Najčítanejšie články v brezni/marci 2018

05.04.2018 11:33
 1. Totálny očkovací teror v Maďarsku: násilné očkovanie pod hlavňami strelných zbraní
 2. Velká cholesterolová lež (Meduňka 5/2013)
 3. Čo možno neviete o očkovaní52. časť: „Úmrtia po hexavakcíne“ (Vitalita 2/2018)
 4. Otázky a odpovede k (ne)očkovaniu na Slovensku
 5. Tetanus a očkovanie proti tetanu
 6. Smrť po očkovaní Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix
 7. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 8. Výhražné listy, ktoré maďarský Colný a daňový úrad rozosiela neočkujúcim rodičom
 9. Očkovanie — mravná povinnosť?
 10. Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších
 11. Žilinské (ne)očkovacie derby: MUDr. Štefan ZELNÍK PhD. & prof. MUDr. Vladimír OLEÁR CSc. vs. Ing. Marián FILLO
 12. Jak se uzdravit z rakoviny a jiných „nevyléčitelných“ nemocí (Meduňka 12/2012)
 13. Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ
 14. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 2. časť / 93 minút / 2017 / slovenské titulky
 15. Všeobecná zdravotná poisťovňa neodporúča očkovanie proti HPV, ale vakci-celebrita prof. Hudečková požaduje plnú úhradu ZP za Cervarix
 16. HPV, rakovina krčka maternice a očkovanie proti HPV
 17. Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie?3. časť
 18. Dokumentárny seriál „Pravda o očkovaní“ („The Truth About Vaccines“) / 1. časť / 2 hodiny / 2017 / slovenské titulky
 19. 32 zvedavých otázok o očkovaní a odpovedí na ne
 20. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí1. časť
 21. Ako liečiť čierny kašeľ vitamínom C
 22. Důležitost horečky při infekcích
 23. Autizmus po očkovaní MMR
 24. Kde sú aké očkovania povinné
 25. 10 dôvodov, prečo by ste nemali dať očkovať svoje dieťa
 26. Mýty a fakty o očkovaní psov
 27. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí6. časť — DOPLNENÉ
 28. Žaloba o ochranu osobnosti žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. voči žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi
 29. Proč se NEočkovat proti chřipce
 30. Uniknuté dôverné dokumenty o Prevenare 13 dokazujú, že ako výrobca, tak aj zdravotnícke úrady VEDIA, prečo máme z tejto očkovacej látky obavy

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.