Náš rozhovor s... Ing. Mariánom FILLOM, členom petičného výboru Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

18.01.2011 00:00

       Kto iniciuje petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní a prečo ste sa rozhodli otvoriť túto tému?

       Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní iniciovali štyria občania Slovenska a ich rodinní príslušníci, pričom nie sme združení v nijakom formálnom združení. Nie sme teda žiadna organizácia, občianske združenie ani nič podobné. Túto tému otvárame preto, lebo všetci máme problémy s povinným očkovaním, buď ako svedkovia poškodenia zdravia očkovaním u našich detí, alebo ako ľudia, ktorí sa (poznajúc nežiaduce účinky očkovania u svojich známych resp. ich detí) týchto zbytočných poškodení zdravia chceme vyvarovať, resp. chceme zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu zdravotného stavu svojich detí očkovaním. Druhým podstatným motívom je, že ako slobodní občania demokratického a právneho štátu chceme využiť naše právo na slobodnú voľbu zdravotnej starostlivosti o seba a svoje deti, avšak toto právo nám orgány štátnej správy upierajú. Vizitkou (nielen) slovenského verejného zdravotníctva je, že požiera čoraz viac peňazí daňových poplatníkov, pritom však priemerný zdravotný stav obyvateľstva sa sústavne zhoršuje. Dramaticky rastie počet chronických ochorení, ako sú astma, alergie, cukrovka, autizmus a ďalšie poruchy autistického spektra, rakovina, poruchy štítnej žľazy, hyperaktivita, poruchy pozornosti, poruchy správania, poruchy učenia, ako aj ďalšie neurologické ochorenia a poruchy imunity. Sme presvedčení o tom, že občanom Slovenska zaručuje Ústava SR, zákon o rodine, zákon o zdravotnej starostlivosti, Európsky dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ako aj ďalšie medzinárodné zmluvy záväzné pre Slovenskú republiku, slobodnú voľbu zdravotnej starostlivosti i možnosť slobodne odmietnuť akýkoľvek zdravotnícky zákrok, s ktorým nesúhlasíme z ľubovoľných dôvodov. Túto našu slobodu však notoricky porušujú orgány štátnej správy vnucovaním povinného očkovania v rozpore s menovanými právnymi normami, pričom rodičov, ktorí to-ktoré očkovanie svojich detí odmietajú alebo chcú posunúť do vyššieho veku, sankcionuje Úrad verejného zdravotníctva pokutami stovkami eur. Tak ako máme plnú slobodu vybrať si, čo zjeme či vypijeme, radi by sme tiež mali plnú slobodu vybrať si, ako sa budeme starať o svoje zdravie - vrátane toho, čo si necháme či nenecháme vpichnúť injekciou do svojho tela - a to bez hrozby akýchkoľvek pokút či iných sankcií.

 

       Viac na stránke Podtatranské noviny.