Neustaedter, Dr. Randall

25.12.2010 21:24

       praktizoval homeopatiu a orientálnu medicínu 25 rokov. Zameriaval sa na zdravotnú starostlivosť o deti. Svoj osobný život zasvätil písaniu kníh a článkov o detskom zdraví, vyučovaniu na seminároch a homeopatických kurzoch, ako aj liečeniu pacientov. Je jedným z hŕstky homeopatických odborníkov na zdravotnú starostlivosť o deti, a v rámci kruhu homeopatických lekárov je uznávaným odborníkom na zdravotné problémy detí. V roku 1997 ho časopis San Francisco Focus ocenil ako jedného z najlepších všeobecných lekárov v Bay Area (oblasť okolo San Francisca s počtom obyvateľov cca 7,5 milióna - pozn. prekl.).

       Ako kvalifikovaný autor napísal Dr. Neustaedter smerodajnú knihu "Homeopatické detské lekárstvo" ("Homeopathic Pediatrics", North Atlantic Books, 1991), ktorá sa používa ako učebnica na homeopatických fakultách. Jeho obľúbená kniha pre rodičov "Sprievodca očkovaním: Riziká a prínosy pre detí a dospelých" ("The Vaccine Guide: Risks and Benefits for Children and Adults", North Atlantic Books, 2002) predstavuje zlatý štandard na kontroverznú tému očkovania a jeho nežiadúcich účinkov. Dr. Jay Gordon, popredný detský lekár v Los Angeles, o tejto knihe povedal: "Čerpám z tejto knihy prakticky každý deň mojej pediatrickej praxe. Nemôžem sa od nej odlepiť, ani keby som chcel, to však nechcem. Ako Vaša kniha, tak aj Vaša webová stránka sú výborné!". Diane Rozario, recenzentka časopisu Natural Health (Prirodzené zdravie), sama súc autorkou knihy "Sprievodca zdrojmi o očkovaní" ("The Immunization Resource Guide"), povedala: "'Sprievodca očkovaním: Riziká a prínosy pre detí a dospelých' je podrobný, výskumami dobre podložený úvod do zložitej, výbušnej témy. Táto kniha má zmysel pre každého rodiča, čo verí v informovaný (ne)súhlas so zdravotníckym zákrokom."

       Kniha Dr. Neustaedtera "Sprievodca zdravotnou starostlivosťou o dieťa: Celostné detské lekárstvo pre rodičov" ("Child Health Guide: Holistic Pediatrics for Parents", North Atlantic Books, 2005) poskytuje rodičom sprievodcu celostnými metódami výchovy detí a starostlivosti o ich zdravie, pokrývajúc všetko od narodenia cez detstvo až po školské roky.

       Dr. Neustaedter vyštudoval Kalifornskú univerzitu (University of California) v Berkeley v odbore anglická literatúra a tvorivé písanie. Lekárske vzdelanie dosiahol vo Vysokej škole akupunktúry v San Franciscu (San Francisco College of Acupuncture). Jeho postgraduálne vzdelanie zahŕňa homeopatický výcvik v Londýnskej kráľovskej homeopatickej nemocnici a doktorát z orientálnej medicíny v Hong Kongu. Bol riaditeľom Katedry homeopatie na Pacifickej vysokej škole prírodného lekárstva (Pacific College of Naturopathic Medicine) a prednášal na homeopatických vysokých školách a množstve konferencií o homeopatii a čínskom lekárstve. Založil Heringovu kliniku rodinného lekárstva (Hering Family Health Clinic), prvú kompletnú homeopatickú kliniku v USA, ako aj Stredisko klasického lekárstva (Classical Medicine Center).

 

       Zo stránky https://www.cure-guide.com/Dr__Neustaedter/dr__neustaedter.html
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.