Nové varovanie ohľadom bežne používaného jedu spájaného s Alzheimerom, ADHD a autizmom

10.08.2010 12:49

Mercola.com - 20.III.2010 - Dr. Joseph Mercola a Dr. David Ayoub

 

       Pôvodný článok "New Warning About Everyday Poison Linked to Alzheimer's, ADHD, and Autism"
       z angličtiny preložila Mgr. Zdenka Pepelová, PhD. a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Dr. David Ayoub je rádiológ a všeobecný lekár a takisto sa stal špecialistom na prídavné látky a konzervanty používané vo vakcínach. Minulý rok prednášal na Konferencii National Vaccine Information Center (= NVIC = Celoštátne stredisko informácií o očkovaní v USA; nezisková organizácia, ktorej snahou je objektívne informovanie o očkovacích látkach a ich nežiadúcich účinkoch – pozn. prekl.) v hlavnom meste USA Washingtone.

       Tu sa zaoberal najmä používaním hliníka ako pomocnej látky, a dôvodmi, prečo je presvedčený, že hliník môže byť vo vakcínach oveľa toxickejší ako thimerosal.

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Dr. Ayoub sa, rovnako ako mnohí z vás, veľa rokov intenzívne zaoberal ortuťou (thimerosal) vo vakcínach, a navštívil množstvo autizmu venovaných konferencií, na ktorých vystupovali lekári zdôrazňujúci nebezpečenstvá ortuti.

       Avšak, niekoľko osobných stretnutí vzbudilo jeho záujem o ďalší toxický kov často používaný vo vakcínach – hliník.

       Rodičia autistických detí opakovane poukazovali na fakt, že profily toxicity ťažkých kovov u ich detí ukazovali vysoké množstvá hliníka a chceli vedieť, čo to znamená.

       Za druhé, uznávaný odborník na výživu, ktorý sa zaoberá toxicitou priemyselného hliníka, mu ukázal profily toxicity u stredoškolákov, ktorí mali ADHD. Podľa jeho odhadov sa u 90% detí v jednej konkrétnej škole vyvinul ADHD v priebehu jedného roka, pričom ich profily toxicity ukazovali vysoké množstvá hliníka.

       Realizoval tiež pilotnú štúdiu s Dr. Usmanom, ktorý lieči autizmus s použitím prírodnej medicíny, a keď hodnotil záťaž hliníkom u týchto autistických detí, zistil, že vysoké percento z nich má taktiež veľmi vysoké hodnoty záťaže hliníkom.

       Všetky tieto zistenia ho viedli k hlbšiemu výskumu problematiky hliníka, ktorou sa širšie zaoberáme v tomto rozhovore.

 

Prečo sa hliník vo vakcínach používa?

       Vystavenie detí ortuti sa výrazne znížilo, odkedy bola eliminovaná z jednodávkových ampuliek väčšiny z detských vakcín. Avšak miera výskytu autizmu naďalej výrazne rástla. To mnohých viedlo k záverom, že ortuť nie je problémom, a každý, kto spochybňuje bezpečnosť vakcín, je považovaný za hysterického fanatika.

       Každopádne, zatiaľčo použitie ortute klesalo, použitie hliníkových prísad rástlo!

       Hliník, ako každá iná pomocná látka (adjuvant), je pridávaný do vakcíny za účelom posilnenia imunitnej odpovede hostiteľa na antigén. Antigén je to, na čo odpovedá vaše telo a proti čomu vytvára protilátky (keď sa do tela vpichne vírus). Vďaka posilneniu imunitnej odpovede vášho tela výrobcovia vakcín môžu použiť menšie množstvá antigénu a produkcia je tak lacnejšia.

       Podľa Dr. Ayouba je vcelku zaujímavé, že i moderná medicínska literatúra priznáva, že ako sa toto deje, je stále záhadou. V tejto problematike neexistuje zhodný záver. Spomína zopár štúdií o novšej HPV vakcíne, ktoré zistili, že hliník ako adjuvant nemá vôbec žiadny vplyv na imunitnú odpoveď...

       Takže, aj keď je hliník často pridávaný do vakcín pre tento konkrétny dôvod, nikto nevie s istotou potvrdiť, že to robí vakcínu účinnejšou.

 

Je hliník ťažký kov?

       Hliník je mnohými považovaný za ťažký kov. Avšak podľa periodickej tabuľky prvkov je to len paródia na ťažký kov, preto sa nazýva „ľahký kov“.

