Němečtí lékaři za individuální rozhodování o očkování

26.01.2015 21:23

Ärzte für individuelle Impfentscheidung e,V,3.II.2007

 

       Původní článek Ärzte für individuelle Impfentscheidung
       z němčiny přeložila Hana Ackermannová.

 

       V Německu se o ochranných očkováních, která jsou zde doporučovaná, diskutuje dlouhodobě, s velkým nasazením, emocionálně a velmi polarizovaně. Věcné a orientované vypořádání se s tímto tématem je proto skoro nemožné. Diskuze vyvrcholila na poslední výroční konferenci Německé lékařské asociace (Deutscher Ärztetag). Její závěry berou rodičům svobodnou volbu v oblasti očkování a lékařům chtějí zakázat objasňování očkovacích postupů: právě povinnost očkování a zákaz kritických prohlášení proti očkování ze strany lékařů byly klíčovými požadavky konference jako další strategie.

logo Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.       Jakožto Lékaři za individuální rozhodování o očkování rozhodně nejsme proti očkování: očkování může zprostředkovat ochranu před nebezpečnými chorobami a jeho použití přispělo ke zlepšení zdravotního stavu mnoha lidí po celém světě. Očkovací látky však můžou, podobně jako jiná léčiva, vyvolávat závažné nežádoucí účinky a v jednotlivých případech dokonce i trvale poškodit zdraví.

       Jako preventivní opatření, které se provádí na zdravých lidech, musí očkování splňovat vysoké bezpečnostní nároky. U každého jednotlivého očkování je třeba dobře zvážit mezi riziky daného onemocnění a riziky očkování, která jsou spojena se zásahem do tělesné integrity. To platí zejména u dětí, hlavně při imunologickém a neurologickém zrání jejich organismu. Rozhodnutí očkovat vyžaduje, aby se lékař předem důkladně seznámil s krátkodobými, střednědobými a dlouhodobými účinky vakcín i celých očkovacích programů. My však se znepokojením pozorujeme, že většina vědeckých studií o bezpečnosti očkování pochází od samotných výrobců vakcín. Studie o dlouhodobých účincích očkovacích látek a intenzitě očkovacích programů prakticky chybí.

       Doporučení stálé očkovací komise (STändige ImpfKOmmission = STIKO) je nutné brát skutečně jako pouhé doporučení. Odmítáme povýšení těchto doporučení na „lékařský standard“, „očkovací předpis“, nebo „manuál“ možného očkování. Předpokladem důvěryhodnosti STIKO je naprostá nezávislost na jednotlivých firmách farmaceutického průmyslu. Jakákoliv forma finančních nebo jiných vazeb na tyto firmy maří autoritu, účel a vůbec smysl této instituce.

       Jsme si vědomi konfliktu mezi individuálním rozhodnutím o očkování a oficiálními očkovacími programy, které se snaží o navýšení průměrné proočkovanosti. Tento problém však není řešitelný tím, že se budou veřejnosti předkládat tendenční informace, zaměřující se na podněcování iracionálního hněvu, výhrůžek a represí vůči kriticky uvažujícím rodičům, jejich lékařkám a lékařům. Pro rozhodnutí očkovat či neočkovat může rodičům zodpovědně pomoci jedině erudované lékařské vysvětlení veškerých známých epidemiologických souvislostí, a to k jednomu každému očkování nebo ke každému očkovacímu programu.

       Povinnost očkování, prosazovaná v současné době, ignoruje tuto zodpovědnost jednotlivce. Ignoruje i rozsah naší nevědomosti o imunologických a epidemiologických důsledcích těchto očkování a očkovacích programů, stejně tak jako skutečnost, že očkovací schémata doporučovaná jinde v Evropě se od sebe můžou výrazně lišit. Nade vším zde stojí očkovací povinnost, a to bez jakékoliv epidemiologické potřebnosti. Naše společnost má přitom podporovat obraz člověka s právem na vlastní sebeurčení a fyzickou integritu.

       Proto vyzýváme k zachování svobodného a individuálního rozhodnutí v oblasti očkování, a to až po otevřené a plnohodnotné poradě s lékařem. Následky očkování si nese pouze očkovaná osoba, případně rodiče očkovaného dítěte.

       Požadujeme úplné a nestranné vyšetřování bezpečnosti, důsledků a udržitelnosti jednotlivých očkování a očkovacích programů. Teprve pak můžou vzniknout nezbytné základy pro diskusi o přínosech a rizicích očkování.

       Požadujeme svobodné, veřejné a nezaujaté diskuse o poznatcích kolem očkování. Jen ty můžou vést k doporučení různých očkování ze strany STIKO, ovšem bez střetu zájmů.

       WHO požaduje v ottawské chartě, aby se lidem zvýšilo právo na vlastní rozhodnutí, pokud se jedná o jejich osobní zdraví. Toto musí platit i pro očkování. Zodpovědná a poučená rozhodnutí v oblasti očkování proto musíme my, lékaři, každopádně akceptovat. A to i v případě, že se odchylují od veřejných očkovacích doporučení. Akceptování těchto rozhodnutí nemění nic na naší bezpodmínečné oddanosti k lékařskému stavu.

 


Slovenská verzia: Nemeckí lekári za slobodnú voľbu v očkovaní