Nové štúdie odhaľujú alarmujúcu skrytú príčinu rakoviny prsníka

22.05.2011 06:21

Mercola.com - 18.III.2011 - Dr. Russell L. Blaylock

 

       Pôvodný článok "NEW Studies Reveal Alarming Hidden Cause of Breast Cancer"
       z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Rakovina prsníka je jednou z celosvetovo najčastejších príčin úmrtí žien na rakovinu a počet nádorov prsníka rýchlo narastá.

       Veľké množstvo štúdií, aj keď nie všetky, zistili, že koncentrácia voľného železa v tkanive prsníka, hlavne v duktálnom tkanive (v tkanive kanálikov), hrá hlavnú úlohu v stimulovaní vývoja nádoru a prípadného rozvoja na agresívne, smrteľné nádory.1, 2

 

Nádory sú veľmi závislé od železa

       Železo je potrebné pre tvorbu kópie DNA v rýchlo sa množiacich bunkách.3

       V nedávnej správe, ktorú vydala Katedra biomolekulárnych vied Univerzity v Urbine v Taliansku, sa píše, že tekutina odobratá z bradavky pacientiek s nádorom obsahovala významne vyššie hladiny hliníka ako tekutina z bradaviek žien bez nádoru prsníka – približne dvakrát toľko.4

       Početné štúdie zistili, že získanie tekutiny z bradavky pomocou odsávačky (u premenopauzálnych aj postmenopauzálnych žien) umožňuje jednoduchým spôsobom študovať mikroprostredie tkaniva kanálikov, ktoré je najčastejším miestom vzniku nádorov prsníka.5

       Vyšetrenie tejto tekutiny je vynikajúcim spôsobom, ako zistiť napr. hladiny železa, feritínu (bielkovina, ktorá transportuje železo), CRP (C-reaktívny proteín ako indikátor miery zápalu prsníka) a hliníka.

       Výskumníci zistili, že ženy s nádormi prsníka majú v tekutine odobratej z prsníka oveľa vyššie (až 5x) hladiny feritínu – bielkoviny, ktorá prenáša železo.6

       Toto zistenie bolo potvrdené aj inými štúdiami.

       V predošlých štúdiách výskumníci zistili, že príjem železa nemusí nevyhnutne súvisieť s rizikom nádoru prsníka, to skôr uvoľnenie železa z ochranných bielkovín, ktoré ho viažu (napr. feritín alebo transferín), bolo kritické.7

       Tento rozdiel je veľmi dôležitý a vysvetľuje, prečo niektoré štúdie nezistili žiadnu súvislosť medzi príjmom železa v strave a incidenciou (počtom nových prípadov) nádorov prsníka.8

 

Voľné železo môže byť veľmi nebezpečné

       Viac ako 90% železa vstrebaného z potravy sa za normálnych okolností viaže na tieto ochranné bielkoviny. Nedávne štúdie zistili, že niektoré činnosti môžu spôsobiť prílišné uvoľnenie železa z okolitého tkaniva a ak je toto železo voľné, môže vyvolať intenzívny zápal, hromadenie voľných radikálov a peroxidáciu tukov.

       Viazané železo je relatívne neškodné.

       Čo teda môže spôsobiť uvoľnenie železa z ochranných bielkovín?

       Jedným z faktorov je nadmerná konzumácia alkoholu. Štúdie, ktoré uskutočnil Lee a kol. ukázali, že ženy, ktoré konzumujú denne 20 a viac gramov alkoholu, majú významne vyššiu hladinu voľného železa v tkanive prsníka a vyššiu incidenciu invazívneho nádoru prsníka – jeho najsmrteľnejšej formy.9

       Okrem toho sa zistilo, že veľmi vysoká hladina estrogénu môže uvoľňovať železo z jeho ochranných proteínov a tým zvýšiť hladinu voľného železa a s ňou súvisiace riziko nádoru prsníka.10 Toto nám pomáha vysvetliť vzťah medzi vysokou hladinou estrogénu a nádormi prsníka.

       Dôležitejšie než samotný celkový príjem železa je, kde železo vstrebané z potravy skončí.

       Ako som už spomenul vyššie, väčšina železa je viazaná na ochranné bielkoviny, napr. transferín v krvi a feritín vo vnútri buniek. Ak je dostatok väzobných miest v týchto bielkovinách, tak vysoký príjem železa v strave nebude až tak nebezpečný.

       Predtým sa myslelo, že nadbytok voľného železa sa objavuje len v prípade, keď sú všetky väzobné miesta ochranných bielkovín (transferínu a feritínu) plne obsadené, ako to pozorujeme pri hemochromatóze (dedičné ochorenie, pri ktorom sa železo zvýšene vstrebáva a ukladá vo vnútorných orgánoch).

