Návštevnosť stránky slobodaVockovani.sk vysoko prekročila návštevnosť farmaceutickým molochom sponzorovanej stránky SprievodcaOckovanim.sk

11.06.2011 09:16

Ing. Marián Fillo

 

       Tlačová agentúra SITA zverejnila na svojej stránke Webnoviny.sk tlačovú správu PR agentúry Seesame s.r.o. (údajne prvej a najoceňovanejšej PR agentúry na Slovensku), pracujúcej pre najväčšiu farmaceutickú firmu na svete - Pfizer, - ako aj pre firmu GlaxoSmithKline, ktorá je výrobcom drvivej väčšiny vakcín, používaných v povinnom očkovaní na Slovensku. Viď zoznam klientov na internetovej stránke PR agentúry Seesame s.r.o..

       Tlačová správa nesie názov "Na webstránku venovanú očkovaniu prišlo za rok 45-tisíc ľudí". V tlačovej správe sa píše:

"Vysoký záujem o túto tému a narastajúcu potrebu informovanosti verejnosti potvrdzuje, že stránku Sprievodcaockovanim.sk od jej založenia navštívilo už viac ako 45-tisíc ľudí."

       Z tohto nie je jasné, ako bolo zistené, že ide o 45.000 ľudí. Dá sa povedať, že ide o demagógiu, pretože stránka Sprievodca očkovaním nie je len pre registrovaných užívateľov, čo by bol jediný ako-tak spoľahlivý spôsob zistenia, koľko ľudí na stránku prišlo. Aj to len ako-tak, pretože teoreticky by sa mohol jednak jeden človek registrovať viackrát, jednak skrz účet jedného registrovaného užívateľa pozerať na stránku viac ľudí.

       Aby sme pochopili, ako fungujú štatistiky prístupov na internetové stránky, musíme si vysvetliť niekoľko technických výrazov a princípov.

 

Ako sa meria návštevnosť internetových stránok?

       Cookie je malý kúsok informácie (doslova preložené "koláčik" alebo "sušienka"), ktorú si ukladá internetová stránka (nie každá, ale väčšina áno) na počítači užívateľa. Cookie nie je viazané na počítač, ale na internetový prehliadač. Ak má človek nainštalovaných na počítači viac internetových prehliadačov (Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari, Chrome, Konqueror...), v každom prehliadači bude iné cookie. Cookie sa pritom využívajú (okrem iného) na zaistenie, aby jeden počítač bol v štatistikách za nejaké časové obdobie (deň, týždeň, mesiac...) započítaný len raz. Ak internetová stránka zistí, že už na danom počítači v danom prehliadači je cookie s dnešným dátumom, nezapočíta prístup na stránku ako novú návštevu v daný deň (podobne pre týždeň, mesiac...).

       Cookie však možno v prehliadači úmyselne zmazať a nie je to nič zložité, rovnako tak je možné na tom istom počítači otvoriť si tú istú stránku v rôznych prehliadačoch, vďaka čomu môže tá istá osoba počas jedného dňa vygenerovať v štatistikách viac než jednu návštevu za daný deň. To by znamenalo, že štatistika je v takom prípade nafúknutá oproti skutočnosti, ktorú má odrážať.

       Na druhú stranu si môže z jedného počítača a jedného prehliadača prezerať danú stránku viac než jeden človek, čo je typické napr. v domácnosti (ak by sa na tú istú stránku pozreli obaja manželia) alebo v škole, kde sa za jedným počítačom často striedajú rôzni študenti. V takom prípade by boli štatistiky podhodnotené.

       Ďalším identifikátorom je tzv. IP adresa. IP je skratka Internet Protocol, čo je normovaný spôsob, vďaka ktorému je možné, aby sa rôzne počítače a zariadenia od rôznych výrobcov v sieti "dohodli" a dokázali spolupracovať - posielať a prijímať informácie. IP adresa je sadou 4 čísel od 0 do 255, ktoré by mali jednoznačne identifikovať počítač alebo zariadenie, z ktorého vzišla požiadavka na informácie. Keďže však po určitom čase začal byť tento tzv. adresný priestor (teda počet možných IP adries) pri rastúcej informatizácii príliš úzky, vymysleli sa dva spôsoby, ako ho nafúknuť

       Prvým spôsobom je nová verzia IP - IPv6, ktorá už obsahuje nie 4 ale 8 čísel a to nie od 0 do 255, ale od 0 do 65535. Vďaka tomu je adresný priestor IPv6 mnohonásobne väčší než u pôvodného IPv4. Zavedenie IPv6 si však vyžaduje pomerne vysoké náklady na novú techniku a z hľadiska tohto článku nie je dôvod sa IPv6 ďalej venovať.

