Možné riziko smrteľnej črevnej choroby po očkovaní proti rotavírusom

21.10.2010 12:00

Mercola.com - 16.X.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "FDA Sees Possible Risk of Fatal Bowel Problem With GSK Vaccine"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. prekl.) sa vyjadril o predbežných výsledkoch mexickej štúdie očkovacej látky proti rotavírusom Rotarix od firmy GlaxoSmithKline, že táto očkovacia látka zrejme spôsobuje zvýšené riziko vážneho problému s črevami, ktorý môže skončiť úmrtím.

       Stanovisko zverejnené na stránke FDA hovorí, že štúdia preukázala zvýšené riziko intususcepcie v čase do 31 dní od podania prvej dávky očkovacej látky proti rotavírusom. Intususcepcia (zapošvenie) je zauzlením alebo upchaním čriev, ktoré môže byť smrteľné.

       Bezpečnosť Rotarixu a RotaTequ - podobnej očkovacej látky od firmy Merck, bola regulátormi starostlivo sledovaná, keďže iná očkovacia látka proti rotavírusom (Rotashield - pozn. prekl.) od firmy Wyeth (dnes súčasť firmy Pfizer) bola v roku 1999 stiahnutá z trhu po tom, čo jej bol pripísaný zvýšený výskyt intususcepcie.

 

Zdroj:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Rotarix od firmy GlaxoSmithKline sužujú problémy od jeho schválenia v roku 2008, z ktorých nie práve najmenším je tento alarmujúci súvis s intususcepciou (zapošvením), potenciálne smrteľným problémom s črevami, pri ktorom sa jedna časť čreva vsúva do druhej.

       Predbežné výsledky mexickej štúdie zistili zvýšené riziko intususcepcie v období do 31 dní od očkovania Rotarixom, pričom väčšina prípadov nastala v priebehu prvých 7 dní. Nanešťastie, očkovacia látka stále zostáva na trhu, kým si FDA neprezrie konečný tvar štúdie v priebehu budúceho roka.

       Treba sa však pozrieť na dejiny očkovania proti rotavírusom, aby človek spoznal, že ide o nekončiacu pohromu.

 

Podobná očkovacia látka proti rotavírusom stiahnutá z presne tých istých dôvodov

       Rotarix by mal chrániť pred rotavírusovými ochoreniami, ktoré spôsobujú hnačku a dehydratáciu. Podobná orálna (cez ústa podávaná - pozn. prekl.) očkovacia látka proti rotavírusom bola stiahnutá z trhu v roku 1999 po deviatich hláseniach o intususcepcii  počas prvých 7 mesiacov jej používania, čo je vyše 2x toľko prípadov ako počet prípadov za predchádzajúcich 7 rokov.

       Medzitým v roku 2007 FDA vydal varovanie o RotaTequ - očkovacej látke proti rotavírusom od firmy Merck. Kvôli čomu? Kvôli riziku intususcepcie, pri ktorej si 16 z 28 hlásených prípadov vyžiadalo chirurgický zásah za účelom opravy tráviaceho traktu bábätka.

       Keď uvážime tieto záznamy o očkovacích látkach proti rotavírusom, je desivé, že FDA nepodniká nijaké urýchlené opatrenia na ochranu detí, ale je to predsa ten istý úrad, ktorý schválil Rotarix - aj keď v jednej z mnohých štúdií bol medzi zaočkovanými deťmi vyšší výskyt úmrtí na zápal pľúc a kŕčov.

       Je to tiež ten istý úrad, ktorý len "odporučil" lekárom dočasne zastaviť používanie Rotarixu v marci tohto roku po tom, čo bola odhalená závažná kontaminácia tejto očkovacej látky.

 

Rotarix kontaminovaný prasacím vírusom

       Ako keby riziká intususcepcie neboli dostatočne zlé, skupina výskumníkov odhalila, že Rotarix bol kontaminovaný "podstatným množstvom" DNA prasacieho vírusu.

       Nejakým nedopatrením Dr. Eric Delwart a jeho kolegovia, ktorí mali v úmysle "dokázať, že živá oslabená očkovacia látka obsahuje len očakávaný genóm vírusu a nič iné," odhalili, že Rotarix obsahoval "značné množstvá" prasacieho cirkovírusu 1. V Rotatequ od firmy Merck bol nájdený vírus podobný opičiemu retrovírusu.

       Hovorcovia ako FDA tak aj GlaxoSmithKline naďalej tvrdia, že kontaminácia nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko, prinajmenšom nie teraz. Čo tým vlastne hovoria? Touto očkovacou látkou už bolo zaočkovaných milión detí v USA a okolo 30 miliónov po celom svete, ktoré musia teraz žiť s dôsledkami tejto kontaminovanej očkovacej látky, nech už budú akékoľvek.

 

Starostlivo skúmajte pred očkovaním Vašich detí proti rotavírusom

       Jednoducho tieto očkovacie látky, vrátane tých dvoch, čo sú stále na trhu, spôsobujú dosť závažné zdravotné problémy, takže aj veľmi zriedkavý problém s črevami sa stáva až príliš bežným.

       Skôr, než podstúpite toto možné riziko, mali by ste sa informovať o rizikách rotavírusového ochorenia ... choroby, ktorej by toto očkovanie malo zabrániť.

       Rotavírus je veľmi nákazlivý a spôsobuje každý rok vyše 500.000 úmrtí mladých detí, ale drvivá väčšina z toho je v rozvojových krajinách. Podľa slov predstaviteľky FDA Dr. Margaret Hamburg, je v USA rotavírus zodpovedný len za "niekoľko tuctov" úmrtí ročne.

       Keď sa nejaké dieťa v USA nakazí rotavírusom, v drvivej väčšine prípadov stačí na zotavenie sa z tejto choroby odpočinok a dostatok tekutín. Prirodzené prekonanie tejto nákazy poskytuje celoživotnú prirodzenú imunitu.

       Ako uvádza NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.):

"CDC odhaduje, že vo veku 3 rokov má už takmer každé dieťa v USA za sebou rotavírusové ochorenie. Akonáhle je dieťa nakazené rotavírusom, vyvinie si protilátky a je buď imúnne po zvyšok života alebo má miernejší priebeh ochorenia, keď sa nakazí niekedy v budúcnosti.

Väčšina zdravých detí, ktoré sa nakazia niekoľkými kmeňmi rotavírusov počas prvých pár rokov života, si vyvinie celoživotnú prirodzenú imunitu voči rotavírusovým nákazám."

       Takže ak žijete v priemyselne rozvinutej krajine, vo väčšine prípadov nie je vôbec žiadny dôvod na očkovanie proti rotavírusom. A aj teraz, keď je očkovanie proti rotavírusom rozšírené (v USA plošné - pozn. prekl.), zdá sa, že očkovanie nemá prakticky žiadny dopad na výskyt rotavírusových ochorení. Podľa NVIC:

"Dnes, keď sú takmer všetky deti v USA očkované proti rotavírusom, ale aj navzdory snahe dostať pod kontrolu detské hnačky spôsobené rotavírusmi, počet hospitalizácií detí v USA s touto chorobou sa za posledné dve desaťročia nijak výrazne neznížil."

       Dokonca priamo na stránke GlaxoSmithKline sa píše "Očkovanie Rotarixom nemusí zaručiť 100% ochranu všetkým očkovaným." Stránka tiež odhaľuje skutočnosť, že bezpečnosť tohto očkovania pre malé deti nebola zisťovaná:

"Bezpečnosť a účinnosť u detí s chronickými gastrointestinálnymi poruchami alebo so známou primárnou či sekundárnou imunodeficienciou nebola vyhodnocovaná."

       Takže očkovaním touto konkrétnou očkovacou látkou podstupujú deti vážne riziká, pričom prínos tohto očkovania je veľmi malý, ak vôbec nejaký.

       Otázka, ktorú by si rodičia v USA mali položiť, je: "Radšej risknem u svojho dieťaťa mierne ochorenie, ktoré vyžaduje odpočinok a tekutiny na úplné zotavenie sa, a potom mu poskytne celoživotnú imunitu, alebo risknem očkovanie, ktoré mu môže spôsobiť potenciálne smrteľné upchatie čriev alebo nejaký iný neznámy nežiadúci účinok?"

       U tejto i u akejkoľvek inej očkovacej látky je potrebné vždy zvážiť riziká a prínosy, a častokrát zistíte, že riziká sú väčšie než možné prínosy.

 

 

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve. Dostali sme ich "do pohybu".

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z hlavných cieľov NVIC je zachovanie Vašej slobodnej voľby v tom, či a kedy sa dať očkovať. Súčasťou tohto poslania je boj za Vaše právo činiť informované DOBROVOĽNÉ rozhodnutia o očkovaní od roku 1982.

       Počas nadchádzajúceho Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spustí NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

 

Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010)

       V rámci dlho pripravovaného spoločného úsilia o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch očkovania v týždni od 1. do 6. novembra 2010 zverejní Mercola.com a NVIC sériu článkov a rozhovorov o očkovaní. Tento týždeň bude tiež zameraný na finančnú zbierku pre potreby NVIC, neziskovej charitatívnej organizácie, ktorá pracuje už vyše 25 rokov na predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania a ochrane informovaného (ne)súhlasu s očkovaním.

       Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010) na stránkach Mercola.com a NVIC bude nasledovať po mesiac dlhom úsilí o uvedomenie si rizík očkovania v októbri 2010, ktoré bolo nedávno ohlásené rodičmi zdôrazňujúcimi nežiadúce účinky Gardasilu.

       6-týždňové zameranie sa na problémy s očkovaním túto jeseň pomôže zvýšiť povedomie mnohých občanov USA, ktorý si nie sú vedomí, že môžu zohrať aktívnu úlohu v predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania, a že môže chrániť zákonné právo na slobodnú voľbu v očkovaní.

       A nezabudnite, že vždy môžete navštíviť stránky Vaccines.Mercola.com a NVIC.org pre najnovšie správy o očkovaní a ďalšie dôležité informácie z tejto oblasti.