Najčítanejšie články v máji 2011

05.06.2011 21:06
 1. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 2. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 3. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 4. O besede s Dr. Liptákom, Dr. Mikasom a Ing. Vranskou v Bratislave-Lamači 2.V.2011
 5. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 4. časť
 6. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 6. časť
 7. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 5. časť
 8. Očkovanie - nenápadný a tichý zabijak!?
 9. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 7. časť
 10. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 8. časť
 11. MUDr. Mária Avdičová v Rádiu Lumen hrubo zavádzala/klamala širokú verejnosť
 12. Nové štúdie odhaľujú alarmujúcu skrytú príčinu rakoviny prsníka
 13. Očkovať dieťa proti svojmu presvedčeniu?
 14. Nežádoucí účinky nebo prostě jen účinky?
 15. Očkované vs. neočkované deti - máme nejaké údaje, a tie sú teda poriadne znepokojujúce
 16. Diskusné fórum o očkovaní v TV DK odvysielané v stredu 27.IV.2011
 17. Nevysvetlené prípady náhleho úmrtia dojčiat krátko po podaní šesťzložkovej očkovacej látky (hexavakcíny)
 18. Relácie o očkovaní na Rádiu Lumen v stredu 27.IV.2011 a v stredu 4.V.2011
 19. Nárast počtu nevysvetlených úmrtí dojčiat koreluje s nárastom počtu povinných očkovaní na Slovensku
 20. Pár vecí, ktoré ako lekárka viem o očkovaní
 21. Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra - 1. časť
 22. Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 1. časť
 23. Medicínske mediálne impérium firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD)
 24. Ad: Pokuty za nezaočkovanie sa neznížia
 25. Nedávajte Gardasil/Silgard Vašej dcére – bez ohľadu na to, čo tvrdí Váš lekár
 26. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 27. Ad: Mám právo odmietnuť očkovanie pre svoje dieťa?
 28. Bioetik ThLic. Ján Viglaš na Rádiu Lumen verejne obhajoval neetické vakcíny
 29. Stádní imunita jako ochrana celé populace?
 30. Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta zverejniť analýzu, na základe ktorej zaviedlo povinné očkovanie proti pneumokokom