O besedách v Martine a Košiciach 22.-24.II.2011

05.03.2011 14:12

Martin 22.II.2011

       Beseda v Martine sa uskutočnila v útulných, i keď pomerne malých priestoroch čajovne Dúšok zdravia. Kým som čajovňu našiel, dalo mi to zabrať a musel som zavolať kamarátke-Martinčanke. Z hlavnej martinskej ulice/námestia sa tam totiž ide pasážou a až na jej úplnom konci, vlastne skôr z druhej (súbežnej) ulice, je vchod do čajovne. S navigáciou je vraj problém preto, lebo pamiatkový úrad nechce dovoliť umiestnenie ďalšej tabule na historickej budove v strede mesta a jediná upútavka na čajovňu je tabuľa umiestnená na dlažbe pri pouličnej lampe, ktorú som však prehliadol.

       V čajovni bol doslova nátresk, niektorí účastníci besedy stáli pri dverách, lebo už neboli voľné stoličky. Moju mini-prednášku odborne doplnila miestna lekárka-homeopatka o svoje skúsenosti s liečbou nežiaducich účinkov očkovania. Besedy sa zúčastnili aj matky očkovaním ťažko postihnutých detí, ktoré sa s ostatnými účastníkmi besedy podelili o svoje nemilé skúsenosti.

       S majiteľkou čajovne sme sa dohodli na ďalšej besede 12.IV.2011, a tiež na zriadení nového verejného podpisového miesta Petície za slobodnú voľbu v očkovaní v jej čajovni. Srdečne ďakujem za poskytnutie priestorov na besedu v Martine, keďže v martinskom materskom centre to nebolo dosť dobre priechodné – sídli totiž v budove RÚVZ. :-)

 

Košice-Juh 23.II.2011 dopoludnia

       Streda 23.II.2011 nezačínala dobre, pretože sa mi napriek veľkej snahe nepodarilo stihnúť ten správny vlak do Košíc. Ušiel mi doslova pred nosom – keď som prišiel na nástupište, videl som ho rozbiehať sa, bol však už priďaleko na to, aby som stihol naskočiť. Ísť tak o minútu skôr z domu, stihnem ho. Išiel som pešo, lebo odchod vlaku bol o 4:47 a Dopravný podnik mesta Žilina nedávno neprezieravo posunul odchod posledného nočného autobusu tak, aby naň nadväzoval prvý ranný rýchlik do Bratislavy. Problém však je, že prvý ranný rýchlik do Košíc ide o polhodinu skôr, takže hoci predtým sa dal stihnúť posledným nočným autobusom, teraz sa už stihnúť nedá. Ďalší vlak išiel až o dve hodiny, takže som na prvú tohtoročnú košickú besedu o očkovaní v materskom centre Stonožka (pobočka Juh) meškal, aj keď som šiel zo stanice taxíkom, lebo – zákon schválnosti – mali sme na semaforoch stále červenú.

       Beseda teda začala značne oneskorene, za čo sa jej účastníkom ospravedlňujem. Spestrovali nám ju šantiace deti, ktoré pre mňa niekedy nebolo jednoduché prekričať. Účastníci besedy si okrem iného vymieňali skúsenosti s miestnymi detskými lekármi (napr. ktorý udáva odmietnutie očkovania na RÚVZ a ktorý nie).

       Notoricky sa opakuje otázka o možnom neprijatí dieťaťa do škôlky na základe toho, či má alebo nemá povinné očkovania, takže asi dozrel čas na článok k tomuto problému.

       Počas besedy sa vyzbieralo niekoľko podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní a desiatky ďalších doniesli na besedu zberači podpisov.

 

Košice-Staré Mesto 23.II.2011 večer

       Do nie práve najväčších priestorov materského centra Stonožka v Starom Meste (v budove úradu mestskej časti Staré Mesto) prišlo odhadom okolo 40 ľudí – ledva sa zmestili.

