšie vybrať iné priestory a zorganizovať to aspoň na pol dňa. Určite by bolo fajn posadiť vedľa nej aj nejakého pro-očkovacieho doktora, debata by to bola určite zaujímavá. Tým ale nechcem povedať, že ona je proti očkovaniu. Len k nemu pristupuje veľmi obozretne.

       Čo ale bolo určite prínosom bola možnosť získať tlačivo pre rodičov, ktorí chcú odmietnuť očkovanie TBC v pôrodnici a ktoré musia lekári rešpektovať. Vlastne sa to dá použiť aj pred každým očkovaním ktoré chcete odmietnuť.

       Hovorilo sa tiež o postupe RÚVZ v Košiciach, o tom ako u Dr. prebieha ich kontrola očkovania a pod. Odzneli aj info o možnosti odsunutia, odmietnutia očkovania, no to tu písať nebudem.

       Dr. Nemčoková ma aj internetovú stránku, je tam na ňu kontakt, dá sa s ňou dohodnúť stretnutie a pod. Vysvetlí svoj pohľad na očkovanie, je výborná homeopatka, pomohla mnohým deťom s ekzémom, detoxikuje deti po očkovaní a venuje sa zdravej výžive.

       Ja osobne som sa priamo o očkovaní nič nové nedozvedela, pravdu povediac myslím, že všetci čo sme tu, toho máme naštudovaného viac. Ale to bolo možno spôsobené tou krátkosťou času a u mňa konkrétne aj tým, že túto doktorku poznám.

       Bolo fajn, no krátko.

D.Z., účastníčka besedy

 


 

       MUDr. Beáta Nemčoková na besedu doniesla tlačivo "Poučenie a písomný informovaný súhlas osoby podliehajúcej očkovaniu proti pandemickej chrípke" (kliknite si na názov), ktoré nám poskytla na zverejnenie na internete ako príklad informovaného (ne)súhlasu s očkovaním. Pre potreby iného očkovania (t.j. očkovania proti niečomu inému než pandemickej chrípke) je samozrejme potrebné si toto tlačivo vhodným spôsobom upraviť.

       Toto tlačivo chápte, prosím, ako návrh lekárov, nie návrh petičného výboru.