Nový objav pomohol výskumníkom priblížiť sa k vakcíne proti HIV

26.07.2010 15:58

AolNews.com - 8.VII.2010 - Katie Drummond

 

       Pôvodný článok "Discovery Helps Researchers Close In on HIV Vaccine"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Americkí vedci s radosťou oznámili významný pokrok na ceste k vakcíne, ktorá odvráti HIV, keďže objavili dve kľúčové bielkoviny, ktoré neutralizujú 91% z celkových 190 kmeňov vírusu.

       Team výskumníkov vo Vaccine Research Center (Stredisko na výskum vakcín) patriacom pod National Institutes of Health (Federálny výskumný ústav zdravia) dúfa, že tento objav protilátok úspešne popoženie prácu na metóde prevencie HIV, ktorý postihol už okolo 33 miliónov ľudí po celom svete.

       Objav, zverejnený v časopise Science (veda) z 8.VII.2010, je láskavosťou darcu 45, neidentifikovaného afroameričana, ktorého telo vyrábalo protilátky zvané VRC01 a VRC02.

       Vedci už identifikovali 12 buniek v jeho tele, ktoré vyrábali tieto bielkoviny. Ak pochopia mechanizmy, akými boli tieto protilátky vyrobené, možno budú schopní vytvoriť vakcínu, ktorá podnieti kohokoľvek telo k výrobe ničiteľov HIV.

       "Chvíľu sa tým zdržíme," povedal denníku Wall Street Journal riaditeľ strediska a vedúci tohto výskumu Gary Nabel.

       Posledných niekoľko rokov bolo veľa rozruchu (väčšinou zbytočného) ohľadom vytvorenia očkovacej látky proti HIV, ktorá by sa podobala tej, čo pomohla vyhubiť pravé kiahne a detskú obrnu. Doteraz však boli objavené len jednotlivé protilátky proti jednému či dvom kmeňom HIV.

       Skúšky prvej sľubnej vakcíny (AIDSVAX) boli veľkým sklamaním. V skúškach prebiehajúcich v USA a Thajsku dosiahla úroveň úspešnosti od štatisticky nevýznamnej až po 30%. V tomto prípade sa zdá, že výskumníci našli slabé miesto na povrchu vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (= Human Immunodeficiency Virus = HIV).

       "Protilátky sa pripájajú na takmer nemennú časť vírusu, čím sa vysvetľuje, prečo môžu neutralizovať tak výnimočne veľký počet kmeňov HIV," povedal Dr. John Mascola, jeden z výskumníkov tejto štúdie.

       Premeniť tieto novo objavené protilátky na použiteľnú vakcínu proti HIV zostáva tvrdým orieškom. Vedci budú potrebovať izolovať konkrétnu časť vírusu, do ktorej protilátky zapadnú, a potom vyrobiť vakcínu použijúc tento kúsok vírusu na vycvičenie tela, aby vyrábalo VRC01 a VRC02.

       "Dôležitým krokom správnym smerom je zvýšiť stupeň presnosti pri výrobe vakcín," povedal ABC News riaditeľ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Federálneho výskumného ústavu alergií a prenosných chorôb) Dr. Anthony Fauci. "Nevieme však povedať, kedy sa podarí vyrobiť vakcínu."

       Teraz, keď vedci lepšie rozumejú vírusu HIV a oblastiam na jeho povrchu, ktoré sa javia byť zraniteľnými, môžu byť predmetom ďalšieho výskumu aj nové taktiky liečby HIV/AIDS.

       "U infikovaných ľudí sa môžeme na to pozrieť v kombinácii s liekmi, a určiť, či je možné dostať vírus pod účinnejšiu kontrolu a potlačiť ho na nízku úroveň," povedal Nabel. "Máme nádej, že sa nám podarí potlačiť vírus a predĺžiť život, ako aj vylepšiť kvalitu života."