       Zaujalo ma porovnanie typického prístupu detských lekárov v Západnej Európe s typickým prístupom u nás. Ako už možno tušíte, dopadlo to vo výrazný neprospech našich detských lekárov.

       Na besedu bola pozvaná aj MUDr. Ingrid Urbančíková z Pracovnej skupiny pre imunizáciu, ospravedlnila sa však, že v tento deň bude pracovne mimo Košíc.

       Počas besedy nám pribudli desiatky ďalších podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.

 

Košice-Šaca 24.II.2011

       Do materského centra Bzučo v Košiciach-Šaci prišli Košičania, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prísť na besedu deň predtým a prišla aj „výprava“ z Moldavy nad Bodvou. Účasť bola komornejšia, z miestnych (okrem usporiadateľky) len jedna pani, takže nakoniec prišlo viac ľudí z Moldavy n. B. než zo Šace.

       Výprava z Moldavy n. B. sa s nami dohodla usporiadaní besedy o očkovaní priamo v Moldave n. B.

       Zaujal ma jeden pán, ktorý údajne prišiel na besedu len ako doprovod dáme. Hovoril o tom, že takto v malom (nebolo nás tam ani 20) toho veľa neporiešime, že väčšina dobre mienených iniciatív je slabo organizovaná, že treba zohnať peniaze, dať obrovský plagát na reklamnú plochu na Optime (veľké nákupné stredisko na juhozápade Košíc)... Nuž, keď niekto vyslovene do takého niečoho chce investovať, ja mu v tom rozhodne nebudem brániť. Avšak my sme sa ledva vyzbierali na 30.000 letákov, čo stálo pár stoviek eur. To je zhruba cena jedného billboardu na nie veľmi dlhý čas. Okrem toho tento pán navrhol osloviť poslanca NR SR Igora Matoviča ktorý každý týždeň píše vcelku zaujímavé články v sieti inzertných časopisov Bratislavsko, Žilinsko-Bytčiansko atď., ktoré sú zdarma doručované údajne do 1,5 milióna domácností na Slovensku. Opäť vítam takúto iniciatívu, keď sa jej ktokoľvek chopí.

       Okrem toho sa opakovali otrepané otázky o postihoch rodičov odmietajúcich očkovanie ako aj lekárov, ktorí neudávajú RÚVZ takýchto rodičov. Zas a znova treba opakovať, že rodičom odmietajúcim očkovanie NEHROZÍ ani väzenie, ani odobratie dieťaťa, ani násilné zaočkovanie, ani odobratie finančných príspevkov štátu (rodičovský príspevok, prídavky na deti...), ale len pokuta do výšky 331,– €, prípadne bloková pokuta do výšky 99,– €. Lekárom za nehlásenie odmietnutia očkovania nehrozí nič, lebo lekár je povinný len zapísať dôvod neočkovania do zdravotnej dokumentácie a raz za mesiac hlásiť RÚVZ všetky vykonané očkovania i všetky plánované ale nevykonané očkovania. Pri nevykonanom očkovaní lekár iba zvolí, či sú kontraindikácie dočasné alebo trvalé, takže pri odklade očkovania (napr. do 2. narodenín dieťaťa) zvolí dočasné a pri odmietnutí očkovania trvalé kontraindikácie. Tým si lekár splnil všetky svoje povinnosti v tejto veci a až prípadná kontrola očkovania z RÚVZ, ktorá príde za lekárom presnoriť mu kartotéku, môže (ale nemusí, ak nie je dostatočne dôsledná) odhaliť odmietnutie povinného očkovania. Vieme viacerých prípadoch, kedy kontrola očkovania neodhalila odmietnutie očkovania včas a tak nebolo priestupkové konanie voči rodičom vôbec začaté, alebo bolo ukončené po uplynutí premlčacej lehoty.

       Okrem toho sme preberali dopodrobna očkovanie proti tetanu a čiernemu kašľu a jeho skutočnú (ne)potrebnosť.

       Aj v Šaci - najodľahlejšej mestskej časti Košíc, sa vyzbieralo niekoľko podpisov pod Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní.