O besedách v Novom Meste nad Váhom a Bratislave 1.-3.III.2011

04.04.2011 20:28

Ing. Marián FILLO

 

1.III.2011 dopoludnia – Nové Mesto nad Váhom

       Beseda v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnila v útulných priestoroch istého miestneho kresťanského spoločenstva. Zišlo sa niečo medzi 10 a 20 ľuďmi (vrátane pár malých detí).

       Po úvode do problematiky som dostal otázku, či lekári očkujú zo zlomyselnosti, ziskuchtivosti, alebo sú presvedčení o tom, že to je dobré. Nuž, domnievam sa, že na Slovensku ide v prvom rade o presvedčenie lekárov. Ako nám už nejeden lekár (dokonca aj jeden epidemiológ) povedal, lekári sa na lekárskej fakulte neučia prakticky vôbec nič o zložení očkovacích látok ani o vážnejších nežiaducich účinkoch očkovania. Je im vštepovaný silne jednostranný pohľad na vec a tento si nemajú kedy preveriť, keďže štúdium medicíny je veľmi náročné a hutné. Budúcim lekárom tak nezostáva čas na overovanie si predkladaných vedomostí. K tomu sa ako bonus pridružuje finančná motivácia 6,– € za každé očkovanie. Lekár, ktorý neočkuje vôbec (alebo očkuje len minimálne), tak má oveľa nižšie príjmy, než má lekár, ktorý očkuje všetko možné, povinné aj nepovinné, hlava-nehlava. Vyslovenú zlomyseľnosť by som u našich lekárov nehľadal, hoci pripúšťam existenciu aj takýchto psychopatických výnimiek.

       Účastníci besedy sa pýtali aj na náš prípad na RÚVZ, prečo ÚVZ SR zrušil naše priestupkové konanie, na zákonné kľučky ktoré by sa dali využiť pri prípadnom odmietnutí očkovania, či na klamstvá, ktorými zastrašuje ÚVZ SR a RÚVZ rodičov i lekárov. V rámci toho sme sa nevyhli ani notoricky opakovanej otázke: „Ako je to s prijímaním neočkovaných detí do škôlky a školy?“ Opakujem: Nie je nám známa nijaká právna norma, ktorá by oprávňovala riaditeľku škôlky neprijať dieťa len a len na základe toho, že dieťa nie je plne zaočkované. Ak sa Vám také niečo stane, spýtajte sa riaditeľky, na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu Vaše dieťa odmieta prijať, a keď Vám dá odkaz na zbierku zákonov, napíšte nám, prosím. Kým sa tak nestane, platí, že ak lekár potvrdí spôsobilosť dieťaťa navštevovať kolektívne zariadenie, malo by byť do škôlky prijaté bez ohľadu na to, aké povinné očkovania má či nemá.

       Ďakujem usporiadateľke za pozvanie i na besede prítomným signatárom za podpisy pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.

        

1.III.2011 podvečer – Bratislava-Lamač

       V materskom centre Obláčik v Lamači bolo vskutku plno. Teší ma, že som sa mal možnosť naživo zoznámiť hneď s niekoľkými priateľmi, ktorých som doteraz poznal len cez internet.

       Jednej z nich srdečne ďakujem za nocľah a pohostinnosť, druhej (činnej v MC Obláčik) za pozvanie na besedu, a materskému centru Obláčik za poskytnutie priestorov pre usporiadanie besedy.

       Vyzbieralo sa tu pár desiatok nových podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.

 

2.III.2011 dopoludnia – Bratislava-Ružinov

       V materskom centre Hojdana v Ružinove, čo je doposiaľ najväčšie MC, v akom som kedy bol (a možno aj najväčšie na Slovensku), bola okrem pár ďalších internetových známostí prítomná aj Ing. Iva Vranská-Rojková, členka Rady Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania a autorka knihy. Bolo mi potešením, že som sa s touto - dnes už mediálne známou - osobnosťou mohol zoznámiť aj naživo, nielen cez internet. Pani Vranská-Rojková vhodne odborne doplnila môj výklad, za čo by som jej týmto rád poďakoval.

       Rovnako tak ďakujem pozývateľke za pozvanie i materskému centru Hojdana za poskytnutie svojich útulných priestorov pre účely besedy.

 

2.III.2011 podvečer – Bratislava-Ružinov

       V ružinovskej čajovni Biela ľalia, známej okrem chutných vegetariánskych obedov a výborných čajov aj poskytovaním priestoru rôznym tak-povediac alternatívnym kultúrnym podujatiam, bol na besede vskutku nátresk. Niektorí účastníci besedy teda stáli na chodbe.