       Druhá možnosť je tzv. IP masquerading. V tomto prípade prechádzajú všetky požiadavky z vnútornej podsiete (napr. vo firme, v škole, na úrade či v domácnosti) do vonkajšieho internetu skrz jeden počítač, zvaný gateway (brána). Tento počítač môže robiť tzv. preklad IP adries (NAT = Network Address Translation = preklad sieťových adries), vďaka čomu z pohľadu vonkajšieho internetu vyzerajú všetky požiadavky z rôznych počítačov vnútornej podsiete, ako keby vzišli z jediného počítača (konktrétne z brány/gateway). Keď sa vrátia odpovede na tieto požiadavky, NAT server si pamätá, ktorý počítač čo chcel, a tak pošle správnemu počítaču správnu odpoveď z vonkajšieho internetu. Preto sa pod jednou IP adresou, viditeľnou z vonkajšieho internetu, môže skrývať viacero rôznych počítačov (nehovoriac o viacero rôznych používateľoch týchto počítačov). Jedinečná IP adresa však neznamená jedinečný počítač a už vôbec nie jedinečnú osobu. Týmto teda môže byť štatistika jedinečných adries silne podhodnotená.

       Napr. mňa a moju manželku už na istej diskusnej stránke upodozrievali z toho, že sme v skutočnosti jedinou osobou s dvomi užívateľskými účtami. Bolo to preto, lebo z hľadiska tej stránky sme mali rovnakú IP adresu, ale dve rôzne prezývky. Máme totiž doma malú domácu sieť, dva počítače, a náš router (= smerovač; tzn. "krabička" skrz ktorú sme pripojení do internetu) funguje zároveň ako gateway a robí aj NAT.

       Druhý problém s identifikáciou podľa IP adries je ten, že niektoré počítače nemajú dlhodobo tú istú adresu, ale sú pripojené určitý čas pod jednou adresou (napr. deň alebo týždeň), potom pod inou adresou atď. Toto sa deje skrz tzv. dynamické prideľovanie IP adries, ktoré možno poznáte pod skratkou DHCP (Dynamic Host Control Protocol). To znamená, že keď napr. zapnete počítač, tento si vyžiada od DHCP servera IP adresu a ten mu priradí nejakú IP adresu, ktorá je práve voľná. To je spôsob, akým je možné v relatívne malom adresnom priestore pripájať väčšie množstvo počítačov, než je počet IP adries - za predpokladu, že sa pripájajú na kratší čas a nie sú pripojené všetky naraz. Skrz DHCP je však možné, aby mal ten istý počítač dokonca aj v priebehu jedného dňa viacero rôznych IP adries, vďaka čomu sa do štatistík zapíše ako nie jedna, ale hneď niekoľko jedinečných IP adries. Tým však môže byť štatistika jedinečných IP adries nadhodnotená.

       Aby sme si to zhrnuli: identifikácia počítačov skrz cookies odstraňuje zmätky vytvorené IP masqueradingom (resp. NAT) i DHCP. Na druhú stranu identifikácia počítačov skrz IP adresy odstraňuje problém s mazaním cookies a používaním viacerých prehliadačov na jedinom počítači. Nemožno však urobiť oboje, takže buď sa spoľahneme na cookies, alebo na IP adresy, ale ani jedno z toho nie je jednoznačnou identifikáciou počítača, a už vôbec nie osoby. A to som ešte nespomenul, že jedna osoba môže používať viacero počítačov (napr. jeden v práci, jeden doma a k tomu ešte mobil).