 

Ako hliník a alkohol zvyšujú toxicitu železa

       Vieme, že hliník a alkohol môžu nahradiť železo v ochranných bielkovinách, zvyšujúc tak hladinu škodlivého voľného železa dokonca aj vtedy, keď tieto proteíny nie sú plne nasýtené železom.9

       Ak sa tento stav stane v prsníku, podľa štúdií, hladiny voľného železa v kanálikovom tkanive prsníka môžu dosiahnuť nebezpečne vysoké hodnoty a časom vyvolať malígne nádorové bujnenie.

       Treba sa spýtať: "Kde sa ten hliník vzal?"

       Autori štúdií spomínajú ako možný zdroj antiperspiranty. Ale existuje aj ďalší zdroj, ktorý je narastajúcim problémom, a to hliník ako prídavná látka vo vakcínach.

 

Vakcíny sú pre mnohých hlavným zdrojom hliníka

       Mnoho inaktivovaných (neživých) vakcín obsahuje soli hliníka na posilnenie imunitnej odpovede (= tvorby protilátok). Štúdie ukázali, že tento hliník sa pomaly rozplynie v celom organizme a môže sa hromadiť v kanálikoch prsníka.11

       Množstvo hliníka vo vakcínach je obrovské, obzvlášť vo vakcínach proti antraxu (sneti slezinovej), proti hepatitíde (nákazlivej žltačke) oboch typov (A i B) a proti tetanu.

       Keďže mnoho amerických detí podstupuje do veku 6 rokov viacero očkovaní vakcínami s vysokým obsahom hliníka, možno u nich očakávať veľmi vysokú expozíciu injekčne podaným hliníkom.

       Nedávna štúdia Lucije Tomljenovic a Chrisa Showa zistila, že novorodenec dostane dávku hliníka, ktorá prevyšuje bezpečné hladiny stanovené FDA pre injekčne podávaný hliník (5mg/kg/deň) až 20-násobne a vo veku 6 mesiacov dávku, ktorá prevyšuje bezpečnú hladinu stanovenú FDA až 50-násobne.12

       Hliník v takom mladom veku sa hromadí v rôznych tkanivách a s novými odporúčaniami v očkovaní môžu byť deti a mladí dospelí vystavení každý rok počas života mnohým ďalším vakcínam obsahujúcim hliník.

       A „vďaka“ schopnosti hliníka vytesniť železo z jeho ochranných bielkovín, môžeme vidieť dramatický nárast nielen nádorov prsníka, ale aj ďalších ochorení, ktoré súvisia s hladinami voľného železa, ako sú degeneratívne ochorenia pečene, neurodegeneratívne ochorenia, cukrovka, zlyhanie srdca a ateroskleróza.13 Nikto sa nezaoberá týmto veľmi reálnym nebezpečenstvom.

 

Zdroje

 • 1. Wu T a kol.: "Serum iron, copper and zinc concentrations and the risk of cancer mortality in US adults", Ann Epidemiol 2004; 14:195-201
 • 2. Cade J a kol.: "Case-control study of breast cancer in southeast England: Nutritional factors", Epidemiol Community Health 1998; 52:105-110
 • 3. Kalinowski DS, Richardson DR: "The evolution of iron chelators for the treatment of iron overload disease and cancer", Pharmacol Rev 2005; 57:547-583
 • 4. Mannello F a kol.: "Analysis of aluminum content and iron homeostasis in nipple aspirate fluids from healthy women and breast cancer-affected patients", J Appl Toxicol 2011; 21.II.2011 (v tlači)
 • 5. Mannello F a kol.: "Iron-binding proteins and C-reactive protein in nipple aspirate fluids: role of iron-0driven inflammation in breast microenvironment", Am J Transl Res 2011; 3:100-113
 • 6. Shpyleva SI a kol.: "Role of ferritin alterations in human breast cancer cells", Breast Cancer Res Treat 2011; 126:63-71
 • 7. Lithgow D a kol.: "C-reactive protein in nipple aspirate fluid: relation to women's health factors", Nurs Res 2006; 65:418-425
 • 8. Kabat GC a kol.: "Dietary iron and heme iron intake and risk of breast cancer: a prospective cohort study", Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007; 16:1306-1308
 • 9. Lee DH a kol.: "Dietary iron intake and breast cancer: The Iowa Women's Health Study", Proc Am Assoc Cancer Res 2004; 45:A2319
 • 10. Wyllie S, Liehr JG: "Release of iron from ferritin storage by redox cycling of stilbene and steroid estrogen metabolites: a mechanism of induction of free radical damage by estrogen", Arch Biochem Biophys 1997; 346:180-186
 • 11. Flarend a kol.: "In vivo absorption of aluminum-containing vaccine adjuvants using Al-26", Vaccine 1997, 15:1314-1318
 • 12. Tomljenovic L, Shaw C: článok v tlači (r. 2011)
 • 13. Weinberg ED: "Iron toxicity", Ox Med Cell Longevity 2009; 2:107-109