Najčítanejšie články v auguste 2011

02.09.2011 23:20
 1. Vyše 100 mŕtvych po očkovaní dojčiat hexavakcínou
 2. Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 3. Bill Gates a jeho 10-miliardový očkovací podfuk
 4. Ad: Mamy rebelky
 5. Podivné vyrážky po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar 13 a klasický alibizmus ŠÚKL
 6. Ad: Vysoké horúčky, febrilné kŕče, hnačka, neutíšiteľný plač a ďalšie problémy po očkovaní MMR (Priorix)
 7. Detskí lekári sa snažia odstrániť právo rodičov na odmietnutie očkovania svojich detí
 8. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 1. časť
 9. Regres vo vývoji, vysoké horúčky a dlhodobo oslabená imunita po očkovaní Infanrix Hexa + Prevenar
 10. Murdoch a vakcíny: odhalenie zločinov odkrýva oveľa väčší príbeh
 11. „Odborníčka“ na očkovanie MUDr. Ingrid Urbančíková popiera informácie uvedené na stránke Európskej liekovej agentúry
 12. Pavedec kričí: „Nepočúvajte pavedcov!“ (Ad: doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.: „Očkovanie - komu veriť?“)
 13. Recenze knihy "Doba jedová" autorů prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. a prof. RNDr. Jiřího Patočky, DrSc.
 14. Morálne právo na výnimku z povinného očkovania na základe svedomia, filosofického presvedčenia a osobnej viery
 15. Farmaceutický priemysel chce presadiť 20 nových vakcín v priebehu nasledujúcich 10 rokov
 16. UNICEF využíva krízu afrických utečencov na zaočkovanie 300.000 detí v Keni
 17. Očkovanie je nebezpečné, tvrdí vláda
 18.  Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších 
 19. Celosvetová dohoda o ortuti bude možno zahŕňať aj zákaz ortuti v medicíne
 20. Ad: Nákaze nebezpečnými chorobami sa dá zabrániť očkovaním
 21. Prehľad očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku a ich zloženie
 22. Trávicí potíže po očkování proti TBC + Rotarix a zástava dechu po očkování Infanrix Hexa + Synflorix
 23. Očkovanie alergických detí = ohrozenie z nedbalosti
 24. Důležitost horečky při infekcích
 25. Cervarix vs. Gardasil: "silnejší a dlhšie trvajúci"
 26. Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - 3. časť
 27. Ako na RÚVZ - časť 1.
 28. Na strach z MMR vakcín je čoraz viac dôvodov
 29. Očkovacie látky v "povinnom" očkovaní na Slovensku
 30. FDA bude vyšetrovať, či vo vakcínach nie je XMRV retrovírus