       Vo výsledku je absolútne nemožné jednoznačne identifikovať osobu navštevujúcu určitú internetovú stránku. Najviac sa k tomu približujú stránky, ktoré na prehliadanie obsahu vyžadujú registráciu viazanú napr. na číslo mobilného telefónu alebo kreditnú kartu, ale ani to nie je jednoznačná identifikácia (jedna osoba môže mať viac kreditiek i viac mobilných telefónov s rôznymi číslami). To znamená, že vždy, keď niekde uvidíte správu typu "našu stránku navštívilo XXXXX ľudí" ide o jednoznačné klamstvo. Technicky totiž nie je nijak možné zmerať počet ľudí, čo si nejakú stránku pozreli.

       Čo je možné zmerať, sú jedinečné IP adresy, a tiež návštevy.

       Návštevou (visit) sa typicky rozumie, že bolo vytvorené jedno cookie na jednom počítači počas jedného dňa. V rámci toho istého dňa sa pri tom istom cookie (tzn. prístupe na stránku z toho istého počítača a toho istého prehliadača, a to bez mazania cookies) započíta len jedna návšteva. V ďalší deň sa započíta za rovnakých podmienok taktiež jedna návšteva, vždy teda max. 1 návšteva za deň z jedného prehliadača na jednom počítači. Za predpokladu, že užívatelia nemažú cookies a že na prístup k jednej stránke používajú len jeden prehliadač (čo je asi prípad drvivej väčšiny užívateľov) na jednom počítači, z toho možno vyvodiť (síce značne skreslený, ale aspoň trochu smerodajný) počet rôznych užívateľov, ktorí sa pozreli na danú stránku v rámci daného dňa. Ak však nechceme klamať, musíme hovoriť o návštevách v daný deň (tzn. technicky o počte rôznych nastavených cookies s platnosťou od polnoci do polnoci), ale nie o počte rôznych návštevníkov v daný deň.

       Jedinečné IP adresy sa zvyčajne počítajú v rámci jedného mesiaca, ale je možné aj iné časové obdobie. To znamená, že tá istá IP adresa môže byť v inom mesiaci (týždni, kvartáli, roku...) započítaná opäť.

       Toto sú skreslenia, ktoré treba mať vždy na pamäti, keď čítame informácie o návštevnosti toho-ktorého webu.

 

Opäť raz zavádzanie slovenskej verejnosti provakcinačnými propagandistami

       Po dlhej technickej odbočke do oblasti štatistík návštevnosti internetových stránok poďme teda späť k tlačovej správe "najoceňovanejšej PR agentúry na Slovensku". Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že autor uvedených údajov (tzn. niekto zo Seesame s.r.o.) jednoznačne klame. Je úplne jasné, že 45.000 nemôže byť počet jedinečných užívateľov, čo navštívili stránku Sprievodca očkovaním, keďže ten technicky nie je možné zmerať. Nie je však jasné, či ide o počet návštev alebo o počet jedinečných IP adries.

       V oboch prípadoch však je jasné, že návštevnosť stránky Sprievodca očkovaním je HLBOKO POD návštevnosťou stránky Sloboda v očkovaní.

 

Návštevnosť slobodaVockovani.sk v porovnaní so SprievodcaOckovanim.sk

       Ak by totiž išlo o 45.000 jedinečných IP adries, tak za sledované obdobie (apríl 2010 až máj 2011 vrátane) mala stránka slobodaVockovani.sk jedinečných IP adries 84.807, teda o 88% viac než SprievodcaOckovanim.sk. Pritom len za január až máj 2011 mala stránka slobodaVockovani.sk jedinečných IP adries 47.988, čo je za púhych 5 mesiacov o takmer 3.000 viac, než mala stránka SprievodcaOckovanim.sk (sponzorovaná najväčšou farmaceutickou firmou na svete a riadená najlepšou PR agentúrou na Slovensku) za 14 mesiacov!

       Ak by však išlo o počet návštev, tak tých bolo na stránke slobodaVockovani.sk za sledované obdobie 272.256, čo je vyše 6-násobok.

