Naša stránka bola spustená

31.01.2010 06:34

       Dnes bola spustená naša nová stránka.

       Chceme dať priestor plne slobodnému informovaniu o kladoch a záporoch očkovania. Informácie zo štátnych úradov i liečivových spoločností (farmaceutických firiem) sú totiž silne jednostranné, zaujaté, účelové, častokrát nepravdivé alebo zamlčiavajúce dôležité skutočnosti. Štatistiky negatívnych následkov očkovania publikované štátnymi úradmi sú v drvivej väčšine prípadov neúplné, skreslené a silne podhodnotené (odhadom 100x - 1000x).

       Na tejto stránke chceme uvádzať klamstvá, manipulácie, dezinformácie, plané strašenie a skreslené štatistiky ohľadom očkovania na pravú mieru, a to spôsobom na výsosť vedeckým, pomocou nepriestrelnej logiky a overiteľných faktov.

       Ďalej chceme priniesť prípadové štúdie negatívnych následkov očkovania priamo zo Slovenska (prípadne Česka), ktoré sa dajú ľahko overiť (na rozdiel od tých amerických či britských) jednoducho tak, že si s poškodenými osobami (prípadne ich rodičmi) zavoláte alebo sa s nimi osobne stretnete.

       V neposlednom rade chceme prinášať reportáže z potýčiek so štátnymi úradmi, tipy a triky pre jednania s nimi, právnické pokrytie oblasti očkovania, zmeny právnych noriem dotýkajúce sa tzv. "povinného" očkovania atď.

       Táto stránka nie je, nebola a nebude zviazaná so žiadnou právnickou osobou (nadácie, občianske združenia, podniky, úrady...). Všetka práca vykonaná v súvislosti s tvorbou a spravovaním tejto stránky je, bola a bude vykonávaná prísne dobrovoľne a bezodplatne. Jedinou odplatou, ktorú autori zverejňovaných článkov, listín a iných zdrojov (možno) dostanú, je vďačnosť ľudí, ktorým svojou činnosťou pomohli.