Najčítanejšie články v júni 2011

02.07.2011 00:01
 1. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 2. Leukémia po očkovaní proti osýpkam, mumpsu a ružienke (Priorix) a proti pneumokokom (Prevenar)
 3. Kľúčové obludné tajomstvo o očkovaní
 4. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. k článku Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra"
 5. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 2. časť
 6. Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah
 7. Stádní imunita jako ochrana celé populace?
 8. Očkované vs. neočkované deti - máme nejaké údaje, a tie sú teda poriadne znepokojujúce
 9. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 10. MUDr. Ludmila Eleková k reakcii prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. na článok Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra"
 11. Farmaceutický moloch obviňuje lekára-výskumníka z ohrozovania očkovacieho programu
 12. Poučenie o odmietaní povinného očkovania, ktoré detským lekárom poslal RÚVZ Košice
 13. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 6. časť
 14. Demagógia v reakcii prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. na článok Dr. Russella L. Blaylocka "Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra"
 15. prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. k reakcii prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. na článok Dr. Russella L. Blaylocka
 16. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 7. časť
 17. Vakcíny, vývoj nervového systému a poruchy autistického spektra - 1. časť
 18. Analýza Rozhodnutia ÚVZ SR, ktorým potvrdzuje pokutu, ktorú udelil RÚVZ Trnava za odmietnutie povinného očkovania
 19. Ad: Je očkovanie potrebné?
 20. Ako na RÚVZ - časť 1.
 21. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 4. časť
 22. Ďalšie Boha-pusté klamstvá prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. - tentokrát o hepatitíde B
 23. Ad: Petícia za slobodu v očkovaní sa dostala do Trenčína
 24. Miško sa stal po povinnom očkovaní otrokom inzulínových ihiel
 25. Návštevnosť stránky slobodaVockovani.sk vysoko prekročila návštevnosť farmaceutickým molochom sponzorovanej stránky SprievodcaOckovanim.sk
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 8. časť
 27. Zapálené uzliny po BCG vakcíne a ich následné vyoperovanie
 28. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 5. časť
 29. Nové štúdie odhaľujú alarmujúcu skrytú príčinu rakoviny prsníka
 30. Problémy s dýchaním, arytmia a oslabená imunita po očkovaní proti alergii