Murdoch a vakcíny: odhalenie zločinov odkrýva oveľa väčší príbeh

31.07.2011 18:22

COTO Report - 17.VII.2011 - William Newton

 

       Pôvodný článok "Murdoch and Vaccines: Exposure of Crimes Reveals a Much Larger Story"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

"... dôkazy o naničhodnom a škandalóznom správaní sa Murdochových plátkov sa hromadia čoraz rýchlejšie"

Michael Collins

 

       Spravodajské impérium Ruperta Murdocha čelí intenzívnemu mediálnemu i právnemu vyšetrovaniu. Najnovšie odhalenia sa týkajú Murdochových News of the World (Správ zo sveta), ako sa nabúrali do telefónneho záznamníka rodiny Dowlerovcov počas únosu ich 12-ročnej dcéry Milly, a Murdochových London Times, ktoré údajne nelegálne získali informácie o financiách, nehnuteľnostiach a zdravotnom stave bývalého predsedu britskej Labour Party (významná ľavicová politická strana vo Veľkej Británii - pozn. prekl.) Gordona Browna v čase, keď bol ministrom financií. [obrázok]

       V roku 2010 sa zistilo, že Murdochove Times of London zverejnili sfalšované dokumenty, ktorých účelom bolo dokázať, že Irán plánoval jadrové skúšky v snahe vyrobiť atómovú bombu, a ako podotýka Michael Collins, bolo to Murdochove "dezinformačné bitie na poplach", ktoré pomohlo presvedčiť ľudí, aby sa mylne domnievali, že Saddám Husajn bol zapletený do útoku na World Trade Center 11.IX.2001, aby podporovali Bushovu inváziu do Iraku, hoci výzvedné informácie to "neospravedlňovali, protirečili si, alebo dokonca vôbec nejestvovali," ako sa to píše v správe "Výzvedný výbor Senátu odhaľuje hlásenia z II. záverečnej fázy predvojnovej rozviedky v Iraku" z 5.VI.2008.

       O čom sa však doposiaľ nehovorilo, je medzinárodne vytvorený mediálny cirkus Murdochových London Times, v ktorom boli umelo vykonštruované lži o uznávanom britskom lekárovi, ktorých dôsledky môžu mať dopad na miliardy detí po celom svete.

       Nadpisy článkov v London Times znejú:

       Andrew Wakefield bol uznávaným britským gastroenterológom (lekárom zaoberajúcim sa tráviacou sústavou - pozn. prekl.), ktorý začal skúmať zažívacie ťažkosti autistických detí spoločne s inými lekármi vo Veľkej Británii, po tom, čo mu zavolali rodičia hľadajúci pomoc. Jeho práca zistila vážne zažívacie problémy a dožadovala sa ďalšieho vyšetrovania MMR vakcíny.

       Brian Deer je novinár, ktorý napadol Dr. Wakefielda na stránkach Sunday Times, novín riadených synom Ruperta Murdocha Jamesom Murdochom, ktorý je v správnej rade výrobcu MMR vakcín GlaxoSmithKline. Deer tento prípad skúmal za pomoci Medico-Legal Investigations (Lekársko-právne vyšetrovania), čo je súkromná prieskumná spoločnosť, ktorej jediným zdrojom príjmov je Association of the British Pharmaceutical Industry (Zväz britského farmaceutického priemyslu). Deer bol ako novinárom píšucim o Wakefieldovi, tak aj tým človekom, ktorý tento prípad údajnej nespôsobilosti vykonávať lekársku prax predniesol pred Všeobecnou lekárskou radou (General Medical Council = GMC), a tiež ktorý písal o tomto procese.

       Rodičom, o deti ktorých sa staral Dr. Wakefield, nebolo umožnené vypovedať na skutočnom súde o žalobách proti výrobcom vakcín. Sudca najvyššieho súdu, ktorý im to zamietol, bol lord Nigel Davis, ktorého brat je členom správnej rady spoločnosti Elsevier, vydavateľa časopisu Lancet, ktorý stiahol štúdiu Dr. Wakefielda k tejto téme z roku 1998, a ktorý je tiež v správnej rade GlaxoSmithKline.

