Naturálna medicína lieči telo aj dušu

13.08.2011 07:00

       Medicína 21. storočia napreduje, pokroky v liečbe mnohých donedávna nevyliečiteľných chorôb sú nesporné. Ľudia sa však čoraz viac vracajú k prírode. O princípoch naturálnej medicíny sme hovorili s doktorom Štefanom Košlíkom z ambulancie naturálnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

       [...]

       Ani o homeopatii sa niektorí lekári nevyjadrujú lichotivo...
       Podstatou homeopatie je, že isté látky, ktoré v určitej koncentrácii vyvolávajú chorobné príznaky, pri podaní v zriedenom stave tieto príznaky potláčajú či odstraňujú. Čiže podobné sa lieči podobným. Do určitej miery je to niečo podobné ako očkovanie. Pri očkovaní sa pacientom podávajú oslabené či usmrtené mikroorganizmy, čo vyvolá tvorbu protilátok a tie potom pri stretnutí so živými "silnými" mikroorganizmami chránia pred konkrétnou infekčnou chorobou. To, že homeopatický liek je účinný, dokonca účinnejší po opakovanom riedení a pretrepávaní, takzvanej potenciácii, vedecky vysvetľuje teória klastrovej štruktúry. Podľa nej čiastočky vody a alkoholu "okopírujú" čiastočky v nej rozpustenej látky. Čím viac riedime a pritom pretrepávame, potencujeme príslušný roztok, tým viac "odtlačkov" vznikne. A tie sú nositeľmi informácie a tým aj nositeľmi účinku. O tom, že homeopatia nepôsobí iba ako psychoterapia, placebo či sugescia, svedčí okrem iného aj fakt, že účinkuje aj u zvierat. Aj keď - ako každá - ani táto metóda nie je "všemocná", stále pribúdajú svedectvá o tom, že môže pomôcť aj v prípadoch, keď iné metódy neboli úspešné.

 

       Viac na stránke zdravie.pravda.sk.