Najčítanejšie články vo februári 2011

02.03.2011 02:02
 1. Ad: Reakcia MUDr. Urbančíkovej na komentár na stránke „Sloboda v očkovaní“ z dňa 7.1.2010
 2. Očkovanie: spoznajte celý príbeh (lekári, zdravotné sestry a vedci o ochrane Vás a Vašich detí)
 3. MUDr. Peter Lipták o relácii Reflex na TV Markíza z 22.II.2011
 4. Otvorený list predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej
 5. Naliehavá výzva Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
 6. Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra
 7. Kde sú aké očkovania povinné
 8. Ako na RÚVZ - časť 1.
 9. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 10. Autizmus po očkovaní Pentact-HiB + Engerix B + Infanrix Hexa + MMR
 11. Zoznam 59 medikamentov pod prísnym dohľadom francúzskych zdravotníckych úradov
 12. Je hliník v očkovacích látkach naozaj neškodný?
 13. Rozhovor pre Kysuckú televíziu (KTV) 17.II.2011
 14. Ako na RÚVZ - časť 2.
 15. Ad: Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky vo veci pokutovania za odmietnutie povinného očkovania
 16. Závery 1. nemeckej konferencie pre diferencované očkovanie
 17. Ako na RÚVZ - časť 7.
 18. Očkovanie = menšie zlo?
 19. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 20. Teploty, kŕče a fľaky na pokožke po Infanrix Hexa + Prevenar
 21. ŠÚKL, PSPI i ÚVZ SR zrejme veštia z krištáľovej gule
 22. Paul Offit a „prvotný hriech“ autizmu
 23. Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov
 24. Ako detoxikovať od hliníka?
 25. Veľká Británia konečne urobila správne rozhodnutie na ochranu detí... Prečo tak neurobia aj USA?
 26. Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná
 27. Ad: MUDr. Marta Špániková o sloboda-v-ockovani.sk
 28. O besede v Trenčíne 3.II.2011, na ktorej sa zúčastnil aj MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
 29. Čo je skutočnou príčinou epidémie čierneho kašľa v Kalifornii?
 30. Ad: Konzultovali ste očkovanie s homeopatmi?