       Popri novinách London Times, ktoré dali Brianovi Deerovi voľné pole pôsobnosti, aby útočil na Dr. Wakefielda, sa ďalšie médiá pridali ako žraloci. Zhodou okolností riaditeľ tlačovej agentúry Reuters sedí aj v správnej rade spoločnosti Merck (ktorá tiež vyrába MMR vakcíny - pozn. red.) a Miriam Stoppard, ktorá píše v denníku Daily Mirror, je vydatá za lorda Christophera Hogga, ktorý bol v roku 2004 riaditeľom GlaxoSmithKline. Dr. Kumar, predseda poroty GMC, ktorá posudzuje spôsobilosť vykonávať lekársku prax a ktorá rozhodla proti Dr. Andrewovi Wakefieldovi, neodpovedal na otázky o tom, že je vlastníkom akcií spoločnosti GlaxoSmithKline, ale povedal, že niet žiadneho očkovaním spôsobeného poškodenia zdravia a že akýkoľvek rodičia, ktorí tvrdia, že ich deti utrpeli očkovaním spôsobené poškodenie zdravia, budú terčom výsmechu a pohŕdania.

       Dr. Wakefield stratil oprávnenie vykonávať lekársku prax opustil Veľkú Britániu. Čím sa vlastne previnil, keď Murdochova mašinéria vyrazila proti nemu do boja, vytvorila o ňom vyslovené výmysly, zabezpečila, aby jeho štúdia bola stiahnutá z časopisu Lancet, dostala ho pred GMC a nakoniec ho pripravila o oprávnenie vykonávať lekársku prax?

       Dr. Wakefield navrhol, aby (pokým nebudú vykonané ďalšie výskumy) sa očkovanie proti osýpkam podávalo v samostatnej očkovacej látke a nie v kombinovanej MMR (osýpky, príušnice, ružienka). Nenahováral nikoho na neabsolvovanie očkovania proti osýpkam, ale len na opatrnosť, kým bude MMR vakcína viac preskúmaná. Tento rozumný návrh bol okamžite nasledovaný stiahnutím samostatnej vakcíny proti osýpkam z britského trhu.

       Práca Dr. Wakefielda, prof. Walkera-Smitha a prof. Simona Murcha niekomu stúpla na kurie oko. Farmaceutický priemysel, ktorý má 6x väčšie príjmy než akýkoľvek iný priemysel na Wall Street (americká burza cenných papierov - pozn. red.), investoval veľký balík peňazí do očkovacích látok (v USA výrobcovia vakcín nie sú povinní dokázať účinnosť vakcíny, aby dostali schválenie FDA (= U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv)) a snaží sa zo všetkých síl, aby sa jeho výrobky dostali do povinného očkovacieho kalendára.

       Dospieť k záveru, že jedna z hlavných detských vakcín možno poškodzuje deti mentálne i fyziologicky, bol problém, aj keď štúdia tiež dokázala závažné poškodenie tráviacej sústavy a mitochondriálnu dysfunkciu. Mitochondriálna dysfunkcia bola potvrdená inými štúdiami, ale odstreliť Dr. Wakefielda ukážkovým spôsobom sa stalo prostriedkom na diskreditáciu kohokoľvek, kto spochybňuje bezpečnosť očkovacích látok. Dr. Wakefield bol označený za podvodníka a tak boli všetky hlasité kritiky zamietnuté odkazom naňho.

       Dokumentárny film Alana Goldinga odhaľuje pozadie Briana Deera, vďaka čomu môžete dôveryhodnosť Murdochovho novinára posúdiť sami:

       Na pochopenie závažnosti tejto veci, a teda na pochopenie, koľko je toho v stávke pre milióny ak nie miliardy detí, si treba uvedomiť, aké vážne to je, keď mitochondrie nefungujú normálne. Science Daily vysvetľuje:

