Na strach z MMR vakcín je čoraz viac dôvodov

30.07.2011 15:37

Mail Online - 24.VII.2002 - James Chapman, Daily Mail

 

       Pôvodný článok "MMR fears gain support"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Bezpečnosť MMR vakcín (proti osýpkam, príušniciam a ružienke - pozn. prekl.) bola včera (23.VII.2002 - pozn. prekl.) opäť spochybnená po tom, ako americký výskum podporil zistenia britského lekára, ktorý ako prvý spojil MMR vakcínu s autizmom a ochorením čriev. Dr. Andrew Wakefield čelil ohováraniu po tom, čo vyhlásil, že identifikoval kombinovaný syndróm autizmu a ochorenia čriev u detí, ktoré boli zaočkované MMR vakcínou.

       Pre vládu pracujúci vedci z ministerstva zdravotníctva zamietli jeho zistenia ako chybné a trvali na tom, že MMR vakcína je bezpečná. Kritici Dr. Wakefielda tvrdili, že ani jeden jediný kúsok výskumu Dr. Wakefielda a jeho kolegov nebol nikdy nikde zopakovaný.

       Teraz však odborníci z Lekárskej fakulty Newyorkskej univerzity (New York University School of Medicine) oznámili prvé nezávislé potvrdenie zistení, ktoré podnietili prvé obavy z MMR vakcíny.

       Dr. Arthur Krigsman, konzultujúci pediatrický gastroenterológ, pozoroval vážny zápal čriev u 43 autistických detí. Pri vypočúvaní v Kongrese (parlament USA - pozn. prekl.) k bezpečnosti MMR vakcín minulý týždeň (júl 2002 - pozn. prekl.) uviedol, že jeho pacienti nevysvetliteľne upadli, stratili rečové a iné schopnosti v 12. až 18. mesiaci života. Všetky tieto deti boli zverené do starostlivosti jemu, pretože mali tiež nevysvetlené zažívacie problémy, ako bolesti brucha, zápchu a hnačku.

       Testy odhalili, že 90% z nich malo presne to zápalové ochorenie čriev, ktoré hlásil Dr. Wakefield u detí skúmaných v Slobodnej kráľovskej nemocnici (Royal Free Hospital) v Londýne pred niekoľkými rokmi. Dr. Krigsman včera večer (23.VII.2002 - pozn. prekl.) povedal: 

"Naše zistenia, ktoré sú nezávislé od zistení Dr. Wakefielda, úplne podporujú jeho vysvetlenie a jeho pozorovania abnormalít v črevách týchto detí. Odzrkadľujú presne to isté, čo popísal Dr. Wakefield."

       Tento lekár, docent na Newyorkskej univerzite, povedal, že nevie, či tieto choroby sú spojené s MMR vakcínou. Teraz má však v úmysle preskúmať vzorky odobraté z čriev týchto detí, či nevykazujú nákazu vakcinačným vírusom osýpok.

       Patológovia na Vysokej škole sv. Trojice (Trinity College) v Dubline začiatkom tohto mesiaca (júl 2002 - pozn. prekl.) tvrdili, že majú výsledky podobných testov na 75 deťoch, potvrdzujúce prítomnosť vakcinačného kmeňa osýpkového vírusu vo vzorkách odobratých z čriev.

       Aj keď to má ďaleko od dôkazu, že táto vakcína skutočne vyvolala autizmus alebo ochorenie čriev, niektorí odborníci to vidia ako významný objav. Dr. Krigsman povedal:

"Naším úmyslom bolo zistiť, či tieto autistické deti trpia zápalom čriev. Odpoveď je: ÁNO. Teraz je otázkou: Čím je toto ochorenie spôsobené?"

       Jeho zistenia prispejú k zmätenosti miliónov rodičov, či majú alebo nemajú dať svoje deti zaočkovať MMR vakcínou. Podľa Laboratórnej služby verejného zdravotníctva (Public Health Laboratory Service = PHLS) zaočkovanosť touto trojnásobnou očkovacou látkou poklesla na "nebezpečne nízku hladinu" v niektorých častiach Veľkej Británie, čo vyvoláva strach z možnej epidémie osýpok, ktoré v extrémnych prípadoch môžu skončiť úmrtím.

       Rastúci počet ľudí od vlády Veľkej Británie požaduje, aby boli opäť dostupné samostatné vakcíny pre tých, ktorí majú pochybnosti o trojzložkovej vakcíne. Namiesto toho bolo niekoľko zdravotných stredísk, ktoré ponúkajú importované samostatné vakcíny, varovaných, že porušujú vládne regulácie.

       Ministerstvo zdravotníctva opakovane trvá na tom, že kombinovaná MMR vakcína (a nie samostatné vakcíny) je najlepším a najúčinnejším spôsobom, ako ochrániť deti.

       Začiatkom tohto mesiaca (júl 2002 - pozn. prekl.) to, čo bolo označované ako najobsiahlejšia doposiaľ vypracovaná analýza, nenašlo žiadnu súvislosť medzi MMR vakcínou a autizmom alebo zápalovým ochorením čriev. Táto správa bola zostavená Dr. Annou Donald a Dr. Vivekom Muthuom zo zdravotnícko-analytickej spoločnosti Bazian pre publikáciu "Clinical Evidence" ("Klinické dôkazy") vydanú BMJ (British Medical Journal = britským lekárskym časopisom).

       Vyše 2.000 britských rodín však podalo žalobu tvrdiac, že ich deti boli poškodené touto vakcínou.

       Ministerstvo zdravotníctva sa včera večer (23.VII.2002 - pozn. prekl.) vyjadrilo, že aj keď boli dôkazy Dr. Krigsmana predstavené Kongresu, neboli doposiaľ zverejnené vo vedeckom alebo lekárskom časopise. K tomu dodalo:

"Nie sme si vedomí toho, že by údaje Dr. Krigsmana boli zhodnotené inými nezávislými vedeckými odborníkmi. V žiadnom z oznámených zistení niet akéhokoľvek dôkazu príčinnej súvislosti medzi MMR vakcínou a zápalovým ochorením čriev alebo autizmom. Jednou otázkou je, či jestvuje spojitosť medzi autizmom a zápalovým ochorením čriev, a druhou otázkou je, či sú tieto dôsledkom očkovania MMR vakcínou. Najnovšia práca zhodnotila 2.000 rôznych výskumov a potvrdila, že súčasné vedecké dôkazy nesvedčia o nijakej spojitosti medzi MMR vakcínou a autizmom či MMR vakcínou a zápalovým ochorením čriev. Budeme naďalej sledovať všetky nové údaje, akonáhle budú dostupné."

 

Pozn. red.: K tomu viď skutočné príbehy zo života:

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne hodinu a pol čistého času.