Nedávne barbarské pokusy v medicíne

29.10.2010 17:06

Mercola.com - 12.X.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Recent Barbaric Experiments in Medicine"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nasledujúce vedecké pokusy sú považované za choré, neetické alebo jednoducho priam sadistické podľa dnešných štandardov:

 • 'Monštrózna štúdia' z roku 1939, ktorá zahŕňala nadávanie deťom a ich zosmiešňovanie.
 • Pokusy z Porton Down počas 2. svetovej vojny, počas ktorých boli vojaci v službe vystavovaní látkam jedovatým pre nervovú sústavu.
 • Program F, počas ktorého boli 12 rokov do verejných vodných zdrojov v Newburghu v štáte New York sypané vysoké množstvá fluoridov.
 • Pokus v roku 1971 v stanfordskej väznici, počas ktorého boli do väzenia v suteréne Stanfordskej Univerzity vpustení dobrovoľní (akože) väzni, čo spôsobilo dlho-trvajúce duševné traumy mnohým účastníkom štúdie.
 • Milgramov pokus, ktorý skúmal účinky autority na ľudské správanie sa.
 • Holmesburgské dermatologické pokusy v 50. až 70. rokoch 20. storočia, počas ktorých boli väzňom v holmesburgskej väznici podávané injekcie rakovinotvorných chemikálií, ako sú napr. dioxíny.
 • projekt MKULTRA v 50. a 60. rokoch 20. storočia, počas ktorého podávala CIA testovacím osobám LSD a iné psychotropné látky bez ich vedomia.
 • Willowbrooksky pokus so žltačkou v 60. rokoch 20. storočia, počas ktorého výskumník Saul Krugman nakazil mentálne postihnuté deti nákazlivou žltačkou typu B, aby mohol vyvinúť očkovaciu látku proti nej.
 • Projekt Averzia v 70. a 80. rokoch 20. storočia, ktorý zahŕňal pokusy ako elektrošoková liečba, kastrácia a nanútené operácie na zmenu pohlavia medzi tými, čo boli podozriví z homosexuality v juhoafrickej armáde.
 • Pokus v Tuskegee z rokov 1932 až 1972, ktorého sa zúčastnilo 400 černochov z Alabami, nakazených syfilisom. Výskumníci ich neinformovali, že majú túto chorobu (čo im umožnilo šíriť ju), a to aj navzdory príznakom choroby, a neponúkli im liečbu (hoci mohli byť liečení od vynálezu penicilínu v roku 1947).
 • Ďalšia štúdia, zvaná Štúdia verejného zdravotníctva USA o očkovaní proti pohlavne prenášaným chorobám z rokov 1946 až 1948, počas ktorej boli obyvatelia Guatemaly výskumníkmi úmyselne nakazení syfilisom alebo kvapavkou. Vláda USA sa za túto štúdiu ospravedlnila až tento mesiac - v októbri 2010.
   

       Väčšina týchto pokusov bola uskutočnená pred niekoľkými desiatkami rokov.

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Vedecké pokusy bližšie popísané vo vyššie uvedených odkazoch sú nepochopiteľne ohromujúco šokujúce. Privádzajú Vás k otázke: "Ako mohol niekto čo len pomyslieť na vykonanie niečoho, ako sú tieto pokusy?"

       Nuž, táto otázka možno nikdy nebude zodpovedaná, keďže takéto ľudské pokusy sa vykonávali nielen v 20. storočí, ale pokračujú doteraz.

       Práve teraz sa takmer každý, kto číta tieto riadky, zúčastňuje množstva neetických pokusov, o ktorých mu/jej nikto nepovedal, vrátane látok a technológií, ktoré môžu vážne poškodiť jeho/jej zdravie.

 

Beriete syntetické medikamenty? Ste pokusným králikom

       Spomínate si na Vioxx, liek proti artritíde, ktorý zvyšuje riziko infarktu o 50%, aj tak mu však bolo dovolené zostať na trhu - napriek včasným varovným znakom týchto rizík? 60.000 ľudí kvôli nemu zomrelo, kým bol stiahnutý z trhu.

       Ešte bližšie k súčasnosti: Avandia (liek proti cukrovke) zabila vyše 83.000 ľudí, ktorí si mysleli, že môžu vďaka nej podviesť cukrovú obludu, ale nevyšlo im to. Šokujúce je, že tento "liek" je zakázaný v Európe, ale stále dostupný v USA. FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho úradu na kontrolu liečiv - pozn. prekl.) sa minulý mesiac (september 2010 - pozn. prekl.) konečne rozhodol obmedziť jeho použitie v USA, avšak stále zostane na trhu - navzdory známym obrovským zdravotným rizikám v oblasti srdca.

       Môj názor je, že ak užívate jeden alebo viac syntetických medikamentov, častokrát ste v úlohe pokusného králika - aj navzdory predstieranej bezpečnosti. Klinické štúdie bezpečnosti majú veľmi obmedzené trvanie, a aj keby boli robené eticky, nemôžu zrejme predpovedať všetky dôsledky, ktoré môžu nastať po vpravení syntetického medikamentu práve do Vášho tela.

       Ak užívate viacero liekov, možné dôsledky sú ešte viac tajomstvom. A nechcite, aby som začal hovoriť o 69 dávkach očkovacích látok proti 16 chorobám, ktorými by mali byť deti v USA zaočkované od narodenia do dovŕšenia 18 rokov života - to je úplne neprebádané územie!

       Navyše, mnoho štúdií o medikamentoch aj zistí riziká vážneho poškodenia zdravia, iba aby zakrylo negatívne zistenia a pretlačilo daný medikament na trh tak-či-tak. Každý medikament a každá očkovacia látka má riziká a je skutočne obrovským pokusom zisťovať, koho tieto riziká nakoniec zasiahnu ako prvého.

       Pozrime sa na to: Výrobcovia medikamentov húževnato obhajovali každý jeden medikament, ktorý bol stiahnutý z trhu, ako bezpečný a účinný - pokým sa s konečnou platnosťou nedokázalo, že je to čisté klamstvo, a niekedy sa ani potom nepriznali k svojej vine.

       Výrobcom medikamentov je DOVOLENÉ pokračovať v predaji ich výrobkov navzdory tomu, že boli pristihnutí pri klamstvách, podvodoch, alebo dokonca úmyselnom zabíjaní, opakovane, zas a znovu, a to všetko na úkor Vás - pokusných králikov.

 

Sú na Vás robené pokusy aj keď neužívate medikamenty

       Naneštastie, vyhnúť sa týmto obrovským nekontrolovaným pokusom nie je tak jednoduché ako neužívať medikamenty (či už na predpis alebo voľne predajné). Skutočnosťou je, že ak jete 70% z priemyselne spracovaných potravín dostupných vo Vašom supermarkete, taktiež sa zúčastňujete jedného z najneetickejších ľudských pokusov našej doby, pretože tieto potraviny obsahujú geneticky modivikované (GM) zložky (týka sa USA, u nás nie sú až tak rozšírené - pozn. prekl.).

       Takmer KAŽDÝ druh zvierat, keď mu ponúknete GM potravu a ne-GM potravu, vyhne sa GM potrave. Niekedy sa jej vyhýba, aj keby mal umrieť hladom, keďže má intuitívny zmysel pre nebezpečenstvo takejto potravy.

       Nespočet štúdií taktiež ukazuje, že GM potraviny spôsobujú úplne skutočné a veľmi vážne zdravotné problémy v oblasti plodnosti, pôrodnej váhy novorodenca a dojčenskej úmrtnosti. Dokonca aj vedci z FDA tvrdia, že GM potraviny môžu viesť k alergiám, problémom s trávením, tvorbou jedov a nových chorôb a môžu vyžadovať dlhodobé štúdie bezpečnosti.

       V skutočnosti však USA vôbec nechcú zaviesť princíp predbežnej opatrnosti ohľadom GM potravín, čo je vo svetle zistení zo štúdií, ktoré už boli vykonané na zvieratách, úplne nepochopiteľné.

       Navyše, niektoré z 800 aplikácií genetického inžinierstva na potravinách už boli poslané na Ministerstvo poľnohospodárstva USA, ale nebolo pripravené ani jedno jediné vyjadrenie o dopade na životné prostredie. Takže nielenže sú ignorované následky na zdraví ľudí, ale celý ekosystém je ohrozený týmto obrovským pokusom.

 

Ďalšie neetické pokusy, ktoré práve prebiehajú

       Spomenul som medikamenty a GM potraviny, ale ešte som neskončil, lebo ak pijete vodu z obecného vodovodu, tak na väčšine územia USA sa na Vás tiež robia pokusy, keďže táto voda obsahuje úmyselne pridaný fluorid.

       USA sú jedinou z 8 najrozvinutejších krajín sveta, ktorá fluoriduje vyše 50% svojich vodných zdrojov pod zámienkou, že to zníži výskyt zubných kazov u detí.

       Avšak nebezpečenstvo, ktoré fluorid predstavuje, je tak veľké, že silne preváži akýkoľvek možný prínos pre Vaše zuby. Vo výskyte zubného kazu medzi fluoridovanými a nefluoridovanými krajinami nie je prakticky žiadny rozdiel, avšak sú vážne obavy, že fluorid môže poškodiť ľudské kosti, štítnu žľazu a IQ.

       V roku 2003 Federálna rada pre výskum (National Research Council = NRC) ustanovila jeden z najvyváženejších a najobjektívnejších výborov odborníkov, ktorí kedy objektívne skúmali fluorid. Strávili tri roky štúdiom tejto témy, kým sa zhodli, že súčasný "bezpečný" štandard pre fluorid v pitnej vode - 4 ppm (častice na milión častíc vody) nastavený EPA (Environmental Protection Agency = Úrad pre ochranu životného prostredia v USA) je príliš vysoký a mal by byť znížený.

