O besedách v Bánovciach nad Bebravou a Prievidzi 15.-16.III.2011

06.04.2011 15:52

Ing. Marián FILLO

 

Bánovce nad Bebravou 15.III.2011

       Hoci na besedu o očkovaní v Bánovciach nad Bebravou sa na FaceBook-ovej stránke usporiadateľa prihlásilo 15 ľudí, prišlo ich len toľko, že by sa dali na prstoch spočítať. Kvantita však nie je jediným parametrom, čo má zmysel sledovať, a môžem skonštatovať, že zloženie účastníkov bolo naozaj zaujímavé. Prišla jedna pani, čo sa živo zaujímala o očkovanie proti HPV (Human Papilloma Virus = vírus, čo spôsobuje väčšinu nádorov krčka maternice), keďže toto očkovanie ponúkli jej dcére. Iná výrazná účastníčka mala toho naštudovaného očividne veľa čo do faktov, neboli jej však zrejmé niektoré súvislosti.

       Toto sa ukazuje byť kľúčové pri celkovom poňatí témy očkovania: rozhodne nestačí oboznámiť sa s faktami, lebo ak nechceme zostať pri slepom nasledovaní autorít (jedno či pro- alebo proti-očkovacích), musíme poznať súvislosti, teda to, čo tieto fakty spája, to, čo im dáva zmysel, to, čo tie fakty usporadúva do určitého zmysluplného poriadku.

       Nuž a to je zrejme aj najväčším prínosom besied o očkovaní - vysvetľovanie súvislostí, ktoré nie sú známe ani mnohým lekárom (väčšine?), ktorí sa potom rovnako ako laici obmedzujú na bezmyšlienkovité prijímanie výrokov ľudí a úradov, ktorých považujú za autority.

       Rád by som poďakoval majiteľke Zeleného obchodíka za poskytnutie priestorov pre besedu o očkovaní a všetkým prítomným za účasť.

 

Prievidza 16.III.2011

       Aj v Prievidzi stačili na spočítanie účastníkov besedy prsty na rukách, a to jeden prišiel dokonca až z okolia Nitry. Údajne sa na tom podpísala aj chrípková sezóna, ale možno boli tiež určité medzery v propagácii besedy. Na budúce skúsime na tom popracovať viac.

       Jednu besedníčku zaujalo stanovisko Pápežskej akadémie pre život (Pontificia Academia pro Vita = PAV) k používaniu bunkových kultúr, pochádzajúcich z umelo potratených detí, pri výrobe očkovacích látok. Pýtala sa, či to je stanovisko Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Nuž, je mi ľúto, ale neviem o tom, že by sa KBS k tejto vážnej otázke bola niekedy vyjadrila, navyše dokument PAV nebol do slovenčiny preložený, až pokým som to neurobil ja spolu s mojou známou Mgr. Silviou Vašečkovou. Úprimne povedané, tomuto mlčaniu KBS (dokument má už takmer 6 rokov!!!) naozaj nerozumiem, pretože ide o skutočne kľúčovú otázku, ku ktorej by sa oficiálne miesta Katolíckej cirkvi na Slovensku rozhodne mali vyjadriť, keďže má hlboký dopad na morálku nielen v radoch katolíkov, ale i v rámci celej spoločnosti.

       Ďakujem materskému centru Slniečko za pozvanie na besedu, všetkým prítomným za účasť a novým signatárom Petície za slobodnú voľbu v očkovaní za podpisy.