Nakoľko zodpovedá povinné očkovanie proti pneumokokom aktuálnej epidemiologickej situácii?

06.09.2012 18:35

Ing. Marián Fillo

 

       V mojej e-mailovej schránke dnes zakotvila výročná správa o činnosti NRC (národných referenčných centier) za rok 2011.

       V tejto výročnej správe ma zaujala tabuľka na str. 160, kde sú uvedené zistené kmene pneumokokov. Žiaľ je ich smiešne malý počet: 41 vzoriek z toho u 4 sa nepodarilo zistiť kmeň, takže zistených len 37 kusov. Keď si zoberieme, že nosičom pneumokokov je vyše 10% dospelých a vyše 30% detí predškolského veku, celkový počet nosičov pneumokokov musí byť na Slovensku niekde medzi polmiliónom a miliónom. 37 je z toho len veľmi malý zlomok promile.

       Keďže však žiadne iné údaje nemáme, pozrime sa aspoň na tie, čo máme. V nasledujúcej tabuľke som zhrnul počty zistených kmeňov pneumokokov:

Kmeň Počet
3 8
4 1
6A 1
6B 4
9L 1
14 4
15A 1
15B 1
15C 1
18C 1
18F 1
19A 7
19C 2
19F 3
35B 1

       Na celej veci je najzaujímavejšie to, koľkým z týchto výskytov je (aspoň hypoteticky) možné predchádzať očkovaním.

       Plne hradená očkovacia látka Synflorix (výrobca GlaxoSmithKline) údajne chráni pred typmi 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.

       Doplatková očkovacia látka Prevenar 13 (výrobca Pfizer) údajne chráni pred typmi 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F.

       Keď si sčítame príslušné kmene z vyššie uvedenej tabuľky, dostaneme, že Synflorix pokrýva 13 z 37 zachytených pneumokokov a Prevenar 13 je na tom o poznanie lepšie: pokrýva 29 z 37 zachytených pneumokokov. Vyjadrené percentuálne: Synflorix by čisto teoreticky mohol pomôcť predísť 35,14% pneumokokovým nákazám, čo je zhruba na hranici placeba. Prevenar 13 by čisto teoreticky mohol zabrániť 78,38% pneumokokovým nákazám.

       Nie je známe, koľko z testovaných pneumokokov spôsobilo invazívne pneumokokové ochorenia (IPO), každopádne však tvrdenie z príbalového letáku, že 10 kmeňov, obsiahnutých v Synflorixe, spôsobuje 56% až 90% IPO, vyzerá vo svetle vyššie uvedených čísel značne nedôveryhodne. V príbalovom letáku Prevenaru 13 sa dočítame, že táto vakcína pokrýva 73% až 100% IPO, čo už vyzerá oveľa dôveryhodnejšie.

       Je veľmi otázne, nakoľko zodpovedajú pneumokoky, testované v NRC pre pneumokokové nákazy, skutočnému zastúpeniu rôznych kmeňov pneumokokov u obyvateľov Slovenska. Ak by však aspoň približne zodpovedali, tak plošné nasadenie Synflorixu možno označiť za veľmi zlý žart, keďže práve tie kmene, čo boli zistené najčastejšie, v Synflorixe obsiahnuté nie sú a v Prevenare 13 obsiahnuté sú.

 


Napísanie tohto článku zabralo autorovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Nakoľko zodpovedá povinné očkovanie proti pneumokokom aktuálnej epidemiologickej situácii

Presne tak...

Michaela K. | 08.03.2013

Dala som si námahu a pozrela si štatistiku invazívnych pneumokokových ochorení za rok 2012, ktoré boli nahlásené do NRC. Najviac problémov spôsobil práve kmeň 19A a 3, ktoré v bezplatnej povinnej vakcíne Synflorix vôbec nie sú zastúpené!!!...to je skutočne veľmi zlý žart...Ak má očkovanie nejaký význam, tak to vyzerá, že Synflorix u nás prínosom nebude....asi len prínosom do kasy GSK...

A čo Prevenar? (PCV7)

Peter | 06.09.2012

Ako vyzerá situácia s Prevenarom (7-valentným), ktorý sa s veľkou mediálnou masážou najpr pretláčal ako dobrovoľný, a potom s veľkou pompou bol našimi vakci-elitami zaradený ako povinný?

Re:A čo Prevenar? (PCV7)

Ing. Marián FILLO | 07.09.2012

Ten sa už nedá zohnať. Každopádne PCV7 je podmnožinou PCV10 (Synflorix), takže to bude ešte horšie než Synflorix.

Re:Re:A čo Prevenar? (PCV7)

Peter Tuhársky | 28.04.2013

Paradoxne je to presne narovnako, tie prídavné 3 kmene zo Synflorixu sa v tabuľke vôbec nevyskytli.

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Pridať nový príspevok