       Fakty sú také, že:

  1. SprievodcaOckovanim.sk bol s veľkou pompou spustený do ostrej prevádzky 22.IV.2010, k čomu bola urobená promo-akcia vo veľkom štýle, bola pri tom televízia, tlačové agentúry atď. atď.
  2. Sponzorom stránky SprievodcaOckovanim.sk je Pfizer, najväčšia (a teda najbohatšia) farmaceutická firma na svete, ktorej celosvetový obrat je väčší než HDP Slovenska (podľa EuroEkonóm.sk bol v r. 2010 HDP Slovenska 49,19 mld. € a podľa Stock Analysis on Net bol v r. 2010 obrat Pfizeru 67,809 mld. US$ = cca 52 mld. € podľa vtedy platného kurzu US$/€).
  3. SprievodcaOckovanim.sk je pravidelne propagovaný v rôznych periodikách, v televízii či v rozhlase, na rôznych vakcinologických kongresoch a vakcinačných dňoch. To sa možno deje aj úplne bezplatne, keďže veci neznalé médiá (a dokonca aj mnohí očkujúci lekári - žiaľ, taktiež veci neznalí) slepo veria veľkohubým tvrdeniam o odbornosti, ktoré nájdeme hneď v hlavičke tejto ideologicky-propagandistickej stránky ("Poraďte sa o očkovaní s odborníkmi").
  4. SprievodcaOckovanim.sk je však de facto len sofistikovanou reklamou výrobcu vakcín. Schválne: skúste na Sprievodcovi očkovaním nájsť z pera "odborníka" čo len jednu jedinú negatívnu informáciu o Prevenare - vakcíne proti pneumokokom, ktorú vyrába práve Pfizer - sponzor stránky.
  5. SprievodcaOckovanim.sk je v réžii údajne najlepšej PR agentúry na Slovensku - Seesame s.r.o. -, pričom PR (public relations = vzťahy s verejnosťou) je v podstate len vyššia forma reklamy. Seesame s.r.o. pritom otvorene na svojom webe ponúka ako služby "lobing" a možnosť "ovplyvňovať názor opinion-leadrov i decision-makerov v prospech daných projektov". Opinion-leader je mienko-tvorná osobnosť (odborník), často citovaná v médiách, napr. prof. Dluholucký). Decision-maker je osoba, v ktorej moci sú zásadné rozhodnutia, typicky vplyvný politik či zamestnanec ministerstva v rozhodujúcej pozícii.
  6. SprievodcaOckovanim.sk má zaplatenú dlhodobú reklamu v celosvetovo najpoužívanejšom internetovom vyhľadávači Google, takže keď dáte v Googli vyhľadať "očkovanie", prvý výsledok je vždy Sprievodca očkovaním.
  7. SprievodcaOckovanim.sk je cenzurovaný (na rozdiel od slobodaVockovani.sk), takže nepríjemné otázky "neprimerane zvedavých" občanov sa na tejto stránke nikdy neobjavia a už vôbec nie sú zodpovedané. Citujem jednu mamičku, ktorá je dokonca študovanou lekárkou (MUDr.): "Ja som tam začiatkom marca napísala dotaz, či ŠÚKL testuje každú šaržu vakcíny pred jej uvedením do distribúcie, keďže máme povinné očkovanie, a vôbec to tam neuverejnili, nieže zodpovedali... A potom som napísala, prečo túto otázku neuverejnili, že to svedčí o tom, čo sú za stránka, a toto tiež neuverejnili". Nejde pritom vôbec o ojedinelý prípad. Už sa mi na podobný prístup ponosovalo viacero ľudí. Ani moja vlastná otázka do diskusie k toxicite (jedovatosti) hliníka vo vakcínach nebola vôbec uverejnená, a to už ubehlo zhruba 5 mesiacov.
  8. Stránka slobodaVockovani.sk nemá nijakého firemného sponzora (jedna firma nám síce sponzorsky zaplatila propagáciu Petície za slobodnú voľbu v očkovaní, nie však propagáciu samotnej stránky slobodaVockovani.sk, a aj to bola propagácia rozsahom podstatne menšia a iba v tlačených periodikách - nie v rozhlase, nie v TV, nie na internete), nemá zaplatenú reklamu na Google, nepropagujú ju na odborných sympóziách, ale aj napriek tomuto všetkému má výrazne vyššiu návštevnosť než SprievodcaOckovanim.sk.

 

Ako si to vysvetliť?

       Výsledky farmaceutickej mediálnej masáže, v podobe zideologizovanej propagandy zvanej Sprievodca očkovaním, sú vskutku úbohé - naozaj veľký trapas. Zdá sa, že väčšina tej časti slovenskej verejnosti, ktorá sa aktívne zaujíma o oblasť očkovania, vie rozlíšiť zištnú farmaceutickú propagandu od nezištného nezávislého informovania, a to ma veľmi teší.

       Veľmi radi budeme aj naďalej slúžiť slovenskej verejnosti ako zdroj informácií neskreslených farmako-dolármi ani pochybnou "vedou", slúžiacou v prvom rade farmaceutickému biznisu. Na tento typ vedy si v USA vytvorili odborný výraz "tobacco science", čiže tabaková veda. Ide o historickú skúsenosť, že dlhé roky (či skôr desaťročia) vedci v službách tabakového priemyslu "dokazovali", že fajčenie nijak neohrozuje zdravie, ba dokonca že je zdraviu prospešné. Rovnako tak teraz "vaccine science" presne takým istým spôsobom "dokazuje" bezpečnosť a účinnosť vakcín. História sa opakuje a v poslednom čase sa intenzívne množia skutočne vedecké dôkazy toho, že opak je pravdou - že vo väčšine prípadov očkovanie nie je účinné a už vôbec nie bezpečné.

       V tomto zmysle možno chápať Sprievodcu očkovaním ako zúfalý pokus farmaceutického molocha zachrániť biznis, ktorý je vo vážnom ohrození - v ohrození vyplývajúcom z toho, že sa verejnosť dozvie o očkovaní holú pravdu, neprikrášlenú akoukoľvek PR agentúrou.

 

K vyjadreniam "odborníkov"

       Okrem trápne nízkeho údaja o návštevnosti obsahuje tlačová správa aj vyjadrenia troch "odborníkov", platených Pfizerom za pro-vakcinačnú propagandu. Slovo "odborníkov" som naschvál dal do úvodzoviek, keďže pri dôkladnejšom nepredpojatom skúmaní človek pomerne rýchlo zistí, že o skutočnej odbornosti nemôže byť reč, viď napr. články:

 

K vyjadreniu prof. Dluholuckého:

„V poslednom období na Slovensku silnejú rôzne antivakcinačné hnutia, ktoré často na základe pochybných informácií strašia ľudí tým, aké je očkovanie nebezpečné. Zabúda sa pritom na to, že vďaka očkovaniu už na Slovensku nepoznáme ochorenia, na ktoré ešte pred niekoľkými desaťročiami umierali tisíce detí,“ hovorí jeden z autorov stránky Svetozár Dluholucký, prednosta 2. detskej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity, Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

       Pochybné sú v prvom rade vyjadrenia prof. Dluholuckého, viď vyššie. Samozrejme, v snahe o objektivitu musím priznať, že aj zo strany priaznivcov slobodnej voľby v očkovaní občas zaznejú nepravdivé, polopravdivé či silne skreslené informácie, alebo sa niektorí z nich dopúšťajú papagájovania anti-vakcinačných autorít bez toho, že by porozumeli tomu, čo hovoria. Je mi to ľúto, ale nemôžem si pred tým zatvárať oči, keď sa tak v skutočnosti deje. Naproti tomu však mnohí predstavitelia triezvejšieho prístupu k očkovaniu sú vysoko kvalifikovaní (áno, lekári, lekárnici, epidemiológovia, toxikológovia...) a veci dôkladne znalí, a ich vyjadrenia sú na výsosť odborné, čo o prudko zaujatých proponentoch Sprievodcu očkovaním nemôžem povedať ani omylom.

       To, že ústup výskytu prenosných ochorení a úmrtnosti na ne nebol ani zďaleka spôsobený len očkovaním (ba dokonca takmer vôbec nie očkovaním), dokumentujú mnohé štatistiky, z ktorých jasne vyplýva, že drvivá väčšina výskytu tej-ktorej choroby pošla dávno pred tým, ako vynašli vakcínu proti nej. Viď napr.:

„Na Sprievodcovi očkovaním poskytujeme naozaj odborné a kvalifikované medicínske informácie o všetkých aspektoch očkovania,“ dodáva Dluholucký.

       Viď vyššie uvedený prehľad komentárov k vyjadreniam prof. Dluholuckého a jeho Pfizerom platených kolegov.

 

K vyjadreniu Dr. Urbančíkovej:

„Sme radi, že návštevnosť stránky stúpa a za rok si ju pozrelo už viac ako 45-tisíc ľudí. Je vidno, že ľudí táto problematika zaujíma a Sprievodca očkovaním je pre nich relevantným zdrojom informácií,“ myslí si spoluautorka stránky Ingrid Urbančíková, lekárka špecializovanej ambulancie pre očkovanie rizikových detí v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

       Napriek tomu je návštevnosť masívne sponzorovaného Sprievodcu očkovaním oveľa slabšia než návštevnosť finančne podvýživenej stránky Sloboda v očkovaní. To vypovedá o pravom opaku toho, čo tvrdí Dr. Urbančíková, totiž že Sprievodca očkovaním pre väčšinu občanov Slovenska, zaujímajúcich sa aktívne o problematiku očkovania, NIE JE "relevantným zdrojom informácií". Nie je ním a ani ním byť nemôže, keďže je to de facto zištná reklama výrobcu vakcín.

       Navyše, Sprievodcu očkovaním navštevuje aj mnoho ľudí naladených vyslovene proti očkovaniu, resp. za slobodnú voľbu v očkovaní, napr. aj ja. A pre nich (ani pre mňa) Sprievodca očkovaním ani omylom nie je "relevantným zdrojom informácií". Títo občania naň chodia skôr preto, aby kládli nepríjemné otázky, na väčšinu ktorých však od údajných "odborníkov" nedostanú odpovede, alebo preto, aby neveriacky krútili hlavou a gúľali očami nad akože "odbornými" odpoveďami týchto "odborníkov".

 

Záver

       Sprievodca očkovaním je hlásnou trúbou farmaceutického biznisu, na čo som upozorňoval už od jeho spustenia do ostrej prevádzky, viď môj komentár "Ad: Spustili online sprievodcu očkovaním". Tomu zodpovedá aj výber "odborníkov", ktorí tvoria obsahovú náplň stránky. Sú to všetko nekritickí obhajcovia očkovania. Aj keby ich vnútorná motivácia nebola ovplyvnená sponzorskými príspevkami farmaceutického molocha (o čom možno pochybovať), je dopredu jasné, že objektívne (vecné) a pravdivé informovanie o očkovaní od nich nemožno očakávať ani vo sne. O tom svedčí aj cenzúra v podobe neuverejňovania "nepohodlných" otázok, prípadne neodpovedania na ne, alebo odpovedania len v podobe uhýbavých odpovedí, ktoré v skutočnosti vôbec neodpovedajú na položenú otázku.

       Suma sumárum: Sprievodca očkovaním je štátom posvätená a farmaceutickým biznisom platená zaslepená ideologická pro-očkovacia propaganda, ktorej občania Slovenskej republiky vystavili jasné vysvedčenie v podobe smiešne nízkej návštevnosti.

 

Diskusia: Návštevnosť stránky slobodaVockovani.sk vysoko prekročila návštevnosť farmaceutickým molochom sponzorovanej stránky SprievodcaOckovanim.sk

Ammado na pôžičky má viac

Peter | 04.05.2019

Osobne som videl štatistiku stránky Ammado pôžička https://www.ammado.sk ktorá dosahuje 10 násobné výsledky v návštevnosti.

Ja som tam raz bol

NeDlouholucky | 09.08.2012

a po obycajnej otazke som dostal arogantnu odpoved nejakeho blbceka podpisanu bc. titulom

nevedel som ci sa mam smiat ci plakat, neskutocny odpad, viac tam nepachnem a naco aj......

super

t | 28.11.2011

Veľmi dobre som sa pobavila :-DDD
Gratulujem,
toto by malo vyjsť dakde v novinách.

gratuľujem

Michal | 15.06.2011

Môžete byť na seba pyšný Pán Fillo, myslím že je to veľký úspech. Ja na tu ich stránku chodím pre zábavu a s nádejou, že snáď tam už raz nájdem oznámenie o tom že nás navždy opustil Dlouholucký.

Pridať nový príspevok