       Ale odvtedy EPA nevydala nové hodnotenie zdravotných rizík a teda stále žijeme (v USA - pozn. prekl.) s týmto zastaralým a nebezpečným štandardom, aj keď štúdiu NRC si vyžiadala práve EPA.

       Fluorid je medikament. Fluorid nedostanete bez predpisu! Aj tak ho však povinne pridávajú do Vášho vodného zdroja v rôznom množstve, ktoré môže a nemusí byť bezpečné pre rôznych jedincov, obzvlášť deti, chorých a starších ľudí - a nemáte na výber či ho chcete alebo nie.

 

Pokus s ortuťou vo Vašich ústach

       Ak máte "strieborné" amalgámové zubné plomby, (je mi ľúto, že Vám to musím povedať) ste predmetom nešťastného pokusu.

       Slovami Charlieho Browna, predsedu Svetového združenia za bez-ortuťové zubárstvo (World Alliance for Mercury-Free Dentistry): "Amalgám je primitívny, zamorujúci výrobok 19. storočia, ktorý začal v čase, keď praktickí lekári pílkou amputovali nohy. Medicína odvtedy pokročila."

       Nanešťastie, táto stránka zubárstva nepokročila.

       Americký zväz zubárov (American Dental Association = ADA) naďalej schvaľuje amalgámové (ortuťové) plomby navzdory známej skutočnosti, že ortuť je silný nervový jed, ktorý môže poškodiť mozog, centrálnu nervovú sústavu a obličky.

       Jedna jediná amalgámová plomba uvoľňuje denne až 15 mikrogramov ortuti, ktorá sa absorbuje priamo do Vášho tela. Kanada poradila zubárom, aby prestali dávať amalgám deťom a tehotným ženám už v roku 1996 - pred takmer 15 rokmí! Dánsko, Nórsko a Švédsko zásadne zakázali amalgám. Ale v USA sa stále považuje za "zlatý štandard" starostlivosti o zuby - nanešťastie opäť na úkor Vášho zdravia.

 

Používate mobilný telefón? Nuž, opäť ste pokusným králikom

       Žiadna diskusia o ľudských pokusoch by nebola úplná bez zmienky o mobilných telefónoch ... snáď jednom z najškodlivejších "pokusov", ktoré zasahujú moderného človeka.

       Nikdy predtým v dejinách ľudstva neboli ľudia obklopení toľkými žiareniami a elektromagnetickými poľami, vrátane tých, čo vydávajú mobilné telefóny, ktoré si niektorí z nás držia priamo pri hlave dlhé hodiny, deň čo deň.

       Štúdie už naznačujú, že ľudia, čo začali používať mobily ako mládežníci, majú po 10 rokoch o 400% vyššiu pravdepodobnosť vzniku nádoru mozgu. Takže práve teraz si môžete zvýšiť riziko rakoviny mozgu rozhovorom cez mobilný telefón, ale poškodenie zdravia sa pravdepodobne neprejaví skôr, než bude príliš neskoro.

       Ako vidno, častokrát je aj niekoľkoročné omeškanie medzi vedou a verejnou politikou, čo je časové obdobie kritické v predchádzaní nevratným poškodeniam zdravia. Ak budeme čakať na zmenu vládnej regulácie, môže byť častokrát príliš neskoro. Tak ako fajčenie nespôsobí okamžité príznaky rakoviny, vznik mozgových nádorov spôsobených žiarením môže trvať 10, 20 či 30 rokov.

       Stále je ešte priskoro, aby sa väčšina mozgových nádorov spôsobených mobilnými telefónmi navonok prejavila!

       Mobilné telefóny sú široko používané len približne 10 rokov, takže ešte sme sa nedotkli ani špičky ľadovca, čo sa týka SKUTOČNÝCH účinkov mobilných telefónov. Ak obľúbenosť mobilných telefónov zostane na súčasnej úrovni alebo porastie (čo je pravdepodobné), budeme asi čeliť epidémii nádorov mozgu, akú svet nevidel.

 

Unavuje Vás byť pokusným králikom?

       Už ste urobili prvý krok potrebný pre vyhnutie sa týmto nebezpečným plošným pokusom, ktoré útočia na obyvateľov väčšiny sveta - informovali ste sa.

       Použite svoje vedomosti ako štít, ktorý Vám pomôže robiť múdre rozhodnutia o sebe a svojej rodine ohľadom jedla, medikamentov a technológie. Čím viac rozhodnutí urobíte, ktoré dajú vedieť vláde a iným silám, že nechcete byť pokusným králikom - napr. kupovať iba ne-GM potraviny a používať mobil iba v nevyhnutných prípadoch - tým skôr vyvoláme skutočnú, celosvetovú zmenu.