Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 2. časť

23.05.2011 22:14

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť       3. časť

 

       V stredu 13.IV.2011 dopoludnia bolo na RÚVZ v Dolnom Kubíne o zábavu naozaj dobre postarané.

       MUDr. Katarína Ranostajová zabodovala vyhlásením na margo toho, že pani Stanislava si ma zvolila za svojho zástupcu pri pristupkovom konaní: "Keby prišla s kýmkoľvek... Ale keď príde s Vami, tak to je jasný podraz" (to ako so mnou). To sa ma pani doktorka tak veľmi bojí, alebo prečo nazýva "podrazom" právoplatné využitie zákonného práva obvinenej pani Stanislavy?

       MUDr. Jozef Kereškéni, MPH do toho zakontroval: "To mi pripadá, ako keď bača zo salaša chce hovoriť o medicíne... Nehnevajte sa. V tomto prípade s tým bačom zo salaša Vy - ako pán inžinier - ste medicínsky rovnako vzdelaný, - takže takto aj tak beriem aj tie Vaše výtvory a výplody". Nuž, možno by pán doktor ešte na kolenách prosil toho baču zo salaša, ktorým očividne (po stránke zdravotníckeho vzdelania) prudko opovrhuje, keby sa nevdojak on - pán doktor - ocitol v úzkych niekde v horách, bez pomoci, bez funkčného spojenia mobilom a bez akýchkoľvek zdravotníckych prístrojov a pomôcok. A možno by bol prekvapený, že by sa ten bača (nahrádzajúc záchranku), hoci súc nie doktorom, zachoval duchaplnejšie než on - titulovaný MUDr. a MPH. Nuž, jedno tí naši epidemiológovia (česť výnimkám) nezaprú: nebetyčnú aroganciu v štýle "my máme lekárske vzdelanie, my sme Niekto, a s vami, nulami bez lekárskeho vzdelania, sa o medicíne nebudeme baviť, lebo to je pod našu úroveň".

       Keby som ja ako obchodník alebo ja ako programátor trpel takouto aroganciou, asi by som si nezarobil ani na slanú vodu. Nechápem, ako je možné, že našim epidemiológom (česť výnimkám) takéto niečo sústavne prechádza, ďalej si poberajú svoje platy a nikto im ani len prémie nevezme za túto neskonalú drzosť. Po správnosti mali pri takomto prístupe k zákazníkom už dávno skončiť na dlažbe. Pre istotu podotýkam, že zákazníkmi sú v tomto prípade občania, čo prichádzajú s RÚVZ do styku.

       Potom Dr. Kereškéni prišiel s prevratným návrhom: "Pán inžinier, pokiaľ je taký silný v kramflekoch, ako tvrdí, prečo nedá návrh poslancom, aby zmenili zákon?" Dr. Kereškéni zrejme ešte nikdy nepočul o Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní, inak si jeho prevratný návrh neviem vysvetliť. :-)

       Pani Stanislava zo seba dostala pár úprimných slov: "Ja už nevládzem... Ja, akonáhle mám tuto prísť, ja týždeň predtým nespím". Ťažko komentovať zúfalosť tejto matky štyroch detí, ktorá kvôli ich neočkovaniu chodí na RÚVZ pomaly už ako na klavír, a to vyše 40 km, keďže RÚVZ Dolný Kubín má na starosti celú Oravu - od poľskej hranice až po Kraľovany. Aj tu sa názorne ukazuje, že bolo správne premenovať hygienickú stanicu na RÚVZ, lebo toto už nie je Hygiena, ale Hyena.

       Z Dr. Kereškéniho, ako odpoveď pani Stanislave, vyliezlo niečo pozoruhodné: "Ja Vám poviem jednu vec: Bol som ako riaditeľ, pretože nemáme právnika, na porade právnikov pred týždňom, a bol som jeden z tých, ktorí navrhli upustenie od pokút a zmenu zákona v tom, že deti by neboli prijímané do školy, pokiaľ nebudú očkované, do školských zariadení... Nás toto ukladanie pokút tiež otravuje, nemyslite si, že nám to robí potešenie, pani Stanislava, to si nemyslite, a ak si pán inžinier Fillo myslí, že nás teší ukladanie pokút, tak je na veľkom omyle". Skvelé. Potom ale nechápem, prečo pani Stanislavu tak dlhodobo trápia. Na niektorých iných RÚVZ majú veru k ľuďom oveľa milší prístup, než predviedli Dr. Kereškéni a Dr. Ranostajová na RÚVZ v Dolnom Kubíne. To ale nie je zďaleka jediná vec, v ktorej si menovaní páni doktori protirečia.

       Veselé bolo aj opravovanie úradného dokumentu - zápisnice z ústneho prejednania. Zdá sa, že RÚVZ DK (podobne ako iné RÚVZ) nie je schopný dať dohromady na prvý krát nejaký solídny úradný dokument. Prvá vec, čo mi udrela do očí, bolo chýbajúce očkovanie proti detskej obrne v 13. roku života dieťaťa. Gramatickými chybami, ktorých tam bolo niekoľko, vás nemienim nudiť, a typografiu som sa ani nesnažil opravovať, lebo to je pre spomínaných pánov doktorov očividne neznámy pojem. Pobavil ma odkaz na zákon č. 3555/2007 Z.z. Ako správne tušíte, taký zákon nejestvuje a ide o preklep - jednu 5-ku navyše. Vtipné na tom je, že nebyť mojej výslovnej požiadavky na korektúru zápisnice, zástupcovia RÚVZ DK by ju dali na podpis pani Stanislave aj s odkazom na nejestvujúci zákon.

       Dr. Ranostajová popri tom zanôtila na tému šírenia poplašných správ, čo si naozaj mohla odpustiť, lebo najväčším šíriteľom poplašných správ na Slovensku je nepochybne Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) aj so svojimi podriadenými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ). Pripomeňme si napr. mediálnu blamáž ohľadne tzv. prasacej chrípky a následne (keď táto odznela) nafúknutú bublinu o osýpkach v Bulharsku, kvôli ktorej dokonca niektorí občania Slovenska zrušili svoje dovolenky v Bulharsku, hoci v čase, keď túto bublinu ÚVZ SR vyrobil, bolo už dávno po epidémii. V lete 2010 tak nikde v Európe nehovorili o osýpkach v Bulharsku, len na Slovensku sa to prepieralo v médiách jak o život. Takže zo strany Dr. Ranostajovej to bola len opäť ďalšia spevohra na libreto "Zlodej kričí: chyťte zlodeja!". A to som nespomenul strašenie nákazlivou žltačkou typu A, hoci v porovnaní s nákazlivou žltačkou typu B ide o pomerne neškodnú chorobu. Ľudia si však mýlia A a B, tak prečo to nevyužiť, všakže? No a to všetko sa zmestilo do jedného jediného roku 2010, spolu s množstvom iných strašidiel (= poplašných správ), ako napr. čierny kašeľ či antrax.

       Potom Dr. Kereškéni protestoval proti informáciám o množstve umelých potratov, ktoré sa vykonali v záujme vytvorenia niektorých očkovacích látok (napr. proti ružienke, nákazlivej žltačke typu A alebo ovčím kiahňam). Je to navýsosť humorné, keď protestuje proti informáciám pochádzajúcim priamo od výskumníkov, čo tie umelé potraty robili resp. využívali tkanivá odobrané z tiel týchto umelo potratených detí. Asi má dojem, že on, čo pri tom nebol, vie oveľa lepšie, ako to celé bolo, než tí, čo boli priamo pri čine. :-)

       Dr. Ranostajová namietala, že odkazy na odbornú literatúru, ktoré máme na stránke www.slobodaVockovani.sk, sa opierajú hlavne o zahraničné anti-vakcinačné stránky. Pripomenul som jej teda, že autorom viacerých článkov, čo máme na webe, po stránke vzdelania ona nesiaha ani po členky. Na to Dr. Ranostajová zapolemizovala o titule DrSc. ktorý je všeobecný a nemusí sa týkať medicíny. Pripomenul som jej, že autori väčšiny článkov, čo prekladám(e), sú medicínsky vzdelaní. "Väčšinou antivakcinačne zameraní," podotkla.

       Ahááá, tak tam je pes zakopaný! Ak človek nemá medicínske vzdelanie, netreba ho počúvať. Ale keby medicínske vzdelanie aj mal, ale bol by antivakcinačne zameraný, tiež ho netreba počúvať. Počúvať treba len provakcinačne zameraných medicínsky vzdelaných ľudí. Človek by si povedal, že "Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo" (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR). Tu však máme relikt z obdobia vlády jednej strany a jednej ideológie - hotový skanzen totality spred 22 rokov. Lekárske vzdelanie jednoducho nestačí, ak človek nemá "tie správne názory" (rozumej: provakcinačné). Ostatne, vek väčšiny mne známych (ne)kompetentných zamestnancov RÚVZ na poli epidemiológie dáva tušiť, že za minulého režimu prešli hneď niekoľkými politickými školeniami a ideologickými previerkami zrejme prechádzali na výbornú.

       Potom ešte Dr. Ranostajová namietla, že lekári, ktorých články uverejňujeme, nie sú vzdelaní "v oblasti infekčnej medicíny a vakcinológie". Nuž ale treba lekárovi, čo rieši napr. očkovaním spôsobené poškodenie mozgu a/alebo nervovej sústavy, titul z epidemiológie (MPH)? Vidí predsa jasne (napr. ako neurológ či neurochirurg), čo dorobilo očkovanie s daným dieťaťom, a na to titul z epidemiológie naozaj nepotrebuje. Ja som na námietku Dr. Ranostajovej odpovedal, že máme články aj od epidemiológov. Ona však na to, že "veľmi málo". Tak som podotkol, že potom "nemá právo všeobecný lekár hovoriť o očkovaní, lebo nie je v tejto oblasti vzdelaný". Odpoveďou bolo, že "pokiaľ sa nevzdeláva v tejto oblasti, nie je na túto problematiku špecialista". Nechápem, kde potom berú niektorí všeobecní lekári tú drzosť - hovoriť o očkovaní v médiách, napr. v denníku SME, - keď na očkovanie nie sú odborníkmi?

       Napriek tomu je však Dr. Ranostajová presvedčená, že aj všeobecní lekári, ktorí nie sú v očkovaní nijak zvlášť vzdelaní, sú "určite väčší odborníci ako tí, ktorých Vy tam citujete". To bolo pre mňa poriadne prekvapenie. Netušil som totiž, že sa Dr. Ranostajová osobne pozná so všetkými lekármi, ktorých my citujeme, alebo že má aspoň poriadne naštudované ich životopisy. Potom som sa o nich dozvedel, že "sú to väčšinou lekári, ktorí majú vo svojich rodinných anamnézach nejaký problém s dieťaťom, ktorý sa zákonite spája s očkovaním". Nuž, keď sa niekto nie je ochotný prebudiť preventívne, tak je dobré, ak ho prebudia aspoň zdravotné problémy jeho dieťaťa. Žiaľ, Dr. Ranostajovej ani to na prebudenie nestačilo, ba dokonca vyčíta tým prebudeným, že si drzo dovolili prebudiť sa - hoci až po tom, ako si to na zdraví odniesli ich deti.

 

1. časť       2. časť       3. časť