       Veľmi ma potešila účasť istého biológa-genetika. Ten potvrdil výskumy Dr. Theresy Deisher, že fragmenty ľudskej DNA, ktoré sú prítomné v očkovacích látkach, vyrábaných na bunkových tkanivách pochádzajúcich z umelo potratených detí (t.j. vo všetkých MMR vakcínach (napr. Priorix), všetkých vakcínach proti ovčím kiahňam, všetkých vakcínach proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu A, ako aj v pár ďalších), spôsobujú mnohonásobne (údajne viac než miliónkrát) častejšie mutácie v bunkách očkovanej osoby, než fragmenty zvieracej DNA. Čo tieto mutácie nakoniec spôsobia, vie asi len sám Pán Boh. Používaním takýchto vakcín si ľudstvo koleduje o obrovský problém, ktorý sa vlastne už aj prejavil: autizmus a ďalšie viac-či-menej vážne neurologické poruchy.

       Rád by som srdečne poďakoval majiteľke čajovne za poskytnutie priestorov, jednému z účastníkov besedy za zapožičanie flip-chartu a jednej z účastníčok besedy za nocľah a pohostenie.

 

3.III.2011 dopoludnia – Bratislava-Staré Mesto

       V materskom centre Prešporkovo bolo počas besedy poriadne živo. Roztopašné výskajúce deti som niekedy i ja (súc charakteristický značne hlučným hlasom) mal problém prekričať. Živá bola aj debata. Okrem jedného bývalého spolužiaka zo strednej školy sa totiž besedy zúčastnil aj člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu MUDr. Peter Lipták. Našu svižnú výmenu názorov však prerušila záverečná zo strany materského centra. Škoda... Pán doktor však prisľúbil účasť aj na ďalších besedách, tak pre tento prípad sme sa už s MC Prešporkovo dohodli na dlhšom časovom rámci pre budúcu besedu o očkovaní, na ktorú snáď opäť zavíta aj Dr. Lipták.

       Srdečne ďakujem MC Prešporkovo za pozvanie i poskytnutie priestorov pre besedu a Dr. Liptákovi za jeho účasť na nej.

 

3.III.2011 podvečer – Bratislava-Petržalka

       Ani beseda v materskom centre Budatko sa neobišla bez zaujímavého hosťa. Opäť bolo „narvané“ a okrem pár ľudí, ktorí sa ma pýtali či nebude beseda aj v Pezinku (určite bude, len sa musí nájsť niekto, kto ju usporiada a pozve ma na ňu, zatiaľ sa však nenašiel) prišla i istá pani, ktorá pracuje (alebo aspoň pred materskou dovolenkou pracovala) pre istú farmaceutickú firmu. Podľa nej vraj aj farmaceutické firmy na Slovensku (vrátane výrobcov vakcín, resp. ich slovenských pobočiek) fungujú do bodky presne tak, ako opísal Dr. John Virapen vo svojej knihe „Nežiaduci účinok: SMRŤ“, možno len s nepodstatnými kozmetickými odlišnosťami.

       Bolo vskutku pôvabné, ako táto pani (nazvime ju trebárs Katarína) opisovala návštevu u lekárky, ktorá jej ponúkala istý prípravok (zdráham sa ho nazvať liekom), a to presne tými istými oblbovacími rečami, ktoré práve pani Katarína pomáhala vymýšľať pre obchodných zástupcov danej farmaceutickej firmy, obiehajúcich a „spracúvajúcich“ lekárov. Pani Katarína tiež rázne odmietla očkovanie Prevenarom u svojho dieťaťa, keďže dobre pozná pozadie jeho zavedenia do povinného očkovacieho kalendára na Slovensku.

       Srdečne ďakujem MC Budatko za poskytnutie priestoru pre besedu a manželom, ktorí odchádzali z besedy ako poslední, za odvoz na železničnú stanicu, odkiaľ som ešte v ten večer cestoval domov.

 

       Všetky besedy v Bratislave (ale i beseda v Novom Meste nad Váhom) boli veľmi zaujímavé a je mi veľkým potešením, že som sa mohol zoznámiť s toľkými zaujímavými ľuďmi. Zároveň som veľmi rád za mnohé desiatky (ak nie dokonca stovky) nových podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, ktoré sa vyzbierali počas týchto besied a ktoré niektorí účastníci besedy doniesli už vyzbierané na svojich podpisových hárkoch.