"Deti s autizmom majú s oveľa vyššou pravdepodobnosťou nedostatočnú schopnosť vyrobiť si bunkovú energiu oproti bežným deťom, zistila nová štúdia výskumníkov z Kalifornskej univerzity v Davise (University of California, Davis). Táto štúdia, zverejnená v časopise Zväzu amerických lekárov (Journal of the American Medical Association = JAMA), zistila, že kumulatívne poškodenie a oxidačný stres v mitochondriách, čo sú bunkové orgány zodpovedné za výrobu energie, môže ovplyvniť ako nástup tak aj závažnosť autizmu, z čoho vyplýva silná spojitosť medzi autizmom a poruchami mitochondrií... Mitochondrie sú prvoradým zdrojom energie pre bunky a nesú si svoju vlastnú sadu genetických inštrukcií, mitochondriálnu DNA (mtDNA), aby vykonávali aeróbne dýchanie (tzn. potrebujúce kyslík - pozn. prekl.). Dysfunkcie v mitochondriách sú už teraz spájané s množstvom neurologických ochorení, vrátane Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby, schizofrénie..."

       Jedna štúdia, citovaná vo Wikipédii, hovorí:

"Mitochondriálne poruchy môžu byť spôsobené mutáciami, či už získanými alebo zdedenými, v mitochondriálnej DNA (mtDNA) alebo v génoch v bunkovom jadre, ktoré kódujú mitochondriálne komponenty. Získané mitochondriálne poruchy môžu byť výsledkom nežiaducich účinkov liekov, chorôb alebo iných príčin zo životného prostredia. ... Poruchy v génoch v bunkovom jadre, kódujúcich mitochondrie, sú spojené zo stovkami fenotypov (súhrnov všetkých príznakov a vlastností - pozn. prekl.) klinických chorôb, vrátane anémie, demencie, vysokého tlaku, lymfómu (nádor na lymfatickej uzline - pozn. prekl.), retinopatie (ochorenie sietnice - pozn. prekl.), kŕčov a porúch neurologického vývoja."

       Odhalením problému s mitochondriálnou dysfunkciou a naliehaním na návrat späť k samostatnej vakcíne proti osýpkam Dr. Wakefield stúpil na nášľapnú mínu. MMR vakcína sa totiž javí byť jednou z tretej generáciou vakcín, nazývanej DNA vakcíny. Ide tu o nastreľovanie génovo manipulovaného materiálu do tela, častokrát s použitím génového dela, aké sa používa pri génovej manipulácii semien na dosiahnutie "prijatia DNA".

       Niečo z Wikipedie k metódam podávania DNA vakcín:

"Dvomi najpoužívanejšími prístupmi sú vstreknutie DNA do fyziologického roztoku, použíjúc bežnú hypodermickú ihlu, a nastrelenie génovým delom. ... Injekcia do fyziologického roztoku sa bežne vykonáva intramuskulárne (do kostrového svalu) alebo intradermálne (do kože), pričom DNA sa vpraví do medzibunkových priestorov. Tomu sa dá napomôcť elektroporáciou (zvýšením priepustnosti bunkových membrán), dočasným porušením svalových vlákien myotoxínmi ako napr. bupivakaín, alebo použitím hypertonického roztoku soli a sacharózy. Imunitná odpoveď na túto metódu podania vakcíny môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, vrátane typu ihly, nasmerovania ihly, rýchlosti vpichu, objemu vakcíny, typu svalu, veku, pohlavia a zdravotného stavu príjemcu vakcíny.

       Pri podávaní génovým delom, druhou bežne používanou medódou aplikácie, dochádza k balistickému urýchleniu plazmidovej DNA (pDNA), adsorbovanej (pripojenej) na čiastočky zlata alebo wolfrámu, aby sa táto dostala do cieľových buniek. Ako prostriedok na urýchlenie sa používa stlačené hélium.

       Alternatívnymi spôsobmi podania sú nakvapkanie aerosolu s holou DNA na sliznice napr. v nose a pľúcach, a lokálne podanie pDNA na očnú a vaginálnu sliznicu. Podanie na povrch sliznice možno dosiahnuť tiež použitím DNA preparátov s katiónovými lipozómami, biologicky odbúrateľných mikroguličiek, šigelových a listériových vektorov pre orálne podávanie na sliznice tráviacej sústavy a tiež použitím rekombinovaných (geneticky upravených) adenovírusových vektorov."