       Ale bez ohľadu na jeho presnú klasifikáciu je hliník v skupine kovov a je to bežne sa vyskytujúci prvok.

       Hliník nájdete v zemskej kôre, vo vzduchu, v pôde a vode. Avšak aj keď je hliník bežnou, „prirodzenou“ látkou, je dôležité uvedomiť si, že nemá absolútne žiadnu biologickú funkciu vo vnútri nášho tela.

       V skutočnosti už vieme že hliník je jed.

 

Ktoré vakcíny obsahujú hliník?

       Hliník obsahuje veľa vakcín, vrátane nasledovných:

 • Hepatitída A 
 • Hepatitída B
 • DTaP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ)
 • Hib
 • Pneumokoky
 • Gardasil (HPV)
   

       Toto však nie je kompletný zoznam. Najistejšia voľba je prečítať si príbalový leták ku každej vakcíne, ktorá vás zaujíma.

       Na webstránke FDA (= Food and Drug Administration = úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA – pozn. prekl.) nájdete ucelený zoznam schválených vakcín, s odkazmi na každý príbalový leták.

       Množstvo hliníka v jednotlivých vakcínach je rôzne. Podľa Dr. Ayouba je však veľmi dôležité uvedomiť si, že toxicita nezávisí len od množstva ale aj od toho, ako sa látka šíri v našom tele.

       Napríklad, malé množstvo, ktoré sa rýchlo uvoľňuje do tela z miesta vpichu môže spôsobiť prudký nárast hladiny hliníka v krvi. Takže malá, rýchlo uvoľňovaná dávka môže byť oveľa toxickejšia ako veľká dávka, ktorá ostáva dlhšie v tkanive v mieste vpichu.

       Odchýlky v osobných rozdieloch a rozdieloch v spôsobe podania injekcie sú nespočetné a môžu hrať významnú úlohu v tom, nakoľko toxická bude dávka, ktorá bola injekčne aplikovaná do Vášho tela.

 

Koľko hliníka dostáva vaše dieťa vo vakcínach?

       Dr. Ayoub identifikoval jednu konkrétnu vakcínu ako jednu z vôbec najhorších z hľadiska obsahu hliníka – Pediatrix. Je to kombinovaná vakcína, ktorá obsahuje 850 μg čistého hliníka (samotný hliník tvorí na hmotnosť len zhruba tretinu z hmotnosti hydroxidu hlinitého).

       Priemerný obsah hliníka v jednej vakcíne sa pohybuje medzi 200 a 400 μg. Ostatné ho obsahujú menej, napr. Prevenar obsahuje 125 μg hliníka.

       Problém zhoršuje fakt, že veľa detí je zaočkovaných viacerými vakcínami naraz. V dôsledku toho deti dostávajú hliník v koncentráciách ktoré sú 10- až 20-krát vyššie ako u ortuti.

       Vzhľadom na množstvo aplikovaných vakcín dnešné deti dostávajú 17 injekcií, ktoré obsahujú hliník, v porovnaní so 4 vakcínami v období 70-tych rokov – polovice 80tych rokov. Podľa výpočtov Dr. Ayouba sa dávka hliníka v miligramoch odvtedy viac ako zdvojnásobila.

       Toto môže mať viacero rôznych dôsledkov, keďže hliník nie je toxický len sám o sebe, ale taktiež oslabuje schopnosť vášho tela vylučovať ortuť a zhoršuje syntézu glutatiónu. V dôsledku toho hliník ešte zvýši toxicitu ortute, ktorú máte v tele.

       Pamätajte, že vy a vaše deti ste vystavení pôsobeniu ortute aj z iných zdrojov, nielen z vakcín. Ryby a amalgámové zubné plomby sú dvomi hlavnými zdrojmi ortute.

 

Problémy s legálnymi limitmi pre hliník

       V Spojených štátoch FDA stanovuje smernice pre typ a množstvo hliníka obsiahnutého vo vakcínach. Podľa FDA je maximálne povolené množstvo samotného hliníka 850 μg na vakcínu.

       Samozrejme, je veľmi veľký rozdiel v tom či je toto množstvo podané malému dieťaťu alebo dospelému, ale FDA v tom žiadne rozdiely nerobí.

       Po pravde, keď sa Dr. Ayoub hlbšie zaoberal FDA reguláciami pre hliník, zistil, že limit 850 μg na vakcínu je založený na efektívnosti adjuvantnej funkcie hliníka a vôbec sa netýka obmedzení, ktoré by vychádzali z bezpečnosti!

       Šokujúce?

       Áno, ale v tomto momente nás to neprekvapuje.

       Každopádne, je múdre na túto skutočnosť pamätať, pretože tí, ktorí tvrdia, že legálne bezpečné dávky hliníka vo vakcínach sú bezpečné, v skutočnosti iba citujú regulačné smernice, ktoré sú založené len na efektívnosti vakcíny a vôbec nie na bezpečnostných údajoch.

 

Prístup k liečbe a prevencii toxicity hliníka:

 1. vyhnite sa hliníku / minimalizujte vystavenie sa hliníku:
  • testujte filtrovanú i nefiltrovanú pitnú vodu
  • vyhýbajte sa vareniu v hliníkových nádobách
  • nikdy neskladujte jedlo v kontakte s hliníkom
  • nepoužívajte hliníkový prášok do pečiva, deodorant, zubnú pastu
  • vyhýbajte sa vakcínam s obsahom hliníka alebo oddeľujte podávanie samostatných hliník obsahujúcich vakcín 2-4 týždňovými pauzami (na jeden krát len jednu vakcínu)
  • vyhnite sa pitiu nápojov z hliníkových plechoviek, obzvlášť ak obsahujú citráty/askorbáty, ktoré zvyšujú vstrebávanie hliníka
  • na lačný žalúdok konzumujte vitamín C a ovocné šťavy
  • minimalizujte užívanie liekov, ktoré obsahujú calcium carbonate
    
 2. testovanie hladiny hliníka v tele
  Hladina hliníka v krvi má význam iba v prípade veľkých, akútnych vystavení sa hliníku (napr. akútna reakcia po vakcíne). Pre chronické vystavenie sa hliníku: analýza vlasov, (EDTA alebo DFO) testy na kovy prítomné v moči, testy na porfyríny v moči.
 3. liečba škodlivých dôsledkov chronického vystavenia sa hliníku:
  • udržiavanie normálnej ochrannej hladiny vitamínu D
  • melatonín má silné antioxidačné schopnosti a je obzvlášť spotrebovávaný pri vystavení sa hliníku
  • kurkumín
  • doplnky stravy ktoré vyvolávajú proces metylácie (metionínový cyklus), t.j. B6, B12, kyselina listová, kyselina formyl-tetrahydrolistová atď.
  • prírodné chelátory (látky schopné dobre viazať iný prvok, napr. pri detoxikácii) ako napr. koriander
    

Medicínska chelácia

       Dvojsodnovápenáta soľ kyseliny etyléndiamintetraoctovej (E385) vyťahuje z tela olovo a hliník. Je taktiež kontaminovaná hliníkom, ako množstvo výrobkov ktoré obsahujú vápnik. Orálne užitie je najjednoduchšie ale rektálna aplikácia je možná tiež (Detoxamin) a môže naviac mať i prínos z dôvodu nízkej absorpcie hliníkových kontaminantov čo vyžaduje systém prenosu železa, ktorý sa najčastejšie nachádza v tenkom čreve na rozdiel od konečníka. Intravenózne môže byť EDTA podaná odborným zdravotníckym personálom.

       Medicínska chelácia sa mnoho rokov realizovala vďaka použitiu deferoxamínu (DFO). Toto je veľmi účinný chelátor pre železo a hliník a používa sa najmä nefrológmi (odborníkmi na obličky) pri liečbe otráv hliníkom spôsobených orálne podávanými látkami viažúcimi fosfáty, ktoré sa používali u pacientov s chronickým zlyhávaním obličiek. Je dostatočne účinný na zvrátenie vážnej akútnej neurotoxicity z otravy hliníkom, ale má aj potenciálne vážne vedľajšie účinky a môže byť používaný len lekárom.

 

Získajte viac informácií o vplyve hliníka na zdravie!

       Veľmi vám odporúčam vypočuť si celý rozhovor s Dr. Ayoubom, aby ste sa dozvedeli viac o nebezpečenstvách tohto bežného adjuvantu vo vakcínach. Je jednoznačné, že hliník prebral prvenstvo ortute ako jedného z najhorších ohrozovateľov zdravia.

       Takisto nižšie uvedené články vám poskytnú viac informácií o potenciálnych škodlivých účinkoch tohto nebezpečného toxínu na vaše zdravie: