O besedách v Piešťanoch a Nitre 18.I.2011

19.01.2011 09:43

Ing. Marián Fillo

 

Piešťany

       Keďže piešťanská beseda bola v materskom centre, mali sme ju spestrenú roztopašením malých detičiek, čo však v zásade nijak zvášť nerušilo priebeh besedy. Okrem mamičiek boli prítomní aj dvaja oteckovia. Spolu s deťmi niečo medzi 10 a 20 dušami. Nikto z prítomných sa nevyjadroval fanaticky za očkovanie, z čoho usudzujem, že "poslovia z Tatier" :-) prítomní neboli. Naopak, bolo tam niekoľko mamičiek, ktorých deti mali vážne následky očkovania, a jedno z toho (s veľmi vysokou pravdepodobnosťou práve kvôli očkovaniu) dokonca prišlo o život.

       Milým prekvapením bola účasť študovanej lekárky (tzn. MUDr.), ktorej dieťa bolo vážne poškodené očkovaním, a to túto lekárku donútilo prehodnotiť svoj postoj k očkovaniu. Dozvedeli sme sa, že drvivú väčšinu lekárov ani nenapadne pochybovať o očkovaní, keďže frázy o bezpečnosti, účinnosti a spásonosnom pôsobení očkovania do nich hustia celých šesť rokov na lekárskej fakulte. Myslím, že s pokojným svedomím to môžeme označiť za systematické vymývanie mozgov.

       Čo je ale ešte horšie, takýto lekár to má z duševného hľadiska veľmi ťažké. Jednak sám na vlastnej bolestnej skúsenosti zistil, že doňho 6 rokov hustili klamstvá, a to dá dosť zabrať, kým to človek spracuje, jednak sa tým takýto lekár dostáva do sporu so všeobecne uznávanou dogmou, ktorej verí drvivá väčšina lekárov, a to má vážny dopad na medziľudské vzťahy s ostatnými lekármi. Je to skutočne niečo ako kedysi bývala exkomunikácia z cirkvi. Mnohí rodičia to majú ťažké, keď sa o nich ich priatelia a známi dozvedia, že nedávajú svoje deti očkovať, keď sú však títo rodičia zároveň lekármi, majú to ešte o poznanie ťažšie.

       A najpikantnejšie na tom je, keď sa takýto lekár dostane na priestupkové konanie na RÚVZ. Chce to skutočne veľmi silnú vôľu, aby sa nedal strhnúť prúdom, alebo si nezačal síce naďalej myslieť svoje, pritom však "držať hubu a krok". Lekárom, čo to dokázali (ako napr. MUDr. Mariana Kubovčáková alebo MUDr. Lukáš Dostal), patrí, myslím, zaslúžená úcta i vďaka.

       Rád by som tiež poďakoval usporiadateľke a jej manželovi za pozvanie, milú spoločnosť i pohostenie.

 

Nitra

       Hoci bola beseda v Nitre ohlásená len 11 dní pred jej konaním, Čajovňa dobrých ľudí bola účastníkmi naplnená až tak, že majitelia museli párkrát dopĺňať stoličky. Aj keď sa na moju priamu otázku, kto z prítomných je lekárom/lekárkou, nikto nepriznal, súdiac podľa diskusie som si takmer istý, že tam nejaký bol.

       Ešte viac než v Piešťanoch sa preberalo, aké to je pre lekárov náročné, ak sa nechcú vzdať svojej lekárskej praxe. Na jednej strane síce príbalový leták hovorí o kontraindikáciách alebo o tom, že sa očkovať danou očkovacou látkou nesmie, ak je dieťa alergické na ktorúkoľvek zo zložiek vakcíny, to sa však u veľmi malých detí ani dosť dobre nedá zistiť, takže v rámci preventívnej opatrnosti ("Hlavne neškodiť!") sú vlastne deti do 2-3 rokov neočkovateľné.

       Na druhej strane však stojí Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), ktorý tlačí na lekárov, aby neuznávali takéto kontraindikácie, a očkovali deti aj pri 38 °C horúčke, soplíkoch atď., v zásade teda aby očkovali hlava-nehlava. Tu človeku typu homo sapiens sapiens vyvstáva otázka, či by sa Úrad verejného zdravotníctva nemal radšej volať Úrad verejného chorobníctva, pretože v podstate plošne pretláča také zákroky v oblasti zdravia, ktoré nevyhnutne a zákonite vedú k nárastu chorobnosti.

       Samozrejme, svoj podiel viny majú aj tí lekári, čo nečítajú príbalové letáky vakcín, alebo ak ich aj čítajú, tak ignorujú kontraindikácie. Lenže čo ak niekto z lekárov príbalové letáky číta, a z toho logicky usúdi, že napr. deti do 2 rokov vlastne vôbec nemôže očkovať, keď u nich nie je zistiteľná alergia na tú-či-onú zložku vakcíny? Tým by notoricky porušoval očkovací kalendár a čo by mu potom na to povedal ÚVZ SR? Nebola by takému lekárovi odobratá licencia na vykonávanie lekárskej praxe? A ak áno, čím by uživil svoju rodinu, keď nie lekárskou praxou?

       Sú to veľmi vážne otázky a musíme si uvedomiť, že v tomto ohľade to poctiví a rozmýšľajúci (tzn. nie fanatickí) lekári majú veľmi ťažké, takže tejto ohrozenej menšine treba čo najviac pomôcť. Keďže sa zdá, že zatiaľ všetky ostatné prostriedky v demokratickej spoločnosti právneho štátu zlyhali (resp. ich šance na úspech sú minimálne), jedinou vecou, ktorá môže naozaj zabrať, je sústredený masový odpor a bojkot. Po príklady netreba chodiť ďaleko - stačí zájsť pár kilometrov východne od Čiernej nad Tisou či Vyšného Nemeckého.

       Tým nechcem povedať, že by sme si mali na čiernom trhu kúpiť samopaly a mínomety, ale naopak, že by sme sa mali dôsledne dožadovať plnenia všetkých zákonov z oblasti zdravotníctva, ktoré nám ako (potenciálnym) pacientom poskytujú určité práva. Napr. Zákon č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach stanovuje v § 25 ods. 11:

"Ak sa imunobiologický liek podáva pacientovi v zdravotníckom zariadení, písomnú informáciu pre používateľov poskytne pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi bez vyzvania ošetrujúci lekár ešte pred podaním imunobiologického lieku."

       Pod imunologickým liekom sa samozrejme rozumie aj vakcína. Takže inak povedané: ošetrujúci lekár je povinný predložiť bez vyzvania príbalový leták osobe, ktorá má byť očkovaná, ešte pred očkovaním. Tohto sa treba vždy a všade pred každým očkovaním tvrdo dožadovať, a ak to lekár sám od seba neurobí, treba ho upozorniť, že porušil Zákon č. 545/2006 Z.z. § 25 ods. 11. Ďalej Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stanovuje v § 6 ods. 2:

"Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť."

       Inak povedané, ošetrujúci lekár:

  1. nesmie robiť na rodiča nátlak, aby stoj-čo-stoj dal svoje dieťa zaočkovať,
  2. musí dať rodičovi dostatočný čas na slobodné informované rozhodnutie.
     

       To vo výsledku znamená, že ak lekár robí na rodiča nátlak, treba ho upozorniť, že porušuje Zákon č. 576/2004 Z.z. § 6 ods. 2, a ak si ani potom nedá povedať, tak trebárs aj zavolať políciu. Keď očakávate nátlak zo strany lekára, treba si vopred vytlačiť Zákon č. 576/2004 Z.z. (alebo aspoň tú stranu, kde je § 6) a napr. zvýrazňovačom zvýrazniť príslušné časti § 6, a tak to nátlakovému lekárovi ukázať.

       Ďalej to tiež znamená, že je ošetrujúci lekár povinný dať rodičovi dostatočný čas, tzn. rodič si môže zobrať príbalový leták na preštudovanie domov, lebo v ambulancii, kde v čakárni čaká ďalších 10 detí o dostatočnom čase a absencii nátlaku naozaj nemožno hovoriť.

       Takže, milí rodičia, dožadujme sa príbalových letákov automaticky bez vyzvania pred očkovaním, a berme si ich domov na preštudovanie a až tak dajme či nedajme dieťa zaočkovať. Toto všetko sú naše zákonom dané práva, tak ich využívajme v plnej miere! Verím tomu, že ak toto bude robiť dostatočný počet rodičov, nebude dlho trvať, kým sa to jednak dostane do médií a jednak začne vážne diskutovať o povinnom očkovaní, ktorého prax je v príkrom rozpore s vyššie uvedenými zákonnými právami občanov. Účelom nie je ešte viac zdeptať lekárov už beztak zdeptaných Úradom verejného chorobníctva, ale čo najviac dostať na pretras (z právneho i zdravotného hľadiska) úplne absurdnú a neúnosnú situáciu v slovenskom zdravotníctve, ktorú treba naliehavo riešiť.

       Ešte toho bolo veľa, o čom sme hovorili, ale tento aspekt nitrianskej besedy sa mne osobne javil byť najzaujímavejší. Ak ste boli na besede (jednej či druhej), môžete sa vyjadriť v diskusii pod týmto článkom a spomenúť trebárs aj iné zaujímavé veci, čo sme preberali.

       Na záver by som rád poďakoval veľmi milým majiteľom jednej z najstarších čajovní na Slovensku (už má 20 rokov) za milé prijatie, pohostenie i výslužku, a dodal, že nitrianska Čajovňa dobrých ľudí si svoj názov rozhodne plne zaslúži a verím, že neoľutujete, keď ju navštívite.

 

       Ako v Nitre tak i v Piešťanoch sa vyzbieralo niekoľko desiatok podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní. Signatárom srdečne ďakujeme.