       DNA vakcíny závisia na prijatí DNA, avšak:

"Tento fenomén zatiaľ nebol predmetom mnohých výskumov, takže skutočný mechanizmus prijatia DNA je neznámy."

       A čo sa prijatím DNA vlastne myslí? Myslí sa tým doslovne, že geneticky pozmenený materiál bude prijatý do DNA tých, ktorým je vakcína vpichnutá do tela? Ak áno, znamená to teda, že tieto vakcíny menia gény zaočkovaných osôb?

       Je možné, že mitochondriálna dysfunkcia u autistických detí je výsledkom poškodenia ich DNA? Nové DNA vakcíny sú odvodené z nevydarenej génovej liečby. Sú tieto nové DNA vakcíny pokračovaním pokusov v oblasti génového inžinierstva, ktoré sa vykonávajú na miliónoch detí?

       Klonované zvieratá taktiež trpia mitochondriálnou dysfunkciou. Prof. Joe Cummins píše:

"U klonovaných zvierat sa mitochondrie prenesú do vajíčiek spolu s jadrom z telových buniek, čo vedie k zmesi mitochondriálnych génov z vajíčka a z telovej bunky, z ktorej bolo získané bunkové jadro. Táto zmes mitochondrií (zvaná heteroplazmia) vyvoláva nekompatibilitu medzi genetickým materiálom z mitochondrií a z bunkového jadra, čo prispieva k vysokej početnosti abnormalít a úmrtí medzi klonmi a vedie to k narušeniu buniek a bunkových tkanív v priebehu vývoja klonovaného zvieraťa. Dopad mitochondriálnej dysfunkcie je obrovský, pretože mitochondrie poskytujú bunkám energiu."

       Zdá sa, že ľudia už boli geneticky manipulovaní.

"Dr. Joseph Cummins, emeritný profesor biológie na Západo-ontárijskej univerzite (University of Western Ontario) hovorí: 'Zdá sa byť pravdepodobné, že génové manipulácie ľudí pokračujú, ale asi veľmi veľmi potichu, snáď v nejakom regulačnom vákuu.'"

       Pozrite sa tiež na citácie z tohto článku:

  • Jason A. Barritt a kol.: "Mitochondria in Human Offspring Derived From Ooplasmic Transplantation" ("Mitochondrie v ľudskom dieťati odvodenom z transplantácie bunkového jadra"), Human Reproduction, 16.3 (2001), str. 513-516
  • "First Cases of Human Germline Genetic Modification Announced" ("Prvé prípady genetickej modifikácie ľudských zárodkových buniek boli ohlásené"), British Medical Journal 322 (12.V.2001), str. 1144
  • "Genetically Modified Human Babies?" ("Geneticky modifikované ľudské bábätká?"), Australian Broadcasting Corporation, 8.V.2001
  • S. M. Hawes, C. Sapienza a K. E. Latham: "Ooplasmic Donation in Humans: The Potential for Epigenic Modifications" ("Darovanie bunkového jadra u ľudí: Možnosť epigenetickej modifikácie"), Human Reproduction 17.4 (2002), str. 850-852
  • Amelia Hill: "Horror at ‘Three Parent Foetus’ Gene Disorders" ("Horor s génovými poruchami 'plodu troch rodičov'"), Observer (London), 20.V.2001
     

       23 nových DNA vakcín bolo spojených s autizmom. Menia alebo poškodzujú tieto nové DNA vakcíny u detí ich DNA - kód života?

       Prehľad Murdochových napojení na farmaceutický priemysel a medzinárodných bankárov síce nemôže túto otázku zodpovedať, prinajmenšom však naznačuje vážne problémy s vakcínami, hoci ich propaguje najväčšia mocnosť na svete. MedicalVeritas.org píše:

"Lloyd Blankfein je popri mediálnom magnátovi Rupertovi Murdochovi spolu-predsedom v Davidom Rockefellerom založenom Partnerstve pre mesto New York (Partnership for New York City, PFNYC), splnomocneným anglickou kráľovskou rodinou. Táto skupina v súčasnosti rozširuje svetovo najväčší biotechnologický trust, investovala balík peňazí do "genetických medikamentov" a genetického inžinierstva vakcíny proti chrípke.

       Členovia tejto skupiny spolu s aktívami, ktoré riadi George Soros, prakticky monopolizovali genetický priemysel počas 90. rokov 20. storočia, čoho vrcholom bola korporátna privatizácia Projektu ľudský genóm (Human Genome Project).

       Zapojenie sa týchto vodcov ekonomiky do očkovacieho priemyslu vypovedá najviac a dokonca šokuje, čo dokazujú tieto fakty:

       Korporáciu Baxter, obvinenú zo šírenia krvných produktov nakazených vírusom HIV v 70. a 80. rokoch 20. storočia, zo šírenia lacnej a smrteľnej náhrady heparínu v roku 2008 a zo šírenia vakcín proti sezónnej chrípke, nakazených vírusom vtáčej chrípky H5N1, riadil Tony White, Sorosov kandidát na riaditeľa súkromnej spoločnosti Applera, po jej očividnej krádeži Projektu ľudský genóm na sklonku 90. rokov 20. storočia. Do následnej privatizácie toho, čo predtým bolo verejné, neziskové, patentovateľné vlastníctvo, boli namočení aj ďalší sponzori: Ministerstvo energetiky USA a The Wellcome Trust z Londýna.

       Dnes (článok je z 31.I.2010 - pozn. prekl.) je americká spoločnosť Baxter významným dodávateľom vakcín proti prasacej chrípke pre európske krajiny, a je tiež stredobodom aféry ohľadne rozširujúcej sa epidémie hemoragického zápalu pľúc spôsobeného rekombinovaným (geneticky manipulovaným) chrípkovým vírusom H1N1. Mnohí odborníci dospievajú k záveru, že v roku 2009 sa objavivší vtáčo-prasaco-ľudský chrípkový vírus pochádza z laboratória, podobne ako jeho príbuzný z roku 1977.

       Elizabeth, matka Ruperta Murdocha, veliteľka Najvznešenejšieho rádu Britského impéria (Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire), a Murdochova nevesta Sarah Murdoch, spravujú Kráľovskú ženskú nemocnicu (Royal Women’s Hospital) a Murdochov ústav na výskum detí (Murdoch Children’s Research Institute) v Austrálii. Riadili skúšky vakcín proti prasacej chrípke na batoľatách, deťoch a tehotných ženách v roku 2009 v spolupráci s CSL - austrálskou dcérskou spoločnosťou výrobcu vakcín Merck.

       Navyše syn Ruperta Murdocha James Murdoch je vo vedení spoločnosti GlaxoSmithKline, ďalšieho významného výrobcu vakcín proti prasacej chrípke. Čo sa týka účinnosti a ešte viac bezpečnosti, vakcína proti prasacej chrípke od spoločnosti CSL/Merck, testovaná v zariadeniach riadených Murdochovou rodinou, bola podľa príbalového letáku jednoducho označená za bezpečnú a účinnú. Nová i stará vakcína "nemajú žiadne kontrolované klinické štúdie potvrdzujúce zníženie výskytu chrípky po očkovaní" proti sezónnej chrípke vakcínou Afluria.

       Podobne aj bezpečnosť vakcíny sa predpokladá na základe porovnania tých, čo boli zaočkovaní Afluriou (s konzervantom alebo bez konzervantu na báze ortuti, čo výrazne ovplyvňuje ľubovoľnú analýzu), s tými, čo dostali nejakú nešpecifikovanú "Európsku trojzložkovú inaktivovanú (mŕtvu) vakcínu proti chrípke, ktorá slúžila ako aktívna kontrola". Táto "aktívna kontrola" obsahovala ortuťový konzervant.

       Jednoduchšie povedané: akási neznáma, preukázateľne neurotoxická vakcína slúžila ako "placebo". Keďže nebola použitá nijaká kontrolná skupina s neaktívnym placebom, návrh štúdie je jednoznačne chybný, mätúci, skreslený a preukázateľne podvodný. Mohol totiž zamedziť zisteniu štatisticky významných rozdielov medzi pokusnou a kontrolnou skupinou tak, že falošne "dokazuje" bezpečnosť tým, že niet rozdielu v nežiaducich účinkoch u porovnávaných skupín. Z tohto úmyselného zahmlievania mali zisk výlučne osoby v konflikte záujmov a/alebo tí, čo sa spoliehajú, že ubezpečenia o bezpečnosti poškodia verejné zdravie a lekársku vedu. Médiá Murdochom riadenej News Corporation silne propagovali tieto riskantné vakcíny proti prasacej chrípke ako nevyhnutné, bezpečné a účinné.

       Zaujímavé je, že v roku 2008 Biocentrum, patriace londýnskemu The Wellcome Trust, čo je vo Veľkej Británii najväčší mimovládny zdroj prostriedkov na biomedicínsky výskum, vytvorilo špeciálny grantový program na výskum údajných tajomných neurodegeneratívnych chorôb, ktoré cenzurovaná veda spája s ortuťou v thimerosale.

       The Wellcome Trust vyhlásil rozdelenie konfliktných farmaceutických záujmov po predaji akcií spoločnosti Burroughs Wellcome firme Glaxo, z čoho vznikol GlaxoWellcome a neskôr GlaxoSmithKline. Toto údajné "rozdelenie" je spochybnené tým, že tento fond mal prsty v krádeži Projektu ľudský genóm, do ktorej boli zapletení investori spájaní s Georgeom Sorosom a Davidom Rockefellerom. Pritom GlaxoSmithKline vyrába vakcínu proti prasacej chrípke a Rupertov Murdochov zjavný dedič James Murdoch, je vo vedení tejto spoločnosti.

       A to nie je všetko... Lloyd Blankfein, Rupertov Murdochov spolu-predseda v PFNYC, je významným akcionárom v partnerskom podniku Goldman-Sachs a AstraZeneca. Riadil odkúpenie MedImmune, výrobcu vakcíny Flumist proti prasacej chrípke, spoločnosťou AstraZeneca za 15 miliárd dolárov.

       Popri News Corporation Jamesa a Ruperta Murdochovcov, ktorá riadi filmové štúdiá Twentieth Century Fox a Warner Brothers, sú medializované postoje západného sveta posilňované "partnerom" PFNYC a riaditeľom tlačovej agentúry Reuters Thomasom H. Glocerom. Glocer sedí v predstavenstve spoločnosti Merck & Co., ktorej vakcína proti prasacej chrípke a vakcína Pneumovax rozširuje trhy, zatiaľčo hlavná zložka - laboratórne pripravený vírus prasacej chrípky - mutuje a stáva sa smrteľnejším, ako napr. na Ukrajine.

       Navyše títo zle platení a nedostatočne vzdelaní farmaceuti, čo podávajú vakcíny v supermarketoch, čím oberajú lekárov o príjmy, sú obrazom "násilného prevzatia" klinickej medicíny partnerom Goldman Sachs, "korporátnym partnerom" PFNYC a poprednou svetovou "výkupnou firmou" Kolberg, Kravitz, Roberts & Company (KKR). Túto praktiku, meniacu očkovací priemysel, pritom propaguje ako "náklady šetriaci" vynález Steven Burd, riaditeľ siete supermarketov Safeway a zakladateľ Koalície za presadenie reformy zdravotníctva (Coalition to Advance Healthcare Reform = CAHR), ľudovo nazývanej "Obamacare".

       Nech už je odpoveď na otázky ohľadne DNA vakcín akákoľvek, je zjavné, že spojenie Ruperta Murdocha s farmaceutickým priemyslom a očkovacími látkami je veľmi hlboké. Žiadne vyšetrovanie Murdochových zločinov by nemalo ignorovať jeho úsilie použiť svoje mediálne impérium na to, aby sa zabránilo odhaleniu možného nebezpečenstva, ktoré predstavujú MMR vakcíny a možno aj všetky nové DNA